Brev til Movia: “Vi ønsker dialog!”

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening erfarer, at den bus-kampagne, som foreningen iværksatte den 27. april 2015, ensidigt, og uden orientering til foreningen, er beordret stoppet af Movia´s bestyrelse.

Igennem medierne har foreningen kunnet se forskellige udtalelser fra talspersoner fra Movia;

“Movias administration har modtaget et betydeligt antal henvendelser på baggrund af Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings kampagne rettet mod israelske bosættelser. Kampagnen opfordrer til boykot af produkter fra israelske bosættelser, den såkaldte “bosættelsesindustri” og er monteret på 35 busser i City fra 27. april og to uger frem.

Movia har vurderet reklamens indhold og budskab. Movia lægger vægt på, at i tilfældet Israel, er det vanskeligt at adskille nationen Israel fra religionen jødedom, hvor der er tætte associationer i kombination med, at en opfordring til boykot er et aggressivt budskab, der adskiller sig væsentligt fra den simple kritik af bosættelserne.

Movia finder, at kampagnen virker unødigt stødende, at den er udformet uden behørig social ansvarsfølelse, og at den er diskriminerende med hensyn til nationalitet. Movia har derfor besluttet, at reklamen skal fjernes øjeblikkeligt.”

På den baggrund skal Dansk Palæstinensisk Venskabsforening anmode den ansvarlige ledelse i Movia om snarest muligt at få et møde, hvor sagen kan drøftes igennem og hvor der forhåbentlig kan findes en for begge parter fornuftig løsning.

Der skal ikke herske tvivl om, at foreningen ser med største alvor på denne sag, for så vidt den i væsentlig grad begrænser foreningens grundlovsikrede ytringsfrihed, jf. herved også Verdenserklæringen om Menneskerettighederne artikel 19: ”Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddeldlsesmiddel og uanset landegrænser.”

Med venlig hilsen

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

Fathi El-Abed, formand

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.