Gælder ytringsfriheden ikke alle?

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening iværksatte for en uge siden en reklamekampagne på 35 bybusser i København med henblik på, at sætte fokus på Israels retsstridige bosættelser på den besatte Vestbred og de illegale varer der enten produceres, samles eller forarbejdes i disse bosættelser og strømmer ind på de europæiske markeder – ikke mindst vores danske marked – som værende israelske produkter i strid med EU’s lovgivning og retningslinjer på området.

Dette blev en meget succesfuld kampagne, faktisk så succesfuld, at Trafikselskabet Movia kunne på dag 4 (torsdag den 30. april) meddele følgende:

”Movias administration har modtaget et betydeligt antal henvendelser på baggrund af Dansk Palæstinensisk Venskabforenings kampagne rettet mod israelske bosættelser.

Movia har vurderet reklamens indhold og budskab og finder, at kampagnen blandt andet virker unødigt stødende.

Movia har derfor besluttet at meddele operatøren, at reklamen skal fjernes øjeblikkeligt”

At Movia’s bestyrelse finder, at det forhold, at man tager afstand fra notoriske ulovligheder for ”unødigt stødende”, er for foreningen ganske uforståeligt. Hvem andre end dem, der begår ulovlighederne, kan føle sig stødt, og er det deres interesser Movia vægter højere end ytringsfriheden?

Movia har tidligere haft politiske reklamer. Disse var der sikkert mange, der kunne opfatte som stødende, men dem valgte bestyrelsen i Movia ikke at fjerne!

Det vil derfor være særdeles interessant at få oplyst, ud fra hvilke kriterier bestyrelsen i Movia vurderer, hvad der kan betegnes som ”unødigt stødende”, for det kan umuligt være saglige kriterier.

Det er yderst problematisk, at et trafikselskab som Movia bestemmer nu hvilke politiske budskaber, der offentligt kan lanceres. Herved ophøjer Movia’s bestyrelse sig til smagsdommere over hvad der skal tillades, og så er vi ude i en demokratisk glidebane den forkerte vej, for det vil erodere ytringsfrihedens fundament.

Det er ikke mindst yderst problematisk, at Movia lade sig tilsyneladende presse og afpresse af en fremmedmagt (Israel) og den yderste højrefløj (Dansk Folkeparti).

Ytringsfriheden er retten til at ytre sig frit om sine holdninger og tanker i såvel tale som på skrift, herunder i reklamer. Den opfattes som en forudsætning for et demokratisk samfund.

Men nu indfører Movia et forbud mod lovligt at protestere mod ulovlige bosættelser og derved har Movia valgt parti til fordel for de illegale bosættere.

Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FN’s tredje generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Af artikel 19 fremgår: ”Enhver har ret til menings- og ytringsfrihed; denne ret omfatter frihed til at hævde sin opfattelse uden indblanding og til at søge, modtage og meddele oplysning og tanker ved et hvilket som helst meddelelsesmiddel og uanset landegrænser.”

Denne fundamentale bestemmelse satte Movias bestyrelse en stopper for torsdag den 30. april.

For yderligeree, kontakt venligst DPV formand Fathi El-Abed på 35 35 48 68/40 61 38 96 

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.