Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

Kære medlem,

Vi indkalder hermed til den ordinære generalforsamling i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening – DPV, der i år afholdes i foreningens lokaler på Dronningensgade 14, 2. sal, 1420 København K: lørdag den 25. april 2015 kl. 11:00.

Dagsordenen i henhold til vedtægterne er som følger:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.

4. Forelæggelse af og behandling af foreningens politik, målsætning, strategi og handlingsplan – i lige år

5. Forelæggelse af budget til godkendelse

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af formand

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, benyt gerne danpal@danpal.dk.

Vi arbejder fortsat på, at begrænse foreningens portoomkostninger ved at bruge e-mails. Dette kræver, at vi har din e-mailadresse, og hvis vi har den, at det er den rigtige. Hvis du ikke tidligere har oplyst din e-mailadresse eller hvis du har fået ny, skal vi venligst bede dig om at sende den til os på danpal@danpal.dk.

Kontingentindbetaling

En forudsætning for at have stemmeret på generalforsamlingen er, at du har betalt kontingent for 2015. Har du ikke betalt kontingent for 2015, skal vi bede dig indbetale det på reg. nr. 0268, bankkonto 931 81 19 eller girokonto 931 81 19.

Kontingentet pr. 1. april 2015 udgør kr. 150,- for medlemmer, kr. 100.- for pensionister, arbejdsledige og studerende/unge under uddannelse. Kontakt os venligst, hvis du ønsker tilsendt et girokort.

I håb om et stort fremmøde og en god generalforsamling.

Med venlig hilsen

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening
Bestyrelsen

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.