DPV deltog i november 2014 i træning og workshops i Jordan med fokus på vold i Palæstina

Af Maissa Darraji

I november måned 2014 tog DPV sammen med en palæstinensisk og en dansk organisation til Jordan for at arbejde med volden i Palæstina. Selvsagt har den svære humanitære situation på grund af konflikten med Israel forværret forholdene for lokale befolkningsgrupper og øget presset i forhold til volden. Projektet som hedder “Engaging Communities in Transforming Domestic Violence Against Women” har skarpt fokus på især den voldsudsatte og kønsbaseret vold.

Som led i en intervention der omfatter 16 landsbyer på Vestbredden og i Gaza, og som har til formål at skabe bevidsthed om de sociale konsekvenser af kønsbaseret vold og voldsudsatte, mødtes DPV i november 2014 med repræsentanter fra LOKK (Landorganisation af KvindeKrisecentre) og den palæstinensiske organisation RWDS (The Rural Women Development Society) i Jordan for at arbejde med og vægte mulighederne for bekæmpelse af volden på de individuelle, landsbybaseret, regionale og nationale niveauer.

Dette formål opfyldes gennem træning af personale, workshops, støttegrupper og er en fortsættelse af et tidligere projekt, hvor LOKK og DPV sammen med RWDS i 2012 med støtte fra KVINFO gennemførte oplysning og udbud af rådgivning om vold mod kvinder i 8 landsbyer på Vestbredden. DPVs rolle i projektet, udover at rådgive og mægle i forhold til den politiske situation, er især det fremtidige informationsarbejde om projektet i Danmark.

Udgangspunktet for aktiviteterne var de kvindeklubber, som RWDS har etableret i et stort antal landsbyer på Vestbredden og i Gaza som grundlag for kvinders demokratiske organisering, oplysning og udvikling.

Ugen i Jordan havde især fokus på at undervise i professionelle metoder til hvordan man arbejder med kønsbaseret vold og voldsudsatte. De palæstinensiske kvinder fra RWDS, der alle er socialarbejdere, satte i særdeleshed pris på den faglige undervisning, som LOKK stod for, i sikkerhedsplanlægning, forskellige former for vold og hvordan de defineres, case-analyse og de mere konkrete eksempler på teknikker. Også besøget på krisecenteret “The Jordanian Women’s Union” (JWU), med en rundvisning og information ift. hvorledes JWU tilrettelægger deres hverdag og klarer de udfordringer, der hører med til arbejdet på centeret, var en lærerig og berigende oplevelse for projektets tre partnere.

Dette indlæg blev udgivet i Projekter. Bogmærk permalinket.