Per Stig Møller siger OK for palæstinensiske skolebøger

Søs Nissen, DPV

Per Stig Møller siger OK for palæstinensiske skolebøger

Pressemeddelelse

Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening

15. januar 2002

—————————————————–

Venskabsforeningen er meget tilfreds med, at udenrigsminister Per Stig Møller i et brev til foreningen d. 10. januar har erklæret, at “De uafhængige vurderinger, vi har af det nye palæstinensiske undervisningsmateriale, kan heller ikke bekræfte de beskyldninger, som tidligere er fremkommet mod de nye palæstinensiske skolebøger” og senere i brevet: ” Ifølge de oplysninger, Udenrigsministeriet er i besiddelse af, har de pågældende donorer (af det nye skolemateriale, DPV) erklæret sig tilfredse med indholdet af de nye skolebøger, der karakteriseres som balancerede.”

Venskabsforeningen håber, at der med udenrigsministerens udsagn nu må være slut med de gentagne angreb mod det palæstinensiske Selvstyre med påstande om, at det via nye skolebøger udbreder had-propaganda mod Israel og mod jøder. De forkerte påstande har været bragt til torvs i mange lande af pro-israelske grupper og hensigten har utvivlsomt været at miskreditere de palæstinensiske krav om selvbestemmelse.

Et paradoksalt element i sagen er i øvrigt, at da Israel som besættelsesmagt bestemte undervisningsmaterialet, blev der anvendt skolebøger som var mere kritiske mod Israel end de nye som Selvstyret har ansvaret for (se nedenstående artikel af Nathan Brown)

I Danmark har især Berlingske Tidende og TV2 givet plads til de grundløse beskyldninger, ligesom øjensynligt også politikere er blevet fodret med misinformationen og har taget den for gode varer. Enkelte politikere har tilmed hævdet, at de famøse skolebøger var en stor hindring for fred!

Venskabsforeningen håber at medier og politikere lærer af denne sag og fremover stiller sig mere kritiske overfor de “sandheder” som de får serveret. I den pågældende sag stammede afsættet for kritikken fra af et institut “Center for Monitoring the Impact of Peace” (CMIP)”, der har tætte forbindelser til bosætterbevægelsen i Israel, hvilket burde havde fået et par alarmklokker til at ringe.

Endelig ser Venskabsforeningen frem til at opmærksomheden nu rettes mod de reelle hindringer for en fred i Mellemøsten: Israels be- og bosættelsespolitik samt afvisning af flygtningenes rettigheder.

Se også nedenstående svar fra Udenrigsministeren.

====================================

Kære Søs Nissen

Tak for din henvendelse af 6. december 2001. Det er aftalt medStatsministeren, at jeg svarer på hans vegne.

Du refererer i din mail til den amerikanske forsker Nathan Brown ogdennes undersøgelse af palæstinensiske skolebøgers indhold.

De uafhængige vurderinger, vi har af det nye palæstinensiskeundervisningsmateriale, kan heller ikke bekræfte de beskyldninger, somtidligere er fremkommet mod de nye palæstinensiske skolebøger.

Fredelig sameksistens i Mellemøsten kræver en gensidig forståelse ogrespekt for hinandens baggrund. Regeringen tager skarp afstand fraenhver form for hadpropaganda. Det sker såvel gennem EU som i vordirekte dialog med de pågældende lande. Parterne opfordres indtrængendetil at afholde sig fra udtalelser og handlinger, der bidrager tilyderligere ekstremisme til skade for fredsbestræbelserne.

Mange af de eksempler på hadpropaganda, der er hentet i depalæstinensiske skolebøger, stammer ganske rigtigt fra gammelt egyptiskog jordansk undervisningsmateriale. Disse skolebøger blev, som detfremgår af din mail, også anvendt i undervisningssystemet, før detpalæstinensiske selvstyre blev etableret, dvs. da Israel styredeområdet. Flere EU-lande, herunder Holland, Finland og Irland, støtterarbejdet med udvikling af nyt lærebogsmateriale og nye skolebøger i den palæstinensiske undervisningssektor. Udskiftningen af skolebøgerne pågårstadig og vil være af stor betydning for, at kommende generationer fåret mere nuanceret og menneskeligt billede af deres israelske naboer.Ifølge de oplysninger, Udenrigsministeriet er i besiddelse af, har depågældende donorer erklæret sig tilfredse med indholdet af de nyeskolebøger, der karakteriseres som balancerede.

Jeg kan forsikre dig om, at regeringen fortsat vil følge sagen tæt. Vivil i vor dialog med parterne i Mellemøsten vedvarende opfordre til atfremme en fredskultur, således at den gensidige tillid kan genskabes.

Med venlig hilsen

Per Stig Møller

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Måedens citat. Bogmærk permalinket.