Vattet dansk holdning til Israels militante adfærd

Ole Olsen, DPV

Vattet dansk holdning til Israels militante adfærd

PRESSEMEDDELELSE

5. november 2001

Dansk-Palæstinensisk Foreningen udtaler i anledning af den seneste tids udvikling i den palæstinensisk-israelske konflikt.

”Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening er skuffet over at opleve, hvordan såvel Danmark som andre lande spiller med på Israels taktik i forhold til palæstinensernes opstand mod den 34 år lange israelsk besættelse af Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem.

I særdeleshed vidner det om manglende forståelse for de faktiske forhold, når EU-landene under den seneste israelske offensiv har stillet øgede krav til Selvstyrets politimæssige ind-sats. Det må Sharon opfatte som en støtte til taktikken om at gøre palæstinenserne ansvarlige for Israels militante adfærd. Det er at bytte om på skurk og ofre!

Ud fra enhver opgørelse af konflikten, antal dræbte, antal sårede, antal målrettede likviderin-ger, antal smadrede huse osv., er det hævet over enhver tvivl, at det er Israel som øver ho-vedparten af volden i konflikten. Derfor – og fordi Israels besættelse af palæstinensisk land er konfliktens kerne – må den internationale kritik for 99 procents. vedkommende altså rettes mod Israel!

Det nytter heller ikke, at det international engagement reelt kun består i at sige ”fy” og erklæ-re, at der bør oprettes en levedygtig palæstinensisk stat. Oprettelsen af en sådan – hvilket og-så er Venskabsforeningens politik – kræver et mere håndfast engagement.

For det første må EU og USA imødekomme palæstinensernes ønske om, at der kommer in-ternationale observatører til området. Det er indlysende at palæstinenserne har behov for be-skyttelse og Israel har intet folkeretligt belæg for at nægte at samarbejde.

For det andet må EU-landene lægge et økonomisk og politisk pres på Israel ved at suspende-re den associeringsaftale, som giver Israel en række fordele på det europæiske marked. Hvis USA på samme tid vil stoppe både de statslige og private bidrag til Israel, vil effekten selv-sagt blive forstærket.

Et retfærdig løsning på konflikten i overensstemmelse med FN’s resolutioner vil være til fordel for såvel palæstinensere og israelere som det globale samarbejde om sikkerhed”

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Klip fra pressen. Bogmærk permalinket.