International Crisis Group – Ny Rapport – Efter Gaza

International Crisis Group

International Crisis Group – Ny Rapport – Efter Gaza

Amman/Jerusalem/Gaza/Bruxelles 02.08.2007: FATAH og HAMAS må ophøre med fjendtlige handlinger over for hinanden og må påbegynde at afvikle skridt, som grundfæster opsplitningen mellem Gaza og Vestbredden, samt forhandle en ny aftale om magtdeling på plads.

Efter Gaza, den seneste rapport fra the International Crisis Group (ICG), undersøger situationen i forlængelse af HAMAS’s overtagelse af Gaza og Præsident Mahmoud Abbas’s udpegning af en ny regering. Nogle i det internationale samfund har anskuet resultatet positivt og opfattet den ny regering, som én Israel kan slutte fred med og håbe på, at stagnationen i Gaza vil miskreditere HAMAS indtil det må overgive sig. De tager fejl. Sikkerhed og en troværdig fredsproces er afhængige af et mindstemål af intern palæstinensisk enighed.

Begivenhederne i Gaza var forudsigelige. Mecca-aftalens sammenbrud afspejlede FATAH’s manglende evne til at affinde sig med tabet af sin

politiske dominans og HAMAS’s manglende evne til at leve med begrænsningerne for dets egen magt. Men det ville være uvederhæftigt at minimere den rolle, der blev spillet af udefra kommende aktører, som nægtede at have forbindelser til enhedsregeringen.

“En ny FATAH-HAMAS magtdelingsaftale er en forudsætning for en holdbar fred”, siger Robert Malley, leder af ICG’s Mellemøsten Program. “Hvis og når det sker, må resten af verden gøre hvad den burde have gjort på et tidligere tidspunkt: Acceptere det”.

Gårsdagens illusioner bliver forværret af illusionerne i dag. “Vestbredden først”-strategien går ud fra, at fremskridt dér og elendighed i Gaza vil svække islamisterne og styrke FATAH. Den overser HAMAS’s politiske vægt og adfærd: At isolere HAMAS vil styrke dets mere militante fløj.

“Gaza’s adskillelse vil blive stadig mere grundfæstet uden en rimelig plan for at bringe den til ophør”, mener Nicolas Pelham, ledende analytiker i ICG. “Og jo mere vellykket strategien for en kvælning af Gaza og belønning af Vestbredden viser sig at være, jo større vil HAMAS’s motivation blive for at sabotere den”.

Trods store hindringer er der behov for en ny aftale om magtdeling, der omfatter:

* en mere afklaret politisk platform, der udtrykkeligt giver grønt lys for

en tostatsløsning

* en forpligtelse til en gensidig og altomfattende israelsk-palæstinensisk våbenhvile

* en reform af PLO’s sikkerhedstjenester og PLO’s udvidelse og optagelse af HAMAS og Islamic Jihad

* dannelse af en ny enhedsregering godkendt af parlamentet (PLC); og

* overvejelser vedrørende snarlig afholdelse af præsidents og

-parlamentsvalg

For at muliggøre dette bør arabiske stater og andre tredjeparter tilbyde at være mæglere ved indgåelse af en aftale og at overvåge denne.. Hvis en sådan aftale opnås bør Kvartetten (USA, EU, Rusland, FN) optage økonomiske og politiske relationer til den nye regering.

“En diplomatisk aftale indgået med den ene part for at udmanøvrere rivaliserende parter, er en illusion. Ingen palæstinensisk stat kan dannes uden Gaza”, siger Mouin Rabbani, ledende analytiker i ICG. ”Palæstinenserne kan ikke gøre en ende på besættelsen, hvis de ligger i indbyrdes krig med hinanden”.

Kontakter. Andrew Stroehlein Bruxelles) 32 (0) 2 541 1635

Kimberley Abbott (Washington) 1 202 785 1601

Hele rapporten kan læses [på engelsk,o.a.] på http;//www.crisisgroup.org

The International Crisis Group er en uafhængig non-profit NGO, der dækker flere end 50 kriseramte lande og territorier på fire kontinenter og virker gennem feltbaseret analyse og juridisk støtte på højt niveau for at forhindre og løse livskrævende konflikter.

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.