Det internationale samfund er forblevet tavst

PCHR

Det internationale samfund er forblevet tavst

PCHR(Palestinian Centre for Human Rights) Ugerapport 31 / 2006 – www.pchrgaza.org – 03.08. – 09.08.2006

Resumé: Mens det internationale samfund er forblevet tavst har IBS (De Israelske Besættelsestropper) videreført en storstilet offensiv mod det palæstinensiske folk, især i Gaza-striben.

I den rapporterede periode har IBS ført en mediekrig mod civile palæstinensere. De har nedkastet flyveblade på gader og hustage, ringet op til civile og truet med at ødelægge deres huse, hvis de hjalp palæstinensiske modstandsaktivister og via opkald på mobiltelefoner beordret et antal palæstinensiske modstandsaktivister til at evakuere deres huse, som ville blive ødelagt.

IBS har derudover fortsat deres Operation Græshoppe, hvorunder de bevæger sig ind i et bestemt område, begår forbrydelser i området og derefter omgrupperer sig uden for området. Derefter tager de videre til et andet område og fortsætter på samme måde.

PCHR, der med den allerstørste bekymring overvåger udviklingen af denne offensiv, opfordrer det internationale samfund, især de Høje Kontraherende Parter bag Geneverkonventionerne af 1949 og FN, til øjeblikkeligt at intervenere for at tvinge IBS til at stoppe denne offensiv og tillade passage af fødevarer, medicinske forsyninger og brændstof ind i Gaza-striben.

Status over forbrydelser begået af IBS siden 25.06.2006:

* 200 palæstinensere, de fleste civile, deriblandt 44 børn og 10 kvinder, er blevet dræbt af IBS

* Mindst 779 civile palæstinensere, deriblandt 218 børn og 24 kvinder, er blevet såret af beskydning fra IBS

* Mindst 205 luft-til-jord missiler og hundreder af artillerigranater er blevet affyret mod civile og militære palæstinensiske mål i Gaza-striben.

* Bygninger tilhørende det palæstinensiske Indenrigsministerium, Udsenrigsministerium og Økonomiministerium, den palæstinensiske premierministers kontor og en række uddannelsesinstitutioner er blevet ødelagt.

* Elektricitetsværket, der dækker 45% af Gaza-stribens el-forbrug blev ødelagt og det elektriske netværk og fordelingsstationer er gentagne gange blevet angrebet.

* Seks broer, der forbandt Gaza By med den centrale Gaza-stribe og en række veje er blevet ødelagt

* Hundreder af dunum (1 dunum = 1.000 kvadratmeter) af landbrugsjord og dusinvis af huse er blevet ødelagt.

* Hundreder af civile palæstinensere, deriblandt 8 ministre og 26 medlemmer af PLC (det Palæstinensiske Lovgivende Råd) er blevet arresteret.

* Det palæstinensiske regeringskompleks i Nablus er blevet ødelagt

* Mange familier i Rafah, Beit Hanoun og Beit Lahiya er blevet tvunget til at forlade deres huse.

* IBS’s efterretningstjeneste har telefonisk advaret nogle civile palæstinensere i Gaza-striben om, at de skulle forlade deres, som ville blive angrebet.

* 15 huse tilhørende aktivister i forskellige palæstinensiske fraktioner er blevet ødelagt af IBS’s krigsfly

* IBS har håndhævet en streng belejring af BPO (de Besatte Palæstinensiske Områder) og har isoleret Gaza-striben fra

omverdenen.

Israelske krænkelser af international lov i BPO fortsatte ı den rapporterede perıode (03.08 – 09.08.2006):

Drab: I den rapporterede periode dræbte IBS 20 palæstinensere, deriblandt 12 børn, i Gaza-striben. Blandt ofrene var der seks børn og en gammel mand. Dertil kommer, at en civil palæstinenser døde på grund af at sår, han blev tilføjet i sidste måned.

Det bemærkes, at 17 af ofrene blev dræbt under et 3-dages angreb ind i Rafah. I dette tal er medregnet to brødre, som blev angrebet af et førerløst fly, mens de var på flugt fra området sammen med deres moder og broder, som også blev såret. I dette tal er også medregnet en tre dage gammel baby, som faldt ud af moderens arne under flugten fra området, da IBS beskød det med granater. De fleste af ofrene blev dræbt under IBS’s luftangreb.

De resterende tre ofre, udover dem, der blev dræbt i Rafah, var to medlemmer af den palæstinensiske modstandsbevægelse og et 3-årigt barn. De to modstandsaktivister blev dræbt af et missil, der blev affyret af et IBS-krigsfly, hvorimod barnet døde, da hun faldt ned fra taget på familiens hus på grund af den voldsomme eksplosion som missilet udløste.

Derudover blev 45 civile palæstinensere, deraf 18 børn og én kvinde såret af IBS’s granatbeskydning. Således er tallet af palæstinensere, der er blevet dræbt af IBS begyndelsen på “Operation Sommerregn” 25.06.2006 steget til 181, hvoraf 100 er civile. Af disse civile var 42 børn og 10 kvinder. Yderligere er 693 andre, de fleste af dem civile, deriblandt 188 børn, 24 kvinder, fire ambulancemedarbejdere og fire journalister blevet såret.

IBS har også gennemført mindst 12 luftangreb på en række mål i Gaza-striben, deraf tre huse tilhørende palæstinensiske modstandsaktivister.

Disse huse blev ødelagt og et antal nabohuse og civile faciliteter blev alvorligt beskadiget. IBS’s efterretningstjeneste beordrede telefonisk ejerne af disse huse til at rømme dem.

De udpegede huse var ikke beliggende i områder, hvor der forekommer konfrontationer eller i områder, hvorfra der affyres raketter. De var beliggende i forskellige dele af Gaza-striben. Dertil kommer, at der var tale om fleretagers bygninger. Ødelæggelsen skabte frygt blandt den lokale befolkning.

Ødelæggelsen af huse bygger på efterretningsrapporter, som kan være unøjagtige eller forældede og hyppigt ikke kan begrunde angreb på civile og deres ejendom. Artikel 53 i den Fjerde Generekonvention forbyder ødelæggelse af fast eller personlig ejendom “undtagen hvor en sådan ødelæggelse bliver gjort absolut nødvendig af militære operationer”.

Under en yderligere optrapning affyrede IBS dusinvis af granater mod palæstinensiske beboelses- og landbrugsområder i Gasza-striben. Et antal civile palæstinensere blev dræbt eller såret og en række lejligheder blev beskadiget.

Hundreder af familier er blevet tvunget til at forlade deres hjem på grund af IBS’s beskydning med granater. I Rafah har IBS gentagne gange granatbeskudt el-netværket og afbrudt strømforsyningen til hele byen.

På Vestbredden begik IBS to udenretlige henrettelser, der kostede tre medlemmer af Al-Quds Brigaderne, den militære gren af Islamic Jihad, livet.

06.08.2006 henrettede IBS udenretligt én af disse palæstinensere i landsbyen Seilat al-Harthiya, sydvest for Jenin. En af BS’s snigskytter skød mod offeret, der skjulte sig på taget af sit hus. 09.08.2006 affyrede en IBS’s kamphelikoptere 3 missiler mod et hus i flygtningelejren i Jenin og dræbte to palæstinensere. IBS anvendte ved denne lejlighed kamphelikoptere i militære operationer for første gang siden “Operation Defensive Shield” i 2002. Desuden blev 12 civile palæstinensere, deriblandt syv børn og én pige såret af beskydning fra IBS.

Angreb: I den rapporterede periode, gennemførte IBS et 3-dages angreb ind i landsbyen al-Shouka ved Rafah. Under dette angreb ødelagde IBS 42 huse, hvori der boede 285 personer (42 familier). De raserede også 557 dunum landbrugsjord og beskadigede landsbyens civile infrastruktur.

IBS gennemførte fire angreb ind i områder i Gaza-striben. De ødelagde civil ejendom og granatbeskød beboelsesområder. Dusinvis af familier blev også tvunget til at forlade deres hjem på grund af IBS’s intense beskydning med granater.

På Vestbredden gennemførte IBS mindst 38 militære angreb ind i palæstinensiske lokalsamfund, hvorunder de raserede dusinvis af huse og arresterede 44 civile palæstinensere, deriblandt en kvinde, tre børn og formanden for og et medlem af PLC.

Indskrænkninger i bevægelsesfriheden: IBS har opretholdt en skærpet belejring af BPO og dekreteret alvorlige begrænsninger af civile palæstinenseres bevægelsesfrihed i Gaza-striben og på Vestbredden, herunder det besatte Østjerusalem.

Gaza-striben: IBS har gennemført en finmasket belejring af Gaza-striben. De har lukket dens grænseovergange som en form for kollektiv afstraffelse af civile palæstinensere.

IBS har lukket Rafahs Internationale Overgangssted, skønt de ikke har direkte kontrol med det. De har forhindret europæiske observatører, der arbejder ved overgangsstedet i at nå frem til det.

18. og 19. 07.2006 tillod IBS delvis genåbning af overgangsstedet med tilstedeværelse af EU-observatører og efter aftale med Ægypten, for rejsende, der ønskede at komme tilbage til Gaza-striben. IBS har lukket handelsmæssige overgangssteder i Gaza-striben, især Al-Mentar(Karni)-overgangen.

Som følge heraf er den økonomiske situation inde i Gaza-striben blevet yderligere forværret og mange varer har manglet på markederne. IBS har også fortsat opretholdt lukningen af Erez-overgangen i den nordlige del af Gaza-striben. Dertil kommer, at IBS har forhindret palæstinensiske fiskere i at fiske.

Vestbredden: IBS har skærpet den dekreterede belejring af palæstinensiske lokalsamfund på Vestbredden. De har isoleret Jerusalem fra resten af Vestbredden.

IBS udstationeret ved forskellige checkpoints på Vestbredden har foresat håndhævet alvorlige begrænsninger af civile palæstinenseres bevægelsesfrihed. IBS har fortsat holdt den nordlige og sydlige del af Vestbredden adskilt fra hinanden.

Fredag 04.08.2006 forhindrede IBS palæstinensere, der var yngre end 45 i at komme til fredagsbørn i Al-Aqsa Moskéen. Derudover etablerede IBS et nyt checkpoint ved Jaba-vejkrydset nordøst for Jerusalem, blot to kilometer fra Qalandya-checkpointet, som er blevet omdannet til et internationalt overgangssted.

Anneksionsmuren: IBS har fortsat bygningen af Anneksionsmuren inde på Vestbredden. Søndag 06.08.2006 udstedte IBS en militærordre til konfiskering dusinvis af dunum landbrugsjord vest for landsbyen Beit ‘Awa, sydvest for Hebron. Og i den rapporterede periode brændte IBS også mindst 100 dunum landbrugsjord bag Muren, syd for Tulkarm.

Illegale bosætteraktiviteter: Israelske bosættere fortsætter med at krænke international humanitær lov og være bosiddende i BPO og har foretaget en række angreb mod civile palæstinensere og deres ejendom.

Søndag 06.08.2006 åbnede en gruppe israelske bosættere i en civil bil ild mod en palæstinensisk lastbil, der kørte foran dem nær landsbyen Douma, sydøst for Nablus. Som følge heraf blev den 48-årlige Hussein Fahmi ‘Ali Mardawi fra landsbyen Habla, dræbt af to skud, der ramte ham i hjertet. Og hans 17-årige søn, ’Ameed, blev såret af granatsplinter i venstre hånd og skulder.

Nationale Myndighed (PNA) og Israel havde indgået en aftale om grænseovergangene i Gaza-striben. Ifølge denne aftale skulle det Internationale Overgangssted i den sydlige Gaza-stribe ved Rajah på den ægyptiske grænse 25.11.2005 åbnes for civile rejsende til Ægypten og resten af verden.

Palæstinenserne og EU-observatørerne skulle forestå den palæstinensiske side af overgangsstedet. Derudover blev det bestemt, at EU-observatørerne skulle transmittere levende billeder til et fælles kontrolrum flere kilometer borte.

PCHR har gentagne gange givet udtryk for bekymring over fortsat IBS-kontrol med civile palæstinenseres færden mellem Gaza-striben og den ydre verden. 25.11.2005 blev overgangsstedet åbnet. Det fungerede fint og uden problemer. Imidlertid har EU-observatørerne gentagne gange trukket sig tilbage fra overgangsstedet, fordi IBS advarede dem om sikkerhedstrusler, der viste sig ikke at eksistere.

PCHR fordømmer EU-observatørernes stillingtagen og opfordrer dem til at komme tilbage til det Internationale Overgangssted ved Rafah for at udføre deres arbejde med at løse de humanitære problemer, der forårsages af lukningen af overgangsstedet.

PCHR opfordrer dem endvidere til overholde ekspeditionstiden ved overgangsstedet, som de selv har bekendtgjort; samt til at presse IBS til at genåbne overgangsstedet snarere end at bidrage til den politik med kollektiv afstraffelse, som IBS praktiserer over for den palæstinensiske civilbefolkning, som gør Gaza-striben til ét stort fængsel for mere end 1.500.000 palæstinensere.

Oversat fra engelsk for DPV af Karl Aage Angri Jacobsen

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Kommentarer. Bogmærk permalinket.