Palestinian Center for Human Rights Ugerapport

www.pchrgaza.org

PCHR    Palestinian Center for Human Rights Ugerapport  28 / 2006  13.- 19. Juli 2006 http://www.pchrgaza.org

 

RESUME: Mens det internationale samfund forblev tavst har De Israelske Besættelsesstyrker (IBS) fortsat en storstilet offensiv mod det palæstinensiske folk, især i Gaza-striben. PCHR, som med den allerstørste bekymring overvåger udviklingen af denne offensiv, opfordrer det internationale samfund, i særdeleshed De Høje Kontraherende Parter bag Geneve-konventionerne og FN til øjeblikkeligt at intervenere for at tvinge IBS til at stoppe denne offensiv og tillade passage af fødevarer, medicinske forsyning- er og brændstof ind i Gaza-striben.

 

PCHR advarer det internationale samfund mod den politik med kollektiv afstraffelse og repressalier, der praktiseres af IBS imod den palæstinensiske civilbefolkning, især ødelæggelsen af el-værker og afvisningen af at tillade passage af fødevarer og brændstof ind i Gaza-striben, hvilket vil føre til en humanitær krise.

 

Resultatet af forbrydelser begået af IBS siden 25. juni 2006:

 

  • 115 palæstinensere, de fleste af dem civile, er blevet dræbt af IBS

 

  • Mindst 550 civile palæstinensere, deriblandt 134 børn og 19 kvinder er blevet såret af beskydning fra IBS

 

  • 124 luft-til-jord missiler og hundreder af artillerigranater er blevet affyret mod civile og militære palæstinensiske mål i Gaza-striben.

 

  • Bygninger i det palæstinensiske Indenrigsministerium, Udenrigsministerium og Økonomiministerium og en række uddannelsesinstitutioner er blevet ødelagt.

 

  • Elektricitetsværket, der tegnede sig for 45 % af Gaza-stribens el-forsyning, blev ødelagt og el-netværket og transformatorstationer er gentagne gange blevet angrebet.

 

  • 6 broer, der forbandt Gaza by med den centrale del af Gaza-striben og et antal veje er blevet ødelagt.

 

  • Hundreder af dunum landbrugsjord og dusinvis af huse er blevet ødelagt.

 

  • Hundreder af civile palæstinensere, deriblandt 8 ministre og 26 medlemmer af det Palæstinensiske Lovgivende Råd (PLC) er blevet arresteret.

 

Israelske krænkelser af international lov fortsatte i de Besatte Palæstinensiske Områder (BPO):

 

DRAB: I den rapporterede periode dræbte IBS 24 palæstinensere i Gaza-striben og på Vestbredden, deriblandt fire børn og to kvinder. Dertil kommer, at to børn døde af tidligere påførte sår.

 

I Gaza-striben blev 20 palæstinensere dræbt af IBS, heriblandt 16, der omkom under IBS’s offensiver mod Beit Hanoun og al-Maghazi flygtninge-lejren i henholdsvis den nordlige og centrale del af Gaza-striben. Det blev noteret, at IBS med fuldt overlæg skød på civile palæstinensere. Derudover døde et barn fra Beit Lahiya af tidligere påførte sår.

 

Dertil kommer, at 135 civile, blandt dem 50 børn, fem kvinder, én tolk, én japansk journalist og tre sundhedsarbejdere blev såret af beskydning fra IBS. Således når antallet af palæstinensere, der er blevet dræbt af IBS siden på begyndelsen af “Operation Sommerregn” 25. Juni 2006 op på 108, heraf 54 civile. Blandt disse civile var der 23 børn og fem kvinder, Derudover er 480 andre, for størstedelens vedkommende civile, blevet såret.

 

På Vestbredden dræbte IBS 4 palæstinensere under et angreb ind i Nablus 19. Juli 2006. Tre af ofrene, der angiveligt var eftersøgte blev dræbt, af IBS, da de belejrede et af de palæstinensiske sikkerhedsstyrkers komplekser. IBS tilbageholdt deres lig én dag. Det fjerde offer var en civil, som blev dræbt da han blev vidne til en IBS-operation. Endvidere blev 33 civile palæstinensere, deriblandt 16 børn og to journalister, såret af beskydning fra IBS.  Et palæstinensisk barn døde også på grund af et sår, som han blev tilføjet for næsten to uger siden.

 

I Gaza-striben iværksatte IBS en række luftangreb mod palæstinensiske regeringsbygninger og civile faciliteter, heriblandt Udenrigsministeriet og Økonomiministeriet. IBS ødelagde også to broer i den centrale Gaza-stribe og et af de palæstinensiske Sikkerhedsstyrkers anlæg i Jabalya. Endvidere har IBS fortsat granatbeskydningen af palæstinensiske beboelsesområder. Som følge heraf er dusinvis af familier blevet nødt til at rømme deres huse.

 

ANGREB: I den rapporterede periode genbesatte IBS nogle områder i Gaza-striben. De dræbte et antal palæstinensere, arresterede endnu et andet antal, beslaglagde en række huse og omdannede dem til militærposter. Og de har raseret mindst 270 dunum landbrugsjord og delvist ødelagt 130 huse. Den mest omfattende ødelæggelse fandt sted i Beit Hanoun, da IBS ødelagde mindst 120 huse, raserede 100 dunum landbrugsjord og foretog en omfattende ødelæggelse af byens infrastruktur. De foranstaltede også skader på en række skoler.

 

På Vestbredden foretog IBS mindst 27 militære angreb ind i palæstinensiske lokalsamfund. Det mest omfattende af disse angreb fandt sted i Nablus 19. juli 2006, da IBS dræbte fire palæstinensere, nedrev nogle regeringsbyg-ninger og arresterede et stort antal folk fra Sikkerhedstjenesten. I forbindelse med andre angreb gennemførte IBS kommandoaktioner mod huse og arresterede 31 civile palæstinensere. De gennemførte også kommando-aktioner mod et antal civile institutioner.

 

BEGRÆNSNINGER I BEVÆGELSESFRIHEDEN: IBS har opretholdt en skærpet belejring af BPO og håndhævet alvorlige begrænsninger af civile palæstinenseres bevægelsesfrihed i Gaza-striben, på Vestbredden og i det besatte Østjerusalem.

 

Gaza-striben

Efter et angreb foretaget af militante palæstinensere 25. juni 2006 nær den israelsk-ægyptiske grænse, sydøst for Rafah, som kostede to IBS-soldater og to af angriberne livet, mens en tredje IBS-soldat meldes savnet, har IBS lukket alle Gaza-stribens grænseovergange:

 

IBS har lukket det Internationale Overgangssted ved Rafah, om end de ikke direkte kontrollerer det. De har forhindret europæiske observatører, der arbejder ved overgangsstedet i at nå frem til det. PCHR har altid siden den aftale der blev indgået mellem den palæstinensiske og israelske side og hvor

USA og EU optrådte som formidlende og mæglende instanser, advaret mod at IBS har fuldstændig, om end indirekte kontrol over overgangsstedet.

 

Fredag 14. Juli 2006, ødelagde dusinvis af militante palæstinensere sammen med hundreder af teenage-drenge en del af grænsehegnet til Ægypten. De lavede et stort hul hvorigennem hundreder af civile palæstinensere, der var strandet på den ægyptiske side af hegnet, kunne komme tilbage til Gaza-striben.

 

18. Og 19. juli 2006 tillod IBS en delvis genåbning af overgangsstedet, i overværelse af EU-observatører og efter aftale med Ægypten for rejsende, der ønskede at vende tilbage til Gaza-striben. Ifølge palæstinensiske kilder fik næsten 6.000 palæstinensere mulighed for at komme tilbage til Gaza-striben. Det er værd at bemærke, at tusinder af palæstinensere havde været strandet i Ægypten under meget vanskelige forhold. Fem palæstinensiske patienter døde på ægyptiske hospitaler og IBS afslog at tillade deres familier at bringe deres lig ind i Gaza-striben.

 

IBS har lukket handelsmæssige overgangssteder i Gaza-striben, især al-Mentar (Karni)-overgangen. Det har fået som resultat, at den økonomiske situation i Gaza-striben er blevet yderligere forværret og at der på markederne har været mangel på mange varer. I den rapporterede periode, blev overgangen ikke åbnet trods israelske udtalelser om, at overgangen ville blive delvist genåbnet for at muliggøre tilførslen af fødevarer ind i Gaza-striben, mens Nasal Ouz -overgangen blev åbnet i nogle få timer for at få brændstof ført ind i Gaza-striben.

 

IBS har fortsat håndhævet en skærpet belejring af palæstinensiske lokalsamfund på Vestbredden. IBS udstationeret ved flere checkpoints på Vestbredden har fortsat håndhævet alvorlige indskrænkninger i civile palæstinenseres bevægelsesfrihed. IBS isolerer fortsat den nordlige og den sydlige del af Vestbredden fra hinanden.

 

I den rapporterede periode indførte IBS udstationeret ved forskellige checkpoints omkring Ramallah alvorlige begrænsninger i civile palæstinenseres bevægelsesfrihed. I den rapporterede periode arresterede IBS ved checkpoints på Vestbredden seks civile palæstinensere og tæskede fem andre.

 

ANNEKTIONSMUREN: IBS har fortsat bygningen af Annektionsmu-ren inde på Vestbredden. I den rapporterede periode fortsatte IBS bygningen af en sektion af Muren i nærheden af “Kermi Tsur” mellem landsbyerne Beit Ummar og Halhoul, nord for Hebron.

 

 Ligeledes i den rapporterede periode gik en israelsk gruppe, eskorteret af IBS, i gang med at afmærke Murens linieføring nordvest for landsbyen Arab al-Ramnadin sydvest for Hebron. Endvidere rykkede IBS-soldater anbragt langs Muren vest for Beit Jala mindst 50 træer op med rode. Disse træer tilhørte civile palæstinensere fra Beer ‘Ouna-området. Det skete angiveligt af “hensyn til sikkerheden”.

 

IBS udstationeret ved Muren nordvest for Hebron forhindrede en gruppe palæstinensiske bønder fra landsbyerne Sourif og Beit Ummar, nordvest for Hebron, i at komme frem til deres landbrugsjord på den anden side af Muren.

 

Oversat fra engelsk for DPV af Karl Aage Angri Jacobsen

 

Dette indlæg blev udgivet i Analyser, Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.