Olmerts dybsindige etik og store løgne

Jordan Times

Olmerts dybsindige etik og store løgne

Rami G. Khouri, The Jordan Times 26. – 27. maj 2006

Jeg må, tøvende, lette på min kasket for Israels premierminister Ehud Olmert og hans propagandamaskine for deres rene og skære skamløshed. Jo mere de israelske tropper, bosættere og Israels officielle besættelsespolitik sårer og dræber palæstinensere og gør livet til en jammerdal for hele befolkningen, med desto større veltalenhed lovpriser israelske talsmænd deres egen humanitære indstilling over for alverden.

Dette er et klart kendetgegn på israelsk løgnagtighed, set i lyset af dem erklæring, som den israelske regering og Olmert fremkom med efter kabinetsmidet 21. maj, da de besluttede at frigive noget af den palæstinensiske skat som de havde tilbageholdt, til at finansiere palæstinensiske hospitalers køb af basalt nødvendig medicin, som de er ved løbe tør for.

Det hed i den israelske retgerings erklæring: ”…Den israelske stat føler sig – mere vidtrækkende og ud over sine formelle forpligtelser – forpligtet til at tage humanitære hensyn til de syge hvor de end findes. Vi kan, under ingen omstændigheder, udholde tanken om et sygt barn uden lægelig behandling, alene på grund af manglende medicin; og det har intet at gøre med nogen form for formel forpligtelse. Det er en moralsk og fundamentalt jødisk holdning, som vi ønsker at holde i hævd. Vi har ikke til hensigt at hjælpe den palæstinensiske regering, vi vil ikke overføre så meget som en penny til nogen palæstinensisk repræsentant, men jeg siger, at vi vil yde sådan behandling som måtte være nødvendig af humanitære grunde. Dette er, har været og vil vedblive at være holdningen hos staten Israel &rsquo…”

Jeg er enig i, at fundamentale jødiske holdninger historisk set har fokuseret på moralske behov og handlinger, hvilket er det smukke og dragende ved judaismen som religion og etiske leveregler. Jeg kommer til at tænke på dette hver gang jeg læser i en jødisk bønnebog, som en jødisk ven forærede mig for nogle år siden. Dens indhold er sammenligneligt med de dybe og etiske holdninger vi finder i Koranen og Det Ny Testamente.

Det er lige præcist derfor, at staten Israels officielle politik forekommer os og mange andre rundt omkring i verden at være så afskyelig; og det er derfor at Israel har været den hyppigst fordømte stat i FN – fordi det jødiske folks stat i sit forhold til palæstinenserne rutinemæssigt ignorerer og optræder i modstrid med selve det jødiske folks etisk forankrede moral.

Olmert&rsquos og debn israelske regering&quos udtryk for dyb bekymring for palæstinensiske børns helbred får bred dækning i de globale medier, mens den brutale politik under den israelske besættelse, som indtil nu har stået på i 39 år bliver genstand for meget mindre opmærksomhed.

Enhver der interesserer sig for virkningen af den isrqaelske politik på palæstinensiske børn, kan finde et godt udgangspunkt i de omhyggeligt checkede data, der offentliggøres af det palæstinensiske NGO-netværk (www.palestinemonitor.org). Dets data indsamles og verificeres på stedet af The Health Development Information and Policy Institute med hovedsæde i Ramallah, som er blevet hædret af WHO for sit arbejde for at fremme sundhedstilstanden i den palæstinensiske befolkning. Så disse mennesker ved hvad de taler om hvad angår sundhedstilstanden i det israelsk besatte Palæstina.

Alene for de første to år under den Anden Intifada, fra septembeer 2000 til november 2002, ser tallene således ud:

• 383 palæstinensiske børn (under 18 år) blev dræbt af den israelske hær og israelske bosættere, d.v.s. næsten 19% af det samlede antal dræbte poalæstinensere; disse tal er er blevet større siden da.

• Omkring 36% af det samlede antal sårede palæstinensere (anslået til flere end

41.400) er børn:86 af disse børn var yngre end 10 år; 21 spædbørn yngre end 12 måneder er blevet dræbt.

• 245 palæstinensiske studerende og skolebørn er blevet dræbt; 2.610 er ble-

vet såret på vej til eller fra skole.

• Den israelske politik med vidt udbredte lukninger af checkpoints har paralyse-

Ret det palæstinensiske sundhedssytstem med børn der er særligt sårbare over for denne politik med kollektiv afstraffelse. Lokale lukninger har i alvor-

lig grad skabt kaos i sundhedsplaner, som berører flere end 500.000 børn. Vaccinationsprogrammer, tandlægundersøgelser og tidlige undersøgelser af børn, når de begynder i skolegangen.

• I løbvet af de første to måpneder af Intifadaen steg procenttallet for infek-

tioner fra 20% til 40. Næsten 60% af børnene i Gaza lider af parasitiske infektioner.

• Et overvældende antal palæstinensiske børn har symptomer på traumer, så

som søvnbesvær, nervøsitet, manglende Appetit og vægttab og abnorme

tanker om døden.

• Der har været 36 tilfælde med fødende palæstinensiske kvinder, der blev forsinket ved checkpoints og blev nægtet tilladelse til at komme frem til hospitaler eller klinikker eller til at ambulancer kunne hente dem. Mindst 14 af disse kvinder fødte ved et checkpoint. 8 af fostrene var dødfødte.

Den israelske hærs drab på palæstinensiske børn fortsætter i tilvant tempo. I sin rapport fra 16 maj anklagede den respekterede menneskerettighedsorganisation Amnesty International den israelske hær for at have dræbt 190 palæstinensere, deriblandt 50 børn, sidste år.

Hvis disse kendsgerninger er en smule ubelejlige for israelske propagandister og deres amerikanske talerør, som arbejder på overttid under Olmert&rsquos besøg i Washibngton i denne uge, så prøv at forestille dig, hvordan de oppleves af palæstinensiske børn, der er blevet skudt i ryggen eller halsen af israelske soldater eller bosættere.

Hvis vi skal diskutere helbredstilstanden hos palæstinenserne, eller nogeet andet folk, burde vi i det mindste være i besiddelse af så megen menenskelig anstændighed, at vi taler opm facts, for menneskelig anstandighed er faktisk både israeleres og palæstinenseres moralske arv. Det er det tid til at bekræfte den og ikke til at grave den dybere ned under nye lag af løgne og misinformation.

Oversat fra engelsk for DPV af Karl Aage Angri Jacobsen

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Kommentarer. Bogmærk permalinket.