Kirker taler om økonomisk pres som et middel til at opnå fred

www.electronicintifada.com

Kirker taler om økonomisk pres som et middel til at opnå fred

 

Af Adri Nieuwhof, Den elektroniske intifada, d.2. oktober 2005.

 

I løbet af den første uge af januar 2004, har den israelske justitsminister Yosef Lapid advaret sit land om en international boykot. Han har udtalt til israelsk radio: ”Der er en meget alvorlig trussel for at den internationale domstol i Haag vil lovgive imod os….og den er tilbøjelig til at tilskynde forsamlingen til at indføre alle mulige former for sanktioner imod os.”

 

På trods af dette har Israel fortsat besættelsen, inklusiv opførelsen af muren og udvidelsen af bosættelserne i de besatte områder. Lapid havde ret; udtalelserne omkring behovet for økonomiske sanktioner imod Israel er blevet flere – specielt fra kirkerne.

 

Opråb for økonomiske metoder

 

D. 21. februar i år opmuntrede 150 medlemmer af den centrale komite for WCC (World Council of Churches) sine medlemmer til seriøst at overveje økonomiske metoder som en ny måde at arbejde for fred på. WCC opfordrede sine medlemmer til at finde nye veje til at undgå at deltage i akti-viteter der relaterer sig til Israels illegale besættelse af palæstinensisk jord.

 

WCC er et broderskab af omkring 345 kirker fra kristne traditioner i mere end 120 lande. Opfor-dringen blev bragt til medlemmer af alle disse kirker og deres ledelse i relation til organisationens egne investeringer. WCC roste den amerikanske presbyterianske kirkes påbegyndelse af en proces af flerfaset, udvalgt frigørelse fra multinationale selskaber, som er involverede i besættelsen af de palæstinensiske territorier.

 

Sabeel, en palæstinensisk kristen fredsorganisation, fulgte denne udvikling i april med et yderligere kald for økonomisk pres på Israel. I deres rapport, ”Et ikke-voldeligt svar på besættelsen: et kald for moralsk ansvarlig investering”, fremlagde Sabeel hvorfor disse metoder var retfærdige.

 

Yderligere har 173 palæstinensiske politiske partier, fagforeninger, selskaber, og koalitioner den 9. juli 2005 opfordret til boykot og sanktioner mod Israel indtil Israel indordner sig den internationale lov og universelle menneskerettighedsprincipper. Dette fandt sted i anledning af årsdagen for Den internationale domstols dom over Israels opførelse af Muren i de besatte områder.

 

Kirke aktiviteter har fremdrift

 

Forud for dette opråb for boykot fra palæstinensiske organisationer i juni 2005, har the New England Annual Conference of United Methodists vedtaget en resolution, som opfordrer til frivillig, selektiv frigørelse fra selskaber, som er involverede i den israelske besættelse af de palæstinensiske områder. Der skulle nedsættes en komite´, der har til formål, at forberede en liste over sådanne selskaber i løbet af et halvt år. Metodist kirkerne og the New England Conference vil senere blive opfordret til at frigøre sig fra disse selskaber.

 

I samme måned har den engelske statskirke, en komite bestående af de 75 million medlemmer af the Anglican Communion, med overvældende flertal vedtaget en resolution, som anbefaler medlemskirkerne at overveje at frigøre sig fra selskaber, som støtter besættelsen af Palæstina.

The Kenyan Anglican church erklærede den 5. juli, at de bakker op om opfordringen til frigørelse.

 

I juli 2005 har the General Synod of the United Church of Christ (UCC) stemt for overvejelsen af forskellige former for økonomiske aktioner – herunder frigørelse, for at fremme fredsprocessen. UCC har også opfordret den israelske regering til at stoppe og nedrive Muren. UCC har 1.3 millioner medlemmer og 5700 menigheder.

 

Den presbyterianske kirke

 

I august 2005 udnævnte den amerikanske presbyterianske kirke 5 selskaber, der var blevet udvalgt på basis af et sæt af kriterier, som fokus for en frigørelseskampagne.

Kriterierne omfatter bl.a. aktiviteter og produkter produceret af disse selskaber, som bruges til støtte og vedligeholdelse af besættelsen, opførelsen, udvidelsen eller vedligeholdelsen af israelske bosættelser, støtten og fremmelsen af voldelige aktioner

udført af palæstinensere eller israelere imod uskyldige civile, samt til fremmelsen af opførelsen af besættelsesmuren.

 

Den presbyterianske kirke vil starte en proces af progressivt engagement med Caterpillar, Citigroup, ITT Industries, Motorola og United Technologies.

 

Den evangelisk – lutherske kirke i Amerika (ELCA), godkendte ved sin forsamling i august en resolution, som ”opfordrer ELCA til at bevæge sig imod at forvalte finansielle ressourcer – både amerikanske skattepenge og private midler – på måder der støtter vejen imod en retfærdig fred i det hellige land.”

 

Endelig vil den episkopale kirke overveje på deres kommende nationale forsamlingsagenda at vedtage en resolution omkring økonomiske aktioner i forbindelse med Israel og Palæstina.

 

WWC om Gaza tilbagetrækningen

 

Den 22. august udsendte Kirkekommissionen for Internationale anliggender (WCC) en presse-meddelelse med baggrundsoplysninger om, hvordan man kan evaluere Gaza tilbagetrækningen.

WCC har for eksempel givet udtryk for sine bekymringer vedrørende Gazas land- luft og sø – forbindelser, som bør være åbne for omverdenen – specielt Vestbredden.

 

Kirkekommissionen har endvidere stillet spørgsmålstegn ved hvor mange bosættere der skulle genhuses på Vestbredden og ruten som de israelske barrierer følger i forhold til palæstinensisk land – og vandrettigheder samt hvorvidt palæstinenserne sikres fri adgang til deres områder i Øst-jerusalem, mens Israel sikrer dets borgeres sikkerhed i henhold til international lov.

 

WCC har desuden udtrykt sit ønske om at opførelsen af Muren stoppes, og at de hundredvis af checkpoints og barrierer på de besatte områder fjernes.

 

Pressemeddelelsen viser, at WCC ser på tilbagetrækningen fra Gaza i den større sammenhæng af besættelse af palæstinensisk jord og Israels overtrædelse af international lov.

 

Det fremgår klart at tilbagetrækningen fra Gaza ikke giver grund til at lette presset. Kirkerne vil blive opfordret til at fortsætte deres indsats for fred i Mellemøsten med økonomiske midler som midlet. De amerikanske kirker bør inspirere deres europæiske kolleger til at følge trop.

 

 

Oversat for DPV af Malene Agergaard Rasmussen.

 

 

 

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Analyser, Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.