Støt militærnægtere under besættelsen

www.refuz.org.il

Støt militærnægtere under besættelsen

Underskriv en begæring til støtte for militærnægterne og forlang deres øjeblikkelige løsladelse

Alex Cohn, Wissam Qablan, Orwa Zidan og Shaul Mograbi-Berger er løbende i militær-fængsel pga. militærnægtelse, pga.samvittigheds – indsigelse mod at tjene den israelske besættelse af palæstinensiske territorier.

Alex Cohn (19) afsoner løbende en syvende periode i fængsel og har tilbragt sammenlagt 124 dage i miltærfængsel. Alex er en af initiativtagerne til Shministim (gymnasieseniorer) brevet af 2005, som er underskrevet af o.350 unge mennesker.

I dette brev bekræfter de, at de ikke har til hensigt at tjene i den israelske hær, så længe det tjener okkupationen.

I sit brev til forsvarsministeren skriver Alex bl.a.: “Det er umuligt at tjene i okkupationshæren uden at tage del i de uretfærdigheder, den forårsager. Besættelsen er resultatet af en politik og ikke pålagt af omstændigheder. Udstrækkelsen og styrken af dens forgreninger for israelerne og palæstinenserne kan man ikke fatte.

Det er derfor uacceptabelt ud fra enhver moralsk holdning, fordi man ikke kan tjene i hæren uden at tage del i besættelsen. Jeg kan ikke med god samvttighed lade mig hverve.

Wissam Qablan(20)har tilbragt 100 dage i fængsel. Han nægtede først at lade sig hverve sidst i 2003 og mødte ikke op på den Nationale Indkaldelsesbase den fastsatte dag.

I år besluttede han at stå frem, og han blev efterfølgende fængslet gentagne gange pga. hans afslag.

Wissam udtaler, at han nægter at gøre tjeneste i hæren, fordi han betragter den som et redskab for regeringen til at udføre en politik, der ødelægger begge folk.

Han vil ikke være en del af sådan en organisation.

Orwa Zidan (19) tilbringer nu sin anden 21 dages periode i militær-fængsel.

Hans bror var – før ham – også fængslet, efter at han nægtede at aftjene af samvittighedsgrunde.

Han blev løsladt efter fem måneder. Også Orwas far var i CO i 1974, og hans mor er aktiv i Druze-nægter-bevægelsen.

Shaul Mograbi-Berger (19) er ligesom Orwa løbende i fængsel på sin anden periode af 21 dage.

Shaul er aktivist i ikke-volds-bevægelsen mod adskillelses-muren og er tilknyttet Shministim.

I sit brev, dateret januar 2005 til forsvarsministeren, skrev han bl.a:

“Så længe denne hær er en besættelsesmagt, er der ikke plads til mig. ( … ) Ikke-modstand overfor besættelsen, og endnu mere overfor militærtjeneste, er ensbetydende med at anerkende besættelsen. (…) I kraft af min nægtelse følger jeg ikke den gængse lov, i flg. hvilken det er min pligt at hverves til militærtjeneste, men jeg er trofast imod den regulære lov. Sidstnævnte, som jeg erfarede i samfundslære, betyder, som navnet også antyder: Grundlaget og essensen i demokratiet.”

Forum af forældre til samvittighedsnægtere (Forældre-forummet) anmoder dig om at underskrive nedenstående begæring til støtte for nægtere under besættelsen og forlange deres øjeblikkelige løsladelse fra militærfængsel.( Begæringen vil blive offentliggjort i pressen.)

Sig nej til besættelsen

Nu, da røgsløret fra løsrivelsesplanen er lettet, er det blevet klart endnu engang, at Israels brutale besættelse af de palæstinensiske territorier på ingen måde er afsluttet og i virkeligheden er taget til i styrke.

Den israelske regering fortsætter med at bygge adskillelsesmuren, udvide dets illegale bosættelser og undertrykke det palæstinensiske folk i de besatte territorier.

Wisam Qablan, Alex Cohn, Orwa Zidan, og Shaul Mograbi-Berger er i militærfængsel for deres samvittighedsnægtelse til at lade sig hverve og tage del i besættelsen og dens medfølgende undertrykkelse.

Deres fængsling har alene til hensigt at straffe dem og forhindre dem i at adlyde deres samvittigheds indre stemme.

Vi henvender os til Forsvarsministeren og Forsvarsledelsen:

Tillad de fængslede nægtere at følge deres samvittighed!

Løslad besættelsesfangerne!

underskriv på: refusers.petition@gmail.com

For yderligere information : www.refuz.org.il,www.shministim.org.il

Donationer: Skriv venligst checks udstedt til New Profile og send dem til:

New Profile, POB 9013, Jerusalem 91090, Israel

Dette indlæg blev udgivet i Boykotkampagne, Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.