Et positivt, men meget lille skridt

FN-forbundet

Tilbagetrækning af bosættere fra Gaza – et positivt, men meget lille skridt.

Udtalelse fra FN-forbundet

FN-forbundet hilser det velkomment, at Israel nu er i gang med at trække sine 8.000 bo­sættere ud af Gaza-striben.

Deres tilstedeværelse er, som også fastslået af FN’s Sikker­hedsråd, i strid med international lov (4. Geneve-konvention) og har i øvrigt skabt enorme problemer for den stedlige befolkning.

Den aktuelle tilbagetrækning af bosættere udgør imidlertid under 2 procent af samtlige israelske bosættelser i Gaza, Vestbredden, Østjerusalem og Golan, idet over 400.000 an­dre bosættere gennem 30 år er blevet bosat i strid med international lov.

Bosættelsespoli­tikken på de besatte området er, også af FN’s Sikkerhedsråd, blevet betegnet som en af­gørende forhindring for at nå fredelige løsninger med respekt for internationale grænser.

Det er FN’s Sikkerhedsråds opgave at sikre, at international lov respekteres, og FN-for­bundet opfordrer derfor kraftigt til, at Danmark som medlem af Sikkerhedsrådet insisterer på, at tilbagetrækningen fra Gaza hurtigt følges op med tilbagetrækning fra de andre besatte om­råder.

Sikkerhedsrådet må klart afvise ønsker fra Israel, og til dels USA, om at store bosætterom­råder, herunder samtlige i Østjerusalem, kan blive en del af et større Israel – medmindre den palæstinensiske ledelse bakker op om dette som en del af en samlet løsning.

Det er et helt centralt princip i FN’s arbejde for fred og sikkerhed, at grænser ikke må ænd­res med magt, uanset om denne magt manifesterer sig militært, gennem bosættelser eller ved opførelsen af en ulovlig mur. FN-forbundet opfordrer kraftigt den danske regering og FN’s Sikkerhedsråd til at holde fast i dette princip.

I Gaza må Israel, det palæstinensiske selvstyre, FN og det internationale samfund nu medvirke til, at der sker en hurtig normalisering, sådan at Gaza også ophører med at være en israelsk omsluttet enklave. Gaza kan kun udvikle sig, hvis der bliver åben adgang fra ha­vet, fra luften og til lands – herunder passérbare grænser til Egypten og Israel.

Desuden skal der gøres en enorm indsats for at afhjælpe den udbredte fattigdom gennem investering i arbejdspladser og infrastruktur. Fremskridt på bl.a. disse områder er en forudsætning for, at palæstinenserne i området skal få en tro på en fremtid som del af en levedygtig og selvstændig palæstinensisk stat.

FN-forbundet

15. august 2005

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.