Stop Muren – opfordring til aktion 9. juli

Stop The Wall Campaign

Stop Muren – opfordring til aktion 9. juli

9. juli er det et år siden den Internationale Domstol (ICJ)erklærede Apartheid Muren for ulovlig og opfordrede til, at den skulle rives ned og anmodede det internationale samfund om ikke at yde nogen form for hjælp eller støtte til at opretholde den tilstand, der er opstået omkring den.

Imidlertid synes en sådan rungende kendelse ikke at have haft større virkning end de hundredvis af FN- beslutninger før den, som til stadighed er uopfyldte.

På årsdagen for den første kendelse fra Domstolen beder vi jer om at tænke over, hvad denne kendelse virkelig betyder, om den overhovedet er til nogen hjælp for palæstinensernes kamp for retfærdighed : Ingen hjælp eller støtte til Israel og dets racistiske gheottoriserings-projekt!

Den 9. juli vil der over hele Palæstina være folkelig mobilisering mod Apartheid Muren! Den palæstinensiske Anti-Apartheid Mur Kampagne opfordrer jer til at markere denne årsdag for domstolens kendelse.

Pres på FN

Pres på din regering!

Stop Verdensbanken og agenturer, der støtter israelsk apartheid!

Boykot Apartheid-Israel.

Israel skal tvinges til at respektere international lov!

Apartheid kan aldrig overleve uden international støtte.

Dan en bevægelse for omfattende boykotter, sanktioner og afsløringer – nu!

Mod internatonal støtte til Apartheid Muren og for et FRIT PALÆSTINA!

9.juli – ét år efter den Internationale Domstols afgørelse.

Kampen mod ghettoriseringen af det palæstinensiske folk fortsætter. I Palæstina fortsætter den folkelig modstand mod Apartheid Muren og besættelsen -på gaderne og landsbyerne.

Der bliver afholdt masse-demonstrationer på jord, der er blevet konfiskeret og ødelagt til brug for Muren og udvidelsen af bosættelser. Protester blokerer for besættelsens bulldozere, som raserer vores jord, nedriver vores hjem og holder os indespærret i ghettoer.

Børn bliver gjort til martyrer, mens de forsvarer deres ret til at eksistere og sætter sig op mod besættelsens mål at påtvinge dem en tredje Nakba.

Et år er gået, siden Domstolen erklærede Apartheid Muren for ulovlig og forlangte, at den skulle rives ned, idet den gav det internationale samfund besked om “ikke at yde nogen form for hjælp eller støtte i den opståede situation.”

Alligevel synes en sådan rungende dom ikke at have haft større indflydelse end de hundredvis af FN resolutioner før den, der er forblevet uopfyldte.

Apartheid Israel er fortsat ubarmhjertigt og uden risiko med opførelsen af Apartheid Muren.

Fængselsmurene til Tulkarem, Qalqiliya, Betlehem og Jerusalem er nu blevet konstrueret og transfer – systemet af varer og palæstinensiske sælgere, hvis liv er under konstant israelsk kontrol, er blevet skabt.

“Udflytningen” har afsløret sit sande ansigt – at være ghettoriseringen af vort folk.

Således har kolonistyret succesfuldt optrappet dets anstrengelser til at fostre internationale støtte til dets projekt, nemlig at gøre besættelsen af Vestbredden permanent ved at lave vores samfund til en serie Bantustans og fordrive palæstinenserne fra deres jord.

På etårsdagen for domstols-afgørelsen , beder vi jer om at tænke over, hvad denne kendelse virkelig indebærer, om den skal være nogen hjælp for den palæstinensiske kamp for fred :

Ingen hjælp eller støtte til Israel og dets racistiske ghettoriserings projekt!

Hvad der er sket siden domstols- afgørelsen og den efterfølgende godkendelse fra FN-forsamlingen.

A/ ES-10 / L.18/Rev.1 :

FN har ikke taget yderligere skridt til at sikre gennemførelsen af domstolskendelsen.

I stedet har det behandlet Apartheid Muren som en kendsgerning og en sag om blot erstatning og humanitær støtte – snarere end som en politisk sag, væsentlig for Israels projekt om kolonisation og fordrivelse, som behøver at blive stoppet og forkastet.

Udsendte FN rapporter går endda så langt som til at adoptere og anerkende Israels holdning om ikke mere at anse Muren som en “intern nedlukning” for således at åbne vejen for dens anerkendelse internationalt som “ekstern nedlukning” af de palæstinensiske ghettoer.

Så det undrer ingen, at Kofi Annan under sit seneste besøg i Palæstina nægtede endog at se Apartheid Muren.

Globale regeringer har ikke taget nogen konkrete og effektive forholdsregler for at tvinge Apartheid Israel til at bøje sig for Domstolens afgørelse. International hjælp fortsætter med at strømme og opretholder ofte direkte det ulovlige Mur og checkpoint system; militære og handelsmæssige aftaler er blevet bevaret og / eller fornyet og styrket; og diplomatiske bånd er forblevet stærke.

Verdensbanken har skitseret en omfattende strategi og handlingsplan, som opretholder og udvikler den israelske infrastruktur. Sådanne planer styrer nu kursen og “udviklings projekter ” fra store donatorer,som resulterer i projekter, hvis vigtigste resultat er at garantere opretholdelsen af Apartheid Muren og de zionistiske mål med ghettoriseringen og udelukkelsen.

Denne forstærkede støtte til Apartheid Israel går i spænd med myterne om en åbning for fredssamtaler ” og israelske “indrømmelser.” Alligevel viser de sørgelig kendsgerninger nede på jorden, at sådanne påstande ikke er andet end et dække for at give Israel tid og midler til yderligere kolonisering af Palæstina og udstødelse af vort folk.

Den 9. juli vil den folkelige mobilisering overalt i Palæstina eskalere mod Apartheid Muren!

Den palæstinensiske græsrods Anti Apartheid – Mur Kampagne opfordrer jer til at markere dagen for Domstolens Kendelse:

Sigt på FN ! Sigt på din regering!

Sigt på jeres regeringer!

Stop Verdensbanken og agenturer, der støtter israelsk Apartheid !

Boycott Apartheid Isarel !

Kun isolation af AI (Apartheid Israel) kan bringe effektiv støtte til vores kamp og opnå, hvad internationale regeringer nægter at gøre:

Slut med AM (Apartheid Muren) og besættelsen.

På årsdagen for den første Domstols-kendelse deles kravet om boykot, opgivelse, og sanktions-kampagner mod AI i dag af hele det palæstinensiske civile samfund:

Frøene til en global kampagne mod AI er nu dybt rodfæstede blandt bevægelser og civile samfund over hele verden.

Boykots fra forbrugere, akademikere, sporten og kulturen er voksende.

Opgivelses- kampagner involverer studenter, kirker og hele byer.

Der er krav om sanktioner på alle niveauer. En sådan handling behøver en endnu større kraft i antal for effektivt at være i stand til at presse Israel til at rive Muren ned og sætte en stopper for israelsk Besættelse og kolonisering.

Israel må presses til at respektere international lov!

Apartheid kan aldrig overleve uden international støtte!

Riv Apartheid Muren ned ! For et frit Palæstina! Isoler Apartheid

Israel!

Mod international støtte til AM og ghettoriseringen og fordrivelsen af det palæstinensiske folk!

Oversat fra engelsk for DPV af Birthe Høje Christensen

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Klip fra pressen. Bogmærk permalinket.