FORENET I KAMP

OPGAI

FORENET I KAMP

Forsvarsinitiativet for det besatte Palæstina og de besatte syriske Golan-højdedrag

Fælles erklæring og opfordring til handling fremlagt for “World Social Forum 2005”

af OPGAI Styringskomitéen

GØR ENDE PÅ DEN ISRAELSKE MILITÆRE BESÆTTELSE

Vi, de undertegnede civile samfundsorganisationer, er en del af det palæstinensiske og arabiske folk som har kæmpet i årtier mod kolonisering og militær besættelse påført os af jødiske bosættere via den Zionistiske Bevægelse og Staten Israel.

Vi er en del af den verdensomspændende bevægelse af folk, der er involveret i kampen for retfærdighed, ligeret og frihed for de undertrykte og tilsidesatte, og er kommet til “World Social Forum” med en klar dagsorden:

Vi ønsker at delagtiggøre jer i vores analyse af den grundlæggende årsag til denne langvarige konflikt i Palæstina og – baseret på fælles forståelse – at vinde jeres effektive støtte til vores vedvarende kamp.

Hvad drejer vores kamp sig om?

Den grundlæggende årsag til den langvarige konflikt i Mellemøsten er nægtelsen af det oprindelige palæstinensisk-arabiske folks ret til at leve og udvikle sig frit i vores land – dvs. retten til selvbestemmelse – ved gennemtvingelsen af en stat i 1948.

Staten Israel blev oprettet af immigranter udelukkende til deres egen gavn. I denne forstand er den ikke en “normal kolonistat” opbygget ved udnyttelsen af lokale ressourcer og indfødt arbejde. Israel definerer sig selv som “en stat for det jødiske folk” alene.

Den zionistisk-israelske politik fra det tidlige 20. århundrede til i dag har sigtet mod at tage kontrol med landet og at udelukke dets oprindelige folk. Israel er en kolonial apartheid-stat.

Erobringen af landet og udelukkelsen af det palæstinensisk-arabiske folk er blevet gennemført ved hjælp af en række politiske og praktiske foranstaltninger som oprindeligt blev anvendt inden for Staten Israels territorium (dvs. våbenstilstandslinierne fra 1949).

Lignende foranstaltninger blev kopieret over på det palæstinensiske og arabiske land, som blev besat af Israel i 1967 (dvs. den palæstinensiske Vestbred og Gaza-stribe og de syriske Golan-højdedrag). Disse foranstaltninger inkluderer:

– Massefordrivelse med militær magt og nægtelse af flygtninges rettigheder til at vende tilbage (dvs. etnisk udrensning): Der er omkring 6 millioner palæstinensiske flygtninge inklusive deres efterkommere fra krigene i 1948 og 1967.

Israel eksproprierede ulovligt deres jorder og hjem såvel som ejendom tilhørende omkring 500 000 syriske arabere og deres efterkommere fordrevet fra Golan-højdedragene i 1967. I dag udgør disse flygtninge hovedparten af det palæstinensiske folk.

– Militær besættelse og opslidning med det formål at tvinge folk til at forlade området fordi deres daglige liv bliver uudholdeligt: Under 37 års israelsk besættelse i Vestbredden og Gaza-striben er omkring 20 000 palæstinensiske hjem og flygtningeskure blevet nedrevet og omkring 600 000 palæstinensere er blevet tilbageholdt i forskellige tidsrum.

Alene under den indeværende intifada (2000 – 2004) er mindst 3300 palæstinensere, deraf 600 børn, blevet dræbt og over 27 000 såret af israelske soldater og bosættere. Offentlig og privat infrastruktur er blevet ødelagt.

Flere hundrede tusind citrustræer er er blevet revet op. Palæstinensere er udsat for alvorlige restriktioner for deres bevægelsesfrihed og adgang til jord og vand. Disse foranstaltninger har fremskyndet en proces af økonomisk afvikling.

– Demografisk manøvrering med det formål at opretholde et jødisk flertal i Palæstina:

Dette inkluderer tilskyndelsen til jødisk immigration; oprettelsen af “kun for jøder”-kolonier (“bosættelser”) på jord taget ulovligt fra palæstinensiske bønder (f. eks. er omkring 430 000 bosættere blevet overført til ca. 227 “kun for jøder”-kolonier i den besatte Vestbred, Østjerusalem og Gaza-stribe); ensidig anneksion af besat land uden inklusion af dets indfødte beboere (Østjerusalem og Golan-højdedragene); indførelse af immigrations-, borgerskabs- og jordlove som berøver de oprindelige palæstinensisk-arabiske indbyggere og jordejere deres rettigheder til deres nationalitet, deres jord og overfører disse rettigheder til det jødiske folk/Staten Israel udelukkende til deres gavn.

·Tvungen adskillelse af det palæstinensisk-arabiske folk fra deres jord: Siden 1948 er “lukkede militære zoner” og tilladelses/pas-ordninger blevet gennemtvunget i alle områder til dette formål.

Permanente militære kontrolposter som blev oprettet i 1993, konstruktion af Israels Apartheid-mur som begyndte i 2002, og Israels ensidige tilbagetrækning fra Gaza-striben som er planlagt til 2005, er mere nylige fysiske og synlige udtryk for den samme politik.

·De-legitimering af den palæstinensisk-arabiske kamp: Propagandakampagner og bevidst misinformation og fordrejelser af kendsgerningerne om situationen i Palæstina har ledsaget den zionistisk-israelske erobring siden dens begyndelse. Det mest berygtede slogan beskrev Palæstina som “et land uden folk for et folk uden land”.

I dag anvender den zionistisk-israelske propaganda bevidst vestlig frygt for islam og “krigen mod terror”, behovet for at retfærdiggøre krig og besættelse i Iraq, såvel som bekymring for antisemitisme, for at indgyde frygt og misinformation om den palæstinensisk-arabiske kamp blandt vestlige akademiske kredse, medier, politikere og offentligheden.

Hvor er vi i dag?

Den heldige gennemførelse af de ovennævnte politiske og praktiske foranstaltninger ville ikke have været mulig uden den politiske opbakning og støtte fra de vestlige stormagter, især Storbritannien og USA. Vor fælles kamp har bragt resultater. I dag er vi anerkendt som et folk med rettigheder.

Hundreder af FN-resolutioner har bekræftet vore rettigheder, fordømt Israels koloniale og diskriminerende politik som ulovlig i henhold til international lov og opfordret Israel til at foretage effektiv afhjælpning. Imidlertid har mange regeringer samt FN og EU stadig været uvillige til at anvende politiske foranstaltninger som kunne få Israel til at give efter. Israel fortsætter med at handle uden for og over loven.

Processen med kolonisering, besættelse og befæstning af det apartheid-lignende system i Palæstina og Golan-højdedragene fortsætter således med stor hast, og muligheden for at gennemføre den internationalt foretrukne to-stats løsning kan muligvis være gået tabt for altid.

De diplomatiske anstrengelser for – med israelsk samtykke – at gøre ende på den militære besættelse og etablere en suveræn og levedygtig palæstinensisk stat i den i 1967 okkuperede Vestbred, Østjerusalem og Gaza-striben via “Oslo-fredsprocessen” og “Vejkortet” er slået fejl. Det lykkedes heller ikke for USA-sponsorerede israelsk-syriske forhandlinger at frembringe fred baseret på israelsk tilbagetrækning fra Golan-højdedragene.

Såkaldte “nye mulighedsvinduer” for en forhandlet israelsk-palæstinensisk fred er tom retorik i et klima hvor kampen for grundlæggende rettigheder, retfærdighed og frihed i stigende grad udfordres og diskrediteres i Palæstina, Iraq og andre steder.

OPFORDRING TIL HANDLING

I dag nyder det palæstinensiske folk og det syriske folk i det besatte Golan ikke grundlæggende beskyttelse af regeringer eller FN som har ansvaret for og forpligtelsen til at stoppe voldelig erobring, besættelse og apartheid og fremhjælpe retfærdige afhjælpninger og løsninger. Det globale civilsamfund, græsrodsbevægelser og NGO’er er således forblevet vores eneste allierede.

Vi appellerer derfor til deltagerne i dette World Social Forum om at igangsætte en omgående og bred aktion for at hjælpe med at afslutte den nuværende situation i Palæstina og frembringe en ny æra hvori det oprindelige folk kan vende tilbage til deres jord og ejendomme og får kompensation for påførte skader og lidelser, og hvori alle mennesker i Palæstina frit kan udøve deres grundlæggende individuelle og kollektive rettigheder inden for rammerne af én eller to suveræne stater efter deres valg.

Især opfordrer vi deltagerne i dette World Social Forum til at fokusere individuelle og kollektive anstrengelser mod:

– At udvikle offentlig information og bevidsthedsskabende kampagner der effektivt kan imødegå zionistisk-israelsk propaganda:

– Fokusere på de grundlæggende årsager til den langvarige konflikt; kaste lys på den diskriminering der forårsages af Israels udelukkende jødiske karakter og politik, den vedvarende karakter af tvungen palæstinensisk-arabisk fordrivelse og ejendomsberøvelse og flygtningenes ret til at vende tilbage, til genoprettelse og kompensation;

– Komme og se og opmuntre til besøg i det israelsk-besatte Palæstina og de syriske Golan-højdedrag.

·At opbygge en bred kampagne for boykot af, tilbagetrækning fra og sanktioner mod Israel inspireret af modellen for den sydafrikanske anti-apartheid-kampagne:

– Lancere nye og engagere sig i eksisterende initiativer rettet mod offentlig boykot (f. eks. forbrugerboykot af israelske produkter, afbrydelse af samarbejde med israelske initiativer inden for kultur, uddannelse og sport), tilbagetrækning (f. eks. private selskabers og offentlige institutioners tilbagetrækning af investeringer fra israelske institutioner og/eller aktier og obligationer) og pres på regeringer for at indføre sanktioner mod Israel.

Vælg initiativer som passer til dit lokale miljø og tag forbindelse med lignende initiativer verden over.

·At skabe lokale støttenetværk for aktivister, journalister, lærere og politikere som er modige nok til at udtale sig for palæstinensiske rettigheder og trues ag zionistiske lobby-organisationer.

·At koordinere med palæstinensisk-arabiske civilsamfundsorganisationer:

– Opretholde regelmæssig konsultation og koordinere aktiviteter med palæstinensiske civilsamfundsorganisationer i Palæstina (inklusive dem der bor i Før-1948-Palæstina, nu Israel) og i eksil og med syriske civilsamfundsorganisationer i Golan-højdedragene.

‘FORENET I KAMP’ – OPGAI

BEFRI PALÆSTINA NU

Palæstina, januar 2005

Udarbejdet af medlemmerne af OPGAI

(The Occupied Palestine and Syrian Golan Heights Advocacy Initiative):

Alternative Tourism Group, atg@p-ol.com

BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights, Betlehem, Palestine, info@badil.org

Defense for Children International/Palestine Section, george@dci-pal.org

The Joint Advocacy Initiative (incorporating YWCA of Palestine and the East Jerusalem YMCA), advocacy@ej-ymca.org

Environmental Education Center, eec@p-ol.com

Golan for Development, taiser@jawlan.org

Ibdaa Cultural Center, ziadabbas@yahoo.com

Jerusalem Center for Women, jcw@palnet.com

Palestinian Grass-roots Anti-Apartheid Wall Campaign, jamal@stopthewall.org

[Oversat fra engelsk efter www.atg.ps/news for DPV af Jørgen Nyeng]

Dette indlæg blev udgivet i Aktuelle dokumenter, Analyser, Bosættelser, Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.