Der skal ikke tages fanger

B’ Tselem

Der skal ikke tages fanger

Den fatale nedskydning af palæstinensere af israelske styrker under arrestationer

B´ Tselem, d.26.maj 2005

Under den anden intifada begyndte Israel på en politik med at dræbe palæstinensere, som man mistænkte for at være medlemmer af væbnede organisationer, der skulle før krig mod landet.

I et forsøg på at imødegå den skarpe kritik af den politik, argumenterede Israel bl.a. for, at bestemte mordhandlinger kun blev udført, når man var ude af stand til at pågribe de personer, der var mål for arrestationen.

I følge tallene fra B´ Tselem, har israelske sikkerhedsstyrker siden begyndelsen af 2004 dræbt 89 palæstinensere under operationer, som forsvars-styrelsen refererer til som arrestationer.

Mindst 17 af de personer, der blev dræbt, var ikke ønsket af Israel, men var civile, som man ikke formodede fra israelsk side at have forbrudt sig på nogen måde.

Hertil kommer, at mindst 43 af de dræbte var ubevæbnede, eller ikke forsøgte at bruge deres våben mod de israelske forsvarsstyrker på drabstidspunktet. Ingen af disse sager blev undersøgt af den militære politimyndighed.

“Tag ingen fanger” kan fremvise fire tilfælde, som er undersøgt af B´Tselem, i hvilke palæstinensere er blevet dræbt under disse såkaldte arrestationer. To af tilfældene henviser til episoder, hvor IDF (israelske forsvarsstyrker) belejrede et hus, hvor der iflg.

Israel var en eftersøgt person til stede, og så skød man på en anden beboer i huset, da han åbnede døren, uden forudgående advarsel og uden at tilbyde dem en chance for at overgive sig.

I de andre to tilfælde afvæbnede sikkerhedsstyrkerne de eftersøgte personer, men skød så og dræbte dem bagefter. I alle disse tilfælde agerede sikkerhedsstyrkerne som om de udførte et drab og ikke en arrestation, i et åbenlyst brud på international humanitær lov.

På basis af de efterfølgende rapporter er der alvorlig mistanke om, at henrettelser af palæstinensere er blevet en regel blandt sikkerhedsstyrkerne.

I begyndelsen af den anden intifada forandrede IDF “åbne ild “-

regulativerne, specielt mht. operationer , hvor man skulle arrestere eftersøgte personer. Soldaterne blev instrueret om at åbne ild, også i tilfælde hvor de ikke var i livstruende situationer.

Ordrerne om, hvornår man skulle åbne ild, blev givet verbalt og var ofte

vage og muliggjorde en bred fortolkning, som gjorde en delvis eller vildledende opfattelse mulig.

Siden begyndelsen af intifadaen har den almindelige domstol afholdt sig fra at

beordre undersøgelser i tilfælde, hvor palæstinensere var blevet skudt og dræbt af soldater, undtagen i særlige tilfælde.

Denne svigten har skabt en atmosfære af straffrihed ,i hvilken medlemmer af sikkerhedsstyrkerne ikke er blevet holdt ansvarlige for deres handlinger.

Disse forandringer forklarer skabelsen af en praksis med henrettelser fra sikkerhedsstyrkernes side, selvom en særlig ordre til at dræbe bestemte personer ikke eksisterer.

Konklusion – B´Tselem opfordrer indtrængende Israel til at:

– instruere dets sikkerhedsstyrker om at afstå fra at åbne ild, når deres liv

ikke er i fare; forsyn alle sikkerhedsstyrker med skrevne åbne -ildregulativer, som klart og utvetydigt understreger de omstændigheder, under hvilke det er forbudt – eller tilladt at bruge skydevåben;

– undersøg grundigt alle tilfælde, hvor palæstinensiske civile, som ikke var involveret i fjendtligheder, var blevet skudt eller såret af israelske styrker, og, hvor det er passende.

– retsforfølg de ansvarlige personer; undersøg grundigt alle tilfælde , hvor palæstinensiske borgere ,som tog del i fjendtligheder, var blevet skudt eller såret, om der er grund til at formode, at skydningen gik imod international lov.

– Instruer sikkerhedsstyrkerne om, at det er forbudt overhovedet at forlange, at civile samarbejder med israelske sikkerhedsstyrker og udfører militære hverv, og undersøg grundigt alle tilfælde, hvor sikkerhedsstyrker brugte civile på denne måde, og retsforfølg de ansvarlige personer.

Oversat fra engelsk for DPV af Birthe H. Christensen.

Dette indlæg blev udgivet i Analyser, Gamle indlæg, Kommentarer. Bogmærk permalinket.