Riv murene ned, Hr. Sharon!

DPV

Riv murene ned, Hr. Sharon!

PRESSEMEDDELELSE

8. oktober 2003

Det står mere og mere klart, at den mur som Israel bygger på palæstinensisk jord skal tjene to illegale formål. Dels skal den understøtte den kolonisering gennem bosættelser, som Israel har ført i snart 30 år, dels skal det – når det står færdigt – indhegne palæstinenserne på henholdsvis den nordlige og sydlige del af Vestbredden. Herved deles Vestbredden reelt i to og en levedygtig palæstinensisk stat umuliggøres.

Hvis Muren, som Israel hævder, blev opført med det formål at beskytte den israelske stat, ville den jo blive opført på israelsk jord eller på grænsen mellem Israel og de besatte områder. Det er intetsteds tilfældet, ligesom det brede anlæg og ”sikkerhedszoner” som Israel indhegner Gaza-striben med, alene er på palæstinensisk jord.

At etablering af hegn og mure på fremmed territorium er en klar hindring for fred, har næppe nogen udtrykt så kort og klart som FN’s generalsekretær Kofi Annan gjorde det 31, juli 2003: ”Hvad angår hegnet, så ved jeg, at man siger, at hegn giver gode naboer. Men det gælder kun, hvis du bygger et hegn på din egen grund og ikke blander dig i din nabos liv”

Dansk-palæstinensisk Venskabsforening påpeger, at det fortsatte mur-byggeri – ud over dets folkeretsstridige strategiske formål – meget konkret rammer tusindvis af palæstinensere i deres hverdag. Det betyder nedrivning af huse og rydning af plantager i murens nærhed, det betyder afskæring af vej mellem elever og skole og mellem hjem og arbejdspladser, og det betyder, at palæstinensiske bønder må ophøre med at dyrke stærkt efterspurgte fødevarer på jord i murens nærhed.

Dansk-palæstinensisk Venskabsforeninger opfordrer derfor til at gøre kampen for murens nedrivning til et hovedpunkt i det internationale arbejde for fred i Mellemøsten. Samtidigt må der etableres et stærkere pres på at få stoppet bosættelserne. Israelske menneskeretsorganisationer har nyligt opgjort en indbygger-stigning på 140 pct. alene i de jødiske bosættelser på Vestbredden siden 1993, hvor der i Oslo-aftalen ellers var aftalt et stop.

Foreningen påpeger desuden, at Israels seneste beslutning om at etablere ”sikkerhedszoner” i en afstand på 400 meter af alle bosættelser vil betyder yderligere tab for palæstinenserne af landområder svarende til to gange Roskilde kommunes størrelse. Israels omfattende konfiskation af jord har medført at palæstinenserne i dag er afhængige af fødevarehjælp.

Dansk-palæstinensisk Venskabsforening opfordrer hele den danske regering til at indse, at Israels vedvarende kolonisering af de besatte områder og ghettoiseringen af palæstinenserne er konflikten kerne, mens modstandskampen – herunder dens stærkt usympatiske sider – er konfliktens symptom. I forlængelse heraf opfordres regeringen til at handle – for palæstinenserne skyld, for Folkerettens skyld og for fredens skyld.

—–

Formand Ole Olsen kan træffes på 39 17 33 81 eller 46 35 98 05

Dette indlæg blev udgivet i Aftaler, Analyser, Bosættelser, Gamle indlæg, Klip fra pressen. Bogmærk permalinket.