Terrorisme i Palæstina.

DPV

Terrorisme i Palæstina.

Møde d. 21. februar

En række danske fredsorganisationer har taget initiativ til 4 fredags-cafe-aftener med temaet: AKTUELLE PROBLEMSTILLINGER I FREDSBEVÆGELSEN.

Tid og sted : KL. 17 til 20 I NORDVEST BOGCAFE, Frederikssundsvej 64, 2400 København NV

Fredag d. 21. februar 2003 er emnet terrorisme i Palæstina. Der vil være et kort oplæg om Palæstina som begreb og om terrorisme, hvad er det? Hvilken funktion har det? Hvilke resultater opnås der hermed? Konflikter og kampmidler i Palæstina. Debat om fredsbevægelsen og de palæstinensiske selvmordsbomber.

På de øvrige fredags-cafeer er emnerne :

31. januar 2003: Irak. Kort oplæg om Iraks historie, samfund, politiske system og aktuelle situation. Lang debat om fænomenet Saddam Hussein som et

problem for fredsbevægelsen: Legitimerer Saddam Hussein (næsten) en militær aktion mod Irak og hvorfor/ hvorfor ikke?

14. marts 2003: Pacifisme i dag. Kort oplæg om pacifisme ? hvad er det? Hvem stiller det krav til? Hvor er pacifismen i dag? Hvilke aktionsformer kan

den anvise? Debat om hvad pacifismen har at tilbyde fredsbevægelsen i dag, og hvad den kan bidrage med til den palæstinensiske sag bedre end

selvmordsbomber.

4. april: International ret ? en by i Rusland? Kort oplæg om FN’s charter og krig, om Genevekonventionen, om menneskerettigheder og krænkelser heraf.

Et forsøg på definition af folkemord, massakrer, forbrydelser mod menneskeheden og etniske udrensninger. Lang debat om: hvor er FN og FN’s

sikkerhedsråd? Hvorfor vælger alle lande at indrette sig efter USA? Har freden en chance? Er international ret og traktater brugbare under den nye

verdensorden? Hvad skal fredsbevægelsen gribe og gøre i?

Entreen er gratis. Der kan købes lidt vådt og tørt til rimelige priser. Yderligere oplysninger fås på tlf. 26 14 24 50. Der er mulighed for at ‘hænge

lidt ud’ bagefter over en ekstra kop kaffe.

Det endelige program vil desuden kunne findes på www.peaceweb.dk når det foreligger klart.

Dette indlæg blev udgivet i Analyser, Gamle indlæg, Kommentarer. Bogmærk permalinket.