Tilstanden ved Gaza-stribens grænseovergange

PCHR

www.pchrgaza.org  pchr@pchrgaza.org

03.12.2006                   

PRESSEMEDDELELSE

Tilstanden ved Gaza-stribens grænseovergange

20. oktober  –  30. november 2006

Israelske Besættelsesstyrker (IBS) har fortsat med at lukke alle Gaza-stribens grænseovergange. I den rapporterede periode blev disse  overgange delvist genåbnet for at muliggøre forsyning med  basale fødevarer, medicinske forsyninger og andre fornødenheder til Gaza-striben. Den totale belejring, som IBS har påtvunget Gaza-striben har haft en katastrofal indvirkning på den humanitære situation og har krænket den palæstinensiske civilbefolknings økonomiske og sociale rettigheder, i særdeleshed retten til betryggende livsvilkår, til helbred og til uddannelse.

Belejringen har også paralyseret de fleste økonomiske sektorer. Endvidere er der blevet dekreteret alvorlige begrænsninger af den palæstinensiske civilbefolknings bevægelsesfrihed.  Som følge af den totale belejring af Gaza-striben lever mindst 66 % af familierne under fattigdomsgrænsen, hvilket er en stigning på 15 % [1] og arbejdsløsheden er blevet anslået til 40 % [2].

Dertil kommer, at livsvilkårene i Gaza-striben er blevet yderligere forringet med den manglende udbetaling af løn i den offentlige sektor i syv måneder, fordi internationale donorer har nedfrosset fremskaffet støtte til palæstinenserne og israelske  myndigheder har suspenderet overførsel af skatteindtægter til den Palæstinensiske Myndighed (PNA) siden marts 2006.

Desuden har den belejring, som Gaza-striben lider under haft alvorlige konsekvenser for tilførslen af fødevarer, medicinske forsyninger og andre fornødenheder så som brændstoffer, bygningsmaterialer og råstoffer til forskellige økonomiske sektorer. Denne belejring har haft uforudsete katastrofale virkninger for den palæstinensiske civilbefolknings livsvilkår.

De mest bemærkelsesværdige udviklinger hvad angår Gaza-stribens grænseovergange i den rapporterede periode kan opsummeres således:

Rafah’s Internationale Grænseovergang: I den rapporterede periode var grænseovergangen helt lukket i 34 dage. Den blev delvist åbnet i 8 dage. Den har således været helt lukket i 137 dage og er blevet delvist genåbnet i 8 dage siden 25.06.2006. Den 24. og 25.10.2006 blev grænseovergangen åbnet og 5.653 palæstinensere  kunne rejse ud fra eller ind i Gaza-striben.

Den 31.10. og 01.11.2006 blev den åbnet for at gøre det muligt for 2.500 pilgrimme at vende tilbage til Gaza-striben og for et antal patienter og residenter fra andre lande at rejse til deres bestemmelsessteder .

08.11.2006  blev grænseovergangen åbnet i nogle få timer for at give mulighed for overførsel af 147 palæstinensere, der var blevet såret af IBS, til hospitaler i udlandet og for  270 palæstinensere , der var strandet i Ægyptiske lufthavne, at vende tilbage til Gaza-striben. 14. og 15.10.2006 blev den åbnet  og 4.000 palæstinensere fik mulighed fro at rejse til eller fra Gaza-striben.

28. 11.2006 blev grænseovergangen åbnet i 5 timer, hvilket gjorde det muligt for 776 palæstinensere, deriblandt Premierminister Isma’il Haniya at rejse fra Gaza-striben og for 569 andre at vende tilbage.  Den dag herskede der kaos og trængsel og patienter fik førsteret til at rejse ud. IBS er ansvarlige for kaoset og trængslen, fordi de har holdt grænseovergangen lukket så længe. IBS veg tilbage for at åbne overgangen 29.11.2006, som de forud havde informeret den palæstinensiske side om det. 

Endvidere obstruerede IBS indrejse af liget af den 54-årige ’Abdul Fattah Isma’il al-Kafrawi‘, som døde på et ægyptisk hospital 01.11.2006, til Gaza-striben, så han kunne blive begravet af sin familie. Liget blev først ført ind i Gaza-striben 04.11.2006. Dermed er antallet af palæstinensere, der døde på den ægyptiske side af grænseovergangen eller på ægyptiske hospitaler og hvor IBS lagde sig hindrende i vejen for at ligene kunne blive overført il Gaza-striben, steget til otte.

Lukningen af Rafah’s Internationale Grænseovergang  har haft katastrofale virkninger for hundredvis af palæstinensere, der var strandet på den ægyptiske side og for andre der måtte vente i ægyptiske lufthavne. Rafah’s Kommercielle Grænseovergang har været totalt lukket siden iværksættelsen af Planen for den ensidige Tilbagetrækning 12.09.2005.

Beit Hanoun (Erez)-grænseovergangen: Før udbruddet af den pågående al-Aqsa Intifada 29.09.2000 var overgangen beregnet til transport af personer og varer. Siden begyndelsen af den pågående Intifada, har IBS forbudt transport af varer gennem overgangen og lukket den Sikre Passage Rute, som havde muliggjort bevægelsesfrihed for palæstinensere mellem Gaza-striben og Vestbredden, som begyndte at fungere 25.10.1999 ifølge en aftale mellem PNA og israelske besættelsesmyndigheder [3].

IBS har forhindret palæstinensiske arbejdere i at komme på arbejde  inde i Israel gennem Beit Hanoun(Erez)-overgangen siden 12.03.2006. IBS har tilladt passage af internationale arbejdere og palæstinensiske embedsmænd, der har VIP-kort, og af en række handlende. Efter denne lukning har kun få  palæstinensiske patienter været i stand til at rejse til hospitaler i Israel og på Vestbredden. IBS har lejlighedsvis tilladt familier at besøge palæstinensiske fanger i israelske fængsler.

I den rapporterede periode blev denne overgang helt lukket i 42 dage.  Dermed er Antallet af dage, hvor overgangen har været lukket siden 25.06.2006 steget til 128. Internationale diplomater er blevet undtaget fra denne lukning. Internationale arbejdere,  medlemmer af internationale organisationers stabe og internationale journalister har på forhånd skullet koordinere deres rejseplaner med  det israelske Forbindelseskontor  ved grænseovergangen for at rejse ud af og ind i Gaza-striben.

Hvad angår humanitære sager, har IBS tilladt  passage af 13  patienter dagligt så de kunne blive behandlet på  hospitaler i Israel eller på Vestbredden.  Patienter, der får lov af passere igennem overgangen bliver tvunget til at vente i mange timer for at gennemgå  komplicerede passage- og sikkerhedsprocedurer. De bliver grunddigt tjekket på en ydmygende måde.

Patienterne bliver også tvunget til at betale ekstra omkostninger for at gøre brug af israelske ambulance ved transporten fra overgangen til hospitalerne, eftersom palæstinensiske ambulancer har forbud mod at transportere patienter [uden for Vestbredden, o. a.].  Det er påfaldende, at antallet af patienter der kommer gennem overgangen i tiltagende grad er faldet fra 50 patienter dagligt for tre måneder siden.

Al-Mentar(Karni)-grænseovergangen: Denne overgang har i den rapporterede periode været totalt lukket i 12 dage [4] og delvist lukket i 30 dage. Siden 25.06.2006 har den været helt lukket i 47 dage, mens den var delvist åben i 81 dage. Som følge af lukningen af denne overgang har der  på markederne være mangel på mange basisfødevarer. Varepriserne er steget  på grund af de stigende transportomkostninger ved overgangen;  transport-omkostningen for en container er steget fra 2.000 NIS til 9.000 NIS. IBS har tilladt indførsel i Gaza-striben af 200 containere med varer  og udførsel af 15 containere fra Gaza-striben.

Nahal Ouz-grænseovergangen: Denne overgang er indrettet med henblik på import af brændstoffer til Gaza-striber. Den er blevet opereret under sin kapacitet. I den første periode blev den lukket i 10 dage. Den har således været lukket i 38 dage siden 25.06.2006. I den rapporterede periode blev der via den til Gaza-striben indført 2.144.000 tons benzol; 10.505.000 tons benzin; og 4.514 tons gas. Disse kvanta dækker ikke befolkningens behov.

Sofa-grænseovergangen: I den rapporterede periode blev denne overgang totalt lukket i 22 dage, mens den delvist fungerede i 32 dage i 7 timer dagligt. Siden 25.06.2006 har IBS lukket den i 68 dage. IBS har tilladt  indførsel af i alt 38.340 tons råstoffer til bygningsindustrien. IBS tillod også  tilførsel af 420 tons mælk og 200 tons ris til World Food Programmet som en støtte til befolkningen i Gaza-striben fra det ægyptiske Røde Halvmåne Selskab.

Karm Abu Salems kommercielle grænseovergang: Denne over-gang blev delvist  genåbnet i 12 dage. IBS tillod indførsel af nogle kabler  og maskiner fra Ægypten, som er nødvendige for at opretholde Gaza el-værk, som  blev ødelagt af IBS 27.06.2006. IBS tillod også indførsel  nogen humanitær bistand fra Ægyptens Røde Halvmåne:  1,065 tons fluor, 134 tons mælk; og 482 tons ris. Overgangen har været lukket i 100 dage siden  25. 06.2006.

På baggrund af det ovenfor anførte gør PCHR gældende,

1. at den af IBS påtvungne lukning af Gaza-stribens grænseovergange udgør en form for kollektiv afstraffelse og gengældelse mod den palæstinensiske civilbefolkning i De Besatte Palæstinensiske områder (BPO);

2. at lukningerne krænker international humanitær lov, i særdeleshed Den Fjerde Geneve-konvention og international menneskerettighedslov, især den Internationale Overenskomst om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder;

3. at politikken med lukning af grænseovergangene har en katastrofal, indvirkning på alle aspekter af livet i BPO og bevirker en yderligere forværring af de økonomiske og sociale vilkår.

PCHR gentager sin opfordring til det internationale samfund, herunder De Høje Kontraherende Parter bag Den Fjerde Geneve-konvention, om at tage virkningsfulde skridt til at presse Israel til at stoppe den kollektive afstraffelse og ophæve den belejring, BPO bliver udsat for, og tvinge det til at rette sig efter sine forpligtelser ifølge international lov.

[1] Statistiske oplysninger fra det Palæstinensiske Arbejdsministerium. Mindst 2/3 af Gaza-stribens familier eksisterer på vilkår  under  fattigdomsgrænsen [2]  Statistiske oplysninger fra Palestinian Central Bureau of Statistics. Arbejdsløsheden i Gaza-striben er steget til 55 %[3]  Ifølge den Palæstinensisk-israelske  Aftale om Grænsepassage, som blev underskrevet 15.11.2005 og trådte i kraft  25.11.2005, skulle busser kunne befare ruten  mellem Gaza-striben og Vestbredden fra 25.12.2005 og lastbiler fra 15.01.2006,  men IBS har ikke overholdt Aftalen i så henseende [4]   Grænseovergangen blev lukket i 3 dage i forbindelse med palæstinensernes fejring af Eid al-Futur

  Oversat fra engelsk for DPV af Karl Aage Angri Jacobsen

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Kommentarer. Bogmærk permalinket.