Om Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

DPV har eksisteret siden 1988, og arbejder for at sikre, at det palæstinensiske folk, i dag 8-9 millioner mennesker, får virkeliggjort deres ret til selvbestemmelse og til at danne en uafhængig stat.

DPV arbejder med afsæt i FN’s resolutioner, herunder Sikkerhedsråd-resolutioner om oprettelse af en palæstinensisk stat på de besatte områder samt Generalforsamlingsresolution om flygtninges ret til at vende hjem til de steder, som de – eller deres familie – flygtede eller blev fordrevet fra.

DPV er en landsdækkende medlemsorganisation, med Regionsforeninger og lokalgrupper

DPV arbejder gennem offentlige møder og andre demokratiske aktiviteter for at påvirke den danske offentlighed og de danske myndigheder til en større indsats for palæstinensernes ret til selvbestemmelse. Deltagelse i den offentlige debat gennem læserbreve m.v. er en løbende aktivitet, som DPV gerne ser, at mange medlemmer deltager i.

DPV arbejder med at støtte palæstinenserne økonomisk. Det er tidligere sket gennem indsamlinger og ansøgninger til fonde. Vi har gennemført to Danida-finansierede udviklingsprojekter: ”Markveje i Palæstina”, hvor vi støttede udbygning af infrastrukturen i landområderne, og ”Styrkelse af Palæstinensiske Kvinder”, hvor vi støttede palæstinensiske kvinder i henholdsvis Gaza og på Vestbredden gennem oprettelse af kvindecentre i landområderne.

DPV støtter lige nu – primært med midler fra Danida- plantning af frugttræer og demokratiudvikling gennem ”Palestinian Agricultural Relief Committees” – en palæstinensisk landbrugsorganisation. Et projekt – støttet via midler fra ”det arabiske initiativ” til bekæmpelse af vold mod kvinder – gennem Rural Women Development Society – er afsluttet april 2010. DPV arbejder på at få flere projekter.

Studieture, dels til de besatte områder og til Israel, dels til flygtningelejre i Libanon, arrangeres med mellemrum.

DPV har kontakt med en række palæstinensiske organisationer i de besatte områder og i Libanon, hvor de mange palæstinensiske flygtninge lever under yderst vanskelige og usikre vilkår. I Israel har vi kontakt med freds- og menneskeretsorganisationer og søger at netværke internationalt med organisationer, hvis arbejde og formål svarer til eller er i overensstemmelse med vores.