Fredsplan blev tilbageholdt af frygt for israelsk forkastelse

Akiva Eldar og Avi Issacharoff, for Ha’aretz og Associated Pres

Spaniens udenrigsminister:

Fredsplan blev tilbageholdt af frygt for israelsk forkastelse

Af Akiva Eldar og Avi Issacharoff, korrespondenter for Ha’aretz og Associated Pres 19.11.2006

Den spanske udenrigsminister Miguel Angel Moratinos, fortalte i fredags, at det nye mellemøstlige fredsinitiativ udarbejdet af Spanien, Frankrig og Italien ikke var koordineret med Israel af frygt for, at Israel ville forkaste det.

I et telefon med Ha’aretz sagde Moratinos, at planen ikke anbefaler øjeblik-kelig indsats af en stor international styrke i stil med det UNIFIL-kontingent, som er udstationeret i Libanon. I stedet skulle et begrænset antal inspektører sættes ind på den opgave at hjælpe med til at etablere og styrke våbenhvilen mellem Israel og militante palæstinensere.

Han sagde, at han forsøgte at overbevise udenrigsminister Tzipi Livni om, at planen nikke indeholder noget, “som Israel kan afvise“. Livni sagde i torsdags, at Israel uden videre afviser det nye initiativ. Hun fortalte Moratinos, at der for Israel var uacceptabelt, at et initiativ vedrørende Israel blev fremsat uden koordination med Jerusalem.

Livni sagde også til Moratinos, at hvis landene bag initiativet havde sådanne hensigter, burde de indgå i dialog med Israel om en hvilken som helst ny plan. Men Moratinos sagde i fredags til Ha’aretz, at han havde talt sin israelske modpart om initiativet i hvad han beskrev som “en god samtale” og havde “prøvet at overbevise hende om, at der ikke er tale om en antikisraelsk plan”.

Han sagde, at “ved samtalens afslutning var stemningen god” og at han have lovet at fremskaffe “alle detaljerne” til Livni.

Da den spanske ministerpræsident José Luís Rodríguez Zapatero i torsdags præsenterede planen for den franske præsident Jacques Chiraq, forklarede han, at den indeholdt fem punkter, deriblandt en øjeblikkelig våbenhvile, som ville blive overvåget af en international tilstedeværelse i Gaza:

1. En øjeblikkelig våbenhvile mellem Israel og palæstinenserne

2. Dannelse af en national palæstinensisk enhedsregering, som kan opnå in-ternational anerkendelse

3. En udveksling af fanger, deriblandt de tre israelske soldater, hvis tilfan-gentagelse blev anledningen til krigen i Libanon og kampene i Gaza i somme-ren 2006

4. Samtaler mellem premierminister Ehud Olmert og den Palæstinensiske Myndigheds Formand Mahmoud Abbas

5. En international mission i Gaza til overvågning af en våbenhvile

Moratinos forklarede, at han havde forudset en kølig modtagelse, men fortsat var overbevist om, at planen ville blive taget alvorligt. “Vi påtager os vort ansvar, sagte han. “Jeg ved godt, at i begyndelsen vil der være negative reaktioner, men jeg har fuld tillid til, at initiativet vil blive accepteret”. Den spanske udenrigsminister erkendte, at der stadig skulle arbejdes med forslaget. Men sagde, at de tre lande havde været motiveret af ønsket om at

ændre den fastlåste situation i regionen.

“Der er ikke tale om et afsluttende initiativ, som vil skal godtage. Men det er vores opfattelse, at sagen er presserende og at der skal ske noget og denne stagnation og frustration, som påvirker israelernes og palæstinensernes liv, udvikler sig til det værre”. Han sagde også, at hans eget land er interesseret i begivenhederne i Mellemøsten, ikke mindst fordi de har direkte konsekvenser for Spanien og dets borgere.

“ Vi har politi og civilgardister i [Libanon] , to spanske statsborgere er blevet bortført i Gaza, fordi der dér udspiller sig en stor katastrofe”, sagde han. “Hele situationen påvirker vores økonomi og vores sikkerhed. Jeg ser, at mit lands interesser bliver berørt, og hvad skal jeg så gøre, blot vente og se til?”. Ifølge Moratinos er amerikanske og EU-repræsentanter på højeste niveau gjort bekendt med initiativet.

“Vi har diskuteret med [EU’s udenrigspolitiske repræsentant Javier] Solana og her tıl morgen har jeg dıskuteret det med amerikanerne; men amerikanerne er involveret i Kvartetten, sagde Moratinos med en reference til 4-partsiniti-

ativet bestående af USA, FN, Rusland og EU, som i fællesskab prøver at bringe konflikten til ophør.

“Men vi har allerede diskuteret den generelle idé med [USA ’s udenrigs-minister] Condeleezza Rice for lang tid siden. Og vi ønsker så, at ameri-kansërne skal føre an i initiativet, men vi har nogle idéer, som vi vil fremlægge. Hvis de har bedre idéer, er jeg villig til at acceptere dem”.

HAMAS: Israel ønsker ikke fred

Den palæstinensiske premierminister Ismail Haniyeh sagde i fredags, at Israels afvisning af initiativet var “bevis på, at Israel ikke ønsker nogen form for stabilitet eller ro i regionen”. Haniyeh sagde også, at initiativet indeholdt “positive punkter”, som burde tages op til nærmere overvejelse.

Knesset-medlemmet Tzachi Hanegbi (Likud), formand for Knessets Udenrıgs- og Forsvarskomıté sagde i fredags at “det spanske initiativ er blevet fremlagt uopfordret og hvis det blev vedtaget ville det forhindre Israel i at foretage operationer mod terroristiske infrastrukturer i Gaza. Det spanske initiativ ville faktisk sætte en stopper for affyring af Qassam-raketter, men under den falske ro ville HAMAS fortsætte med at udvide sin beholdning af og oplagre raketter, våben og sprængstoffer”, tilføjede Hanegbi.

“Såvidt vi ved, er selv ikke EU interesseret i idéen”, sagde en højt rangerende israelsk repræsentant og satte spørgsmålstegn ved, om planen ville opvække nogen interesse. Nabil Rudeineh, talsmand for den Palæstinensiske Myndighed sagde i torsdags, at hans regering hilste initiativet velkomment, i særdeleshed dets understregning af behovet for international intervention.

Den palæstinensiske chefforhandler Saeb Erekat, som politisk står tæt på Abbas, erklærede, at ethvert internationalt fredsinitiativ var velkomment, men gik ikke så langt som til en varm anbefaling af det nyeste af slagsen. Vi har ikke noget behov for at genopfinde hjulet, vi behøver ikke noget nyt initiativ, hvad vi behøver er en mekanisme til implementering og betimelighed, sagde han.

Ligeledes i torsdags opfordrede Livni til at åbne op for en politisk proces i forhold til moderate elementer inden for den Palæstinensiske Myndighed. Hun sagde, at Israel må blive ved med at udkæmpe krigen mod terror, men samtidigt sende et budskab om forhandlinger til dem i de besatte territorier, der ikke går ind for terror.” Vi er ikke interesseret i krig, men i en proces, der kan føre frem til et liv i fred”, sagde hun.

Zapatero: Vi kan ikke forblive upåvirkede

På den pressekonference, hvor han bekendtgjorde det nye initiativ, sagde Zapatero tril journalisterne, at konflikten i Mellemøsten havde globale virkninger og at det internationale samfund ikke blot kunne se til, mens volden rasede mellem Israel og palæstinenserne.

“Fred mellem Israel og palæstinenserne betyder i vid udstrækning fred på internationalt plan”, sagde han. “Fred i Mellemøsten”, sagde Zapatero, ”er en af de faktorer, der i højest grad kan bidrage til at trænge fanatisme og terrorisme i defensiven”. Planen vil blive fremlagt på et EU-topmøde i næste måned, sagde Zapatero og tilføjede, at håber på også at vinde opbakning fra Storbritannien og Tyskland.

“Vi kan ikke forblive inaktive, når vi bliver vidner til den rædsel, der udspiller sig for vor øjne”, sagde Zapatero. “Da jeg ankom, sagde Zapatero til mig: ‘Vi har den samme opfattelse af problemer og bekymringer vedrørende Mellemøsten og i særdeleshed Palæstina. Vi bør tage et fælles initiativ’,” fortalte Jacques Chirac forretningsfolk og professorer.

“Vore tre lande er i besiddelse af følsomheden, fælles interesser og samme moral og måske kan vi spille en rolle ved at udarbejde en løsning på det palæstinensiske problem og sætte det i værk”, sagde han. Efter et møde om fransk-spanske relationer, fortalte Chirac, havde Zapatero sat Mellemøsten på dagsordenen for de bilaterale samtaler i den catalanske by Girona tæt på den franske grænse.

I en tale i Rom i torsdags sagde Italiens premierminister Romano Prodi, at detaljer om initiativet ville offentliggjort i de kommende dage. “Jeg mener, at de europæiske lande, der er til stede i området, har en forpligtelse til at søge efter en vej ud af denne situation og forberede – at man forbereder – en fredsproces”, sagde Prodi til journalisterne.

Der er i Europa forhåbninger om at komme til at tale med større vægt i globale anliggender, især efter midtvejsvalgene i USA, hvor vælgerne straffede præsident Bush og gav Demokraterne kontrol over Kongressen. Mange europæere håber, at midtvejsvalgenes resultater vil indlede en mere ydmyg amerikansk udenrigspolitik, inden for hvis rammer USA søger råd og input hos sine europæiske allierede snarere end dikterer dem, hvilken politik, det ønsker ført.

Zapatero refererede til, at de israelske besættelsesstyrker i sidste uge dræbte 19 palæstinensere i Gaza By og til drabet på en israelsk kvinde under et palæstinensisk raketangreb i Sderot. Volden, sagde han, “er blevet forværret i en sådan grad, at det kræver en beslutsom og hurtig reaktion fra det internationale samfund”.

Med tiden burde der afholdes en bred international konference om fred i Mellemøsten, sagde han, men specificerede ikke, om et sådant møde skulle finde sted i Spanien. Spanien var vært for en skelsættende fredskonference i 1991, som førte til grundlaget for Oslo-aftalerne, som så igen førte til oprettelsen af den Palæstinensiske Myndighed.

Europas bestræbelser på at hjælpe til med at mægle en fredsaftale i stand, er på sin vej stødt på nogle stopklodser på det seneste og kontinentet kunne også denne gang komme til at stå over for nogle problemer. Mange i Israel opfatter europæiske ledere som pro-palæstinensiske og er på vagt over for deres motiver.

I sidste måned sagde Moratinos, at Køreplanen [nok bedre kendt som “The Road Map”, o.a.] var ramt af en katastrofal lammelse og at Europa burde fremkomme med en ny plan. Israelske og palæstinensiske repræsentanter vom hurtigt med afvisninger af hans kommentarer som overdrevent pessimistiske. Bege sider insisterede på, at Køreplanen ikke var død, men blot ramt at et alvorligt behov for en mekanisme, der kunne sætte den i værk.

Den amerikansk støttede Køreplan, udtænkt i 2003 opfordrede til oprettelsen af en suveræn palæstinensisk stat side om side med Israel, men fik aldrig luft under vingerne, fordi ingen af parterne levede op til de indledende forpligtelse, der var opregnet i planen.

Oversat fra engelsk for DPV af Karl Aage Angri Jacobsen

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Kommentarer. Bogmærk permalinket.