Palæstinensiske menneskerettigheds-NGO’er fordømmer massakren i Beit Hanoun

Palæstinensiske NGO’er, Badil et al.

Palæstinensiske menneskerettigheds-NGO’er fordømmer massakren i Beit Hanoun og opfordrer til international efterforskning

8. november 2006

PRESSEMEDDELELSE

De Israelske Besættelsesstyrker (IBS) har i dag begået et forfærdende massemord i byen Beit Hanoun, en dag efter at de på ny blev udstationeret omkring den. Ved daggry affyrede IBS elleve artillerigranater mod seks boliger i byen og dræbte 18 civile palæstinensere, hvoraf syv var børn og syv kvinder. Andre 53 blev såret; 25 af dem var 25 børn og 12 kvinder. Dermed er antallet af palæstinensere der er blevet dræbt siden IBS’s offensiv i Beit Hanoun 1. November 2006 nået op på 77.

Feltrapporter udarbejdet af de undertegnede organisationer beretter at ca. kl. 05:30 om morgenen, onsdag 8. November 2006 affyrede IBS elleve artillerigranater og ramte seks huse, mens beboerne lå og sov. Husene blev identificeret som tilhørende Mas’oud, Sa’ad, Akram, Hussein og Ashraf al-Athamneh, der alle var brødre; og Abdul-Hadi og Jamal Al-Kafarneh hvılke to også var brødre; samt Saqer Udwan. Alle husene var beliggende i Hamad Street i Beit Hanoun. Det bør også nævnes, at 16 af ofrene var fra samme familie, Al-Athamneh-familien.

Palæstinensiske menneskerettighedsorganisationer fordømmer på det skarpeste denne oprørende forbrydelse og understreger, at den er blot endnu et eksempel på den fortsatte umådeholdne magtanvendelse og måleudpegning af civile personer og installationer, som praktiseres af IBS.

Endvidere understreger menneskerettighedsorganisationerne, at denne brutalitet udføres uden overholdelse af principperne om dømmekraft, proportionalitet eller militært behov. Denne forbrydelse viser endnu en gang i hvilken udstrækning IBS ne-glicerer forbuddet i international humanitær lov (IHL) mod at måludpege civile personer og installationer og forpligtelsen til at beskytte dem.

Undertegnede organisationer understreger, at det internationale samfunds tavshed, når sådanne forbrydelser har fundet sted i de Besatte Palæstinensiske Områder (BPO) i fortiden, blot har opmuntret IBS til at udvise endnu mere ligegyldighed over for deres forpligtelser, som de er fastsat i IHL og i det civile liv, således som det har givet sig udslag i denne forbrydelse.

De undertegnede organisationer understreger også, at IBS’s fremfærd i Beit Hanoun i dag er en krigsforbrydelse ifølge forholdsreglerne i IHL og som sådan en advarsel om Israels forsøg på at manipulere det internationale samfund og verdensoffentligheden til at undlade at drage Israel til ansvar. Derfor opfordrer de undertegnede organisationer

1. FN’s Sikkerhedsråd til at indkalde et hastesamling for at få undersøgt situa-tionen i BPO og udsende en kommission til undersøgelse af IBS’s forbrydelser siden påbegyndelsen af deres militære operationer i Beit Hanoun;

2. FN’s Generalforsamling til at stadfæste sit lovmæssige og moralske ansvar og tage effektive skridt til at beskytte det palæstinensiske folk i BPO;

3. Menneskerettighedsrådet til at udsende et hold til inspektion af denne mas- sakre og IBS’s krænkelser af menneskerettighederne og IHL; og til at fremsende de relevante specielle procedurer til BPO for en ufortøvet undersøgelse af de nyligt begåede krænkelser af menneskerettighederne;

4. Det internationale samfund, i særdeleshed de Høje Kontraherende Parter bag den Fjerde Genevekonvention til at fordømme denne forbrydelse og tage effektive skridt til at bringe IBS’s krænkelser af palæstinensernes menne-skerettigheder til ophør; til at tilvejebringe effektiv beskyttelse af denne befolk-ning; og til at sammenkalde de Høje Kontraherende Parter til et hastemøde for at finde frem til de mekanismer, der kan muliggøre en fuldstændig indførelse i praksis i BPO af Konventionen.

5. FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder til at bringe sin tavshed til ophør og tage skridt til at få bragt de graverende krænkelser af menneske-rettighederne i BPO til ophør.

6. Internationale humanitære organisationer til at fordømme denne forbrydelse, efterforske den i fuld udstrækning og også opfordre det internationale samfund til at leve op til sine forpligtelser.

S L U T

BADIL Ressource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights

Jerusalem Legal Aid Center (JLAC)

Women’s Center for Legal Ais and Counseling

Insan Center

Ramallah Center for Human Rights Studies

Defense Children Intrernational-Palestine

Palestinian Independent Commission for Citizens’ Rights

Al Haq: Law in the Service of Man

Al Dameer Association for Human Rights

Palestinian Center for Human Rights

Al Mezan Center for Human Rights

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Kommentarer, Reportager/interviews. Bogmærk permalinket.