Klage over TV 2 News for ved flere indslag i nyhederne den 30. juli 2015 at have bragt ukorrekt og misvisende information om Jerusalems status

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening (DPV) repræsenterer det palæstinensiske folks interesser i Danmark og har et tæt samarbejde med den palæstinensiske diplomatlignende mission1 i Danmark og flere palæstinensiske organisationer i Palæstina. Følgelig er DPV klageberettiget, når det palæstinensiske folks rettigheder bliver krænket.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening indgiver hermed klage over TV 2 Nyhederne og kanalens Mellemøsten-korrespondent, Steffen Jensen, for at have bragt ukorrekt og misvisende information i de af stationens nyhedsudsendelser, der kørte i loop startende henholdsvis kl. 21:00, kl. 21:30 og resten af aftenen og natten.

Nyhedsindslaget omhandlede en ortodoks jødes knivangreb under en Gay Pride Parade i Jerusalem samme dag, og studieværten, Jesper Zølck Felbo, på TV2 News stillede Steffen Jensen et spørgsmål, hvor værten omtalte Tel Aviv som Israels hovedstad

Hertil svarede Steffen Jensen ordret: “Lad mig lige rette dig. Hovedstaden er Jerusalem, Tel Aviv er den største by”.

I FN’s delingsplan af 29. november 1947, hvori landet blev foreslået delt i en palæstinensisk og en jødisk del, fik Jerusalem samtidig status af corpus separatum2, og byen er i dag delt i henholdsvis Vestjerusalem (jødisk del) og Østjerusalem (palæstinensisk del). Efter at den østlige del blev besat i forbindelse med seks-dages krigen i 1967 annekterede Israel ulovligt Østjerusalem og har siden fastholdt, at hele byen er Israels evige og udelelige hovedstad.

Dette er selvsagt ikke anerkendt af det internationale samfund og i strid med folkeretten, ligesom FN erklærer Israels annektering ulovlig, se f.eks. FN’s Sikkerhedsråds resolution 478 af 20. august 1980 3.

Danmarks, EU’s, FN’s og det internationale samfunds holdning til det spørgsmål er klar: Tel Aviv er Israels hovedstad.

At en national israelsk lov finder Jerusalem værende ”… Israels evige og udelelige hovedstad…” er underordnet i forhold til folkeretten og set ud fra det internationale samfunds syn på konflikten, herunder FN’s utallige resolutioner, samt Danmark, EU og det internationale samfunds holdning på området.

Ved et simpelt opslag på Google kan man få oplyst, at Tel Aviv af samme grund er hjemby for alverdens ambassader, og de få lande, der på tidspunktet for ovennævnte resolutions vedtagelse, havde ambassader i Jerusalem, flyttede dem ud af byen – primært til Tel Aviv.

Det kan desuden oplyses, at USA’s højesteret ved kendelse af 8. juni 2015 underkendte en lov, hvorefter en amerikansk statsborger født i Jerusalem kunne få angivet sit fødeland som Israel. Domstolens begrundelse var, at det kun tilkommer præsidenten, herunder udenrigsministeriet, at anerkende en fremmed stat og dens territoriale rammer.

Israels premierminister Benyamin Netanyahu har fornylig erklæret at “Jerusalem is not a settlement. It’s our capital”4 for at opnå støtte hos de yderligtgående grupper, men dette ændrer ikke ved Jerusalems folkeretlige status.

Følgelig er det uomtvisteligt, at Jerusalem ikke er Israels hovedstad og det er direkte forkert og israelsk propaganda, når Steffen Jensen misinformerer den danske offentlighed om Jerusalems status.

Der henvises til vejledende regler for god presseskik, særligt punkt A.1, A.2, A.5 og A.7.

For så vidt angår punkt A.1 og A.5 henvises der til ovenstående fremstilling og dokumentation for de fremsatte oplysningers fejlagtighed.

For så vidt angår punkt A.2 kan det oplyses, at korrespondenten er bosat i Jerusalem, og det er ikke ukendt, at pågældendes reportager er særdeles præget af Israels vinkling.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening ønsker ikke, at blande sig i journalisters private holdninger til konflikten mellem palæstinenserne og israelerne. Vi ønsker alene, at en dansk journalist, Steffen Jensen, skønt han er israelsk statsborger, israelsk gift og har været bosat i Israel siden 1988, skal rapportere korrekt til den danske offentlighed netop som dansk korrespondent for et dansk nyhedsmedie.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening anser nærværende klage som essentiel i den konstante omtale i danske medier af Palæstina konflikten, hvor alle vinkler og spørgsmål debatteres flittigt og demokratisk. Og sådan skal det også være i et frit og demokratisk samfund som vores.

Vores håb er at sagen skal danne præcedens i forhold til de fakta, der formidles af journalister i de danske medier. En korrespondent skal – uanset ideologisk, religiøst og nationalt tilhørsforhold – videreformidle det ædle journalistiske budskab neutralt, faktuelt korrekt og med en portion fairness, der alene har til formål at oplyse. Og ikke at bedrive misinformerende pro israelsk propaganda.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening vil på ingen måde blande sig i hvordan Steffen Jensen som privatperson formulerer sig i de utallige foredrag han holder rundt om i Danmark hvert eneste år, hvor konflikten alene bliver set fra det israelske synspunkt og præsenteres til den danske offentlighed eller på hans hjemmeside 5. Så længe Steffen Jensen holder sine foredrag som privatperson. Men det er ikke tilfældet, når han som journalist formidler for TV 2 News.

Steffen Jensen turnerer landet rundt med sine foredrag som TV 2’s Mellemøst korrespondent og giver udtryk for holdninger og synspunkter – særligt om Jerusalem – som er i strid med international ret, Danmarks og det internationale samfunds holdning på det område.

For så vidt angår punkt A.7 kan det oplyses, at TV 2 News er blevet gjort opmærksom på fejlen ved en henvendelse rettet til stationens side på Facebook (hvor der efterfølgende har været redaktionel aktivitet og oplysningen om fejlen således har været tilgængelig), men at der ikke er blevet bragt en berigtigelse.

1 http://www.detarabiskeinitiativ.dk/udenrigsministeriet/palaestinas-mission-i-danmark-far-ambassade-vilkar/

2 Separeret krop.

3 http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/DDE590C6FF232007852560DF0065FDDB

4 https://www.youtube.com/watch?v=2oE4zeZhqDk

5 http://www.steffen-jensen.dk/dan/israel/

 

Med venlig hilsen

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

Fathi El-Abed, formand

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.