Demonstration for Fred og lige rettigheder – Hæv blokaden – Stop besættelsen

Mellemfolkeligt Samvirke og Dansk Palæstinensisk Venskabsforening går nu sammen og i samarbejde med fagforeningerne for at sikre freden mellem palæstinenserne og israelerne. En holdbar og varig fred baseret på lighed og ligeværdighed!

Musik af Isam B, The Savage Rose, Shaka Loveless og Muri. Taler af Mette Gjerskov (S), Johanne Schmidt-Nielsen (Ehl), Pia Olsen Dyhr (SF), Y…onatan Ungermann Goldshtein, Jane Korczak (3F), Dennis Kristensen (FOA), Frans Mikael Jansen (Mellemfolkeligt Samvirke), Fathi El-Abed (Dansk Palæstinensisk venskabsforening) – programmet opdateres løbende.

SPRED ORDET: Vær med til at sprede ordet om demonstrationen på de sociale medier. Jo flere vi bliver, des større signal kan vi sende. Vi tilskynder alle til at deltage, men frabeder os enhver form for antisemitisme, islamofobi, voldsopfordringer eller religiøse symboler.

IKKE FLERE UNDSKYLDNINGER. Konflikten mellem Israel og palæstinenserne har varet mere end et århundrede. Verdenssamfundet har i årtier opfordret til en tostatsløsning ud fra devisen om, at begge folk, israelerne og palæstinenserne, har ret til national selvbestemmelse. Efter mere end 47 års militær besættelse og stadigt flere bosættelser i de palæstinensiske områder på Vestbredden og i Østjerusalem, må verdenssamfundet skride til politisk handling for at sikre palæstinensernes basale rettigheder.

FRED OG SOLIDARITET er to sider af samme mønt. Verden over er civilbefolkninger gået på gaden for at demonstrere for fred og udvise deres solidaritet. I de seneste 4 uger har der i Danmark alene været adskillige fredelige aktioner og demonstrationer. Vi går på gaden for at oplyse om den tragiske konflikt, og for at vise vore ledere, at nok er nok! Konflikten må ophøre, og menneskerettighederne respekteres. Vi stiller os i solidaritet med konfliktens mange ofre, samt de fredsdemonstranter på begge sider af konflikten, som i tusindevis har demonstreret for en standsning af drab og voldelige og menneskeretslige overgreb på civile fra både Hamas og Israel. De fortjener vores talstærke opbakning.

DET ER TID TIL HANDLING. Situationen er desperat og uudholdelig for palæstinenserne. Den nuværende konflikt er den fjerde krig på Gazastriben siden 2006. De seneste israelske angreb på civile i Gaza og civil infrastruktur er forkastelige og med al sandsynlighed folkeretsstridige. Det samme gælder militante palæstinensiske gruppers raketaffyringer, som skaber frygt og ødelæggelse af privat ejendom inde i Israel. I skrivende stund er mere end 1800 palæstinensere dræbt på Gazastriben som følge af de israelske bombardementer. 85 % af de døde er civile ifølge FN, mindst 400 er børn og ca. 9000 er sårede. I Israel er 3 civile dræbt af morterangreb fra Gazastriben og mere end 60 israelske soldater er dræbt i kamphandlinger inde i Gaza.

HVER 4. GAZA-BORGER ER FLYGTET. 475.000 indbyggere i Gaza er flygtet fra deres hjem for at søge i sikkerhed fra bomberne. Mange vender tilbage, når bomberne har lagt sig, for at finde deres familiemedlemmer, venner og naboer under de murbrokker, som engang var deres hjem. Mindst 4000 private hjem er ødelagt, og mindst lige så mange er skadet af bomber og granater.

GAZA GØRES UBEBOELIGT. Under konflikten har Israel erklæret mere end halvdelen af Gazastriben et ”no-go area”, hvor der er fare for beskydning. Mindst 24 hospitaler og sundshedsklinikker, 29 ambulancer, 6 lægefolk, 7 FN-skoler, 137 uddannelsesinstitutioner, 6 skolelærere, samt elværker, virksomheder, kloaksystemer, og anden civil infrastruktur er blevet bombet og beskudt i de seneste 4 uger.

BLOKADEN SKABER NØD OG AFSAVN. 1,7 millioner mennesker stuvet sammen i et område på størrelse med Langeland på ottende år. Blokaden har hindret meningsfuld udvikling af Gaza-stribens økonomi og frarøver Gaza-boerne retten til fri færdsel og handel. Arbejdsløsheden i Gaza er på over 40 %, mens ledigheden for Gaza-boere mellem 15 og 29 år er næsten 60 procent. Grundet blokaden er næsten 80 procent af Gazas befolkning i dag afhængige af humanitær bistand for at kunne overleve. FN’s Nødhjælpsorganisation for Palæstinensiske Flygtninge (UNWRA) leverer i dag nødhjælp til 830.000 mennesker på Gazastriben. Blokaden er en folkeretsstridig, kollektiv afstraffelse af civilbefolkningen på Gaza-striben og en grov overtrædelse af den 4. Genevekonvention.

VI KRÆVER.
1. En bæredygtig våbenhvile mellem parterne, samt en ophævelse af blokaden ved både grænsen til Israel og Egypten for at sikre adgang til medicin, mad, byggemateriel, m.v., samt ind- og udrejse for Gazas civile. Det er såvel Danmarks som det internationale samfunds ansvar at mægle og lægge pres på parterne for en bæredygtig våbenhvile, samt lægge pres på den israelske regering for en efterlevelse af dets forpligtelser under den internationale humanitære Folkeret ved at hæve blokaden. Vi er enige i Udenrigsministerens krav til udsendelsen af internationale observatører for at håndhæve våbenhvilen, og vi opfordrer regeringen vil gå videre med dette i EU- og FN-regi.

2. At FN-nedsætter en uvildig undersøgelse for at undersøge potentielle krigsforbrydelser begået af begge sider, med henblik på national retsforfølgelse under universel jurisdiktion, eller en international retsforfølgelse ved Den Internationale Straffedomstol. Vi roser Udenrigsministerens krav om en uvildig undersøgelse, og opfordrer regeringen til at gå videre med dette i EU- og FN-regi.

3. En bæredygtig afslutning på konflikten. Det kræver en genoptagelse af den palæstinensiske samlingsregering, samt forhandlinger ml. parterne om en varig våbenhvile mellem Israel-Gaza, med henblik på at genoptage de kuldsejlede fredsforhandlinger om en tostatsløsning baseret på folkeretslige principper. Det er også Danmarks, samt FN og det internationale samfunds ansvar at tilvejebringe det fornødne pres på parterne for at vende tilbage til fredsforhandlingerne.

Følg med på Facebook.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.