Gazas landbrugsjord ødelagt af operation ‘Støbt bly’

Af Marianne Risbjerg Thomsen, Medlem af tilsynsgruppen

Alarmerende budskab fra video konference med palæstinensisk NGO i Gaza – men også kim af håb

Det er en katastrofe for det landbrug, der er garanten for fødesikkerheden i Gaza, at store dele af den tilgængelige, dyrkbare jord er blevet gjort uanvendelig, først og fremmest af hvid fosfor. Samtidig har de ngo’er, der arbejder med støtte til landbruget i Gaza, i en periode måttet arbejde efter andre kriterier, der i første omgang skal give psykisk støtte og sikre levevilkårene for bønderne.
Således havde man i en periode fokuseret på ngo projekterne ’Fra fattige bønder til fattige familier’. Hjælpen her bestod af fødevarer opkøbt af ngo’erne fra fattige bønder på Vestbredden og videregivet til fattige familier i Gaza.
 

Det var sådanne oplysninger om situationen i GAZAs landbrug vi hørte, da vores tilsynsgruppe fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening i slutningen af oktober var på den halvårlige tilsynsrejse til vores Danida støttede projekt ’Et demokratisk og grønt Palæstina’.
Projektet samarbejder aktuelt med premierminister Salam Fayyads projekt: ’For et Grønt Palæstina’, der har som mål at plante mere end 1 million træer om året. Vores 130.000 træer udgør kun en lille brik i denne kampagne, men den er påskønnet. Ikke mindst på grund af den anden og ’bløde’ del af projektet – den lange række af kurser om demokrati, internationale rettigheder samt kapacitetsopbygning for ledere af lokale foreninger i landsbyerne.

Ukuelighed
Det er her, i den store begejstring fra deltagere i uddannelsen af ledere for mylderet af alle de små lokale foreninger, der findes i palæstinensiske landsbyer, at vi ser håbet og en fortsat ukuelighed i kampen for et selvstændigt Palæstina.

DPVs landsbyprojekt
Vores projekt omfatter 38 landsbyer fordelt på Vestbredden og i Gaza, men indtil nu har vi ikke kunnet få tilladelse til at komme ind i Gaza for at monitorere projektet her.
Vi har selvfølgelig løbende fået tilsendt kvartalsrapporter, der meget positivt har refereret, at de oprindelige 6 udpegede landsbyer ved at strække pengene har kunnet inddrage yderligere 3 andre landsbyer.
Det 2-årige projekt afsluttes juni 2011, og vi mente, det var vigtigt også at få en samtale med de lokale projektledere i Gaza , hvis vi skulle gøre os forhåbninger om at opnå en gentagelse af det meget velfungerende projekt.

I video – Gaza
Vi fik vores lokale samarbejdspartner P.A.R.C.(Palestinian Agricultural Relief Committees) i Ramallah til at organisere en video konference med deres afdeling i Gaza, og så var vi pludselig i hovedkvarteret i Gaza. På den store endevæg i P.A.R.C.s mødelokale i Ramallah så vi nu et spejlbillede af det lokale, vi selv sad i, med det samme lange bord, men uden de små kopper med arabisk kaffe, der var placeret foran os.
To elegante kvinder med hver deres generations moderne udformning af hovedtørklædet trådte ind i Gaza lokalet og hilste venligt på os.
Kvinden i 40 års alderen var den lokale direktør for vores projekt, mens den unge kvinde med den stramme sweater og det meget tynde hovedtørklæde i stærke farver svøbt klædeligt efter sidste mode, var en meget dygtig tolk. Med stor autoritet og venlighed hilste de på os og indledte med at give en generel vurdering af situationen i landbruget.

Tilbagevinding af ødelagt jord
Operation ’Støbt Bly’ december 08 – januar 09 havde ødelagt omkring 60.000 dunum ( 1 dunum 1000 m2) landbrugsjord, først og fremmest med hvid fosfor men også med bombning og ødelæggelse af brønde , huse og redskaber.
Indtil nu var der kun blevet genvundet 1300 dunum, hvor P.A.R.C. havde stået for genvindingen af de 700 dunum. Det gik alt for langsomt, da fødevaresikkerheden var afhængig af den ødelagte jord.

Bufferzonen
30-40 % af Gazas samlede landbrugsjord ligger i bufferzonen sammen med et stort antal brønde. Meget af Gazas mest frugtbare jord ligger også indenfor zonen, der sine steder nu breder sig mere end 2 kilometer ind i Gaza, i stedet for de 300 meter fastsat i Oslo Aftalerne i 1993. Det var selv sagt umuligt, at videreføre landbruget tættest på grænsen, der stadigvæk beskydes af den israelske hær, når bønderne kommer for tæt på det elektriske hegn. Længere inde i zonen satsedes der nu på afgrøder under 1 meters højde.

DPVs landsbyer
Det er heldigvis kun 4 af DPVs 9 landsbyer, der ligger i bufferzonen og endda i den mere tilgængelige del af den. Man havde nu afsluttet kursusdelen og var ved at forberede udplantningen af den sidste halvdel af frugttræerne i december. Heldigvis var den lille lokale maskinfabrik, der fabrikerer overrislings anlæggene, endnu ikke blevet ramt af de tilbagevendende israelske bombninger af ’værksteder der frembringer qassam raketter’.
Det var interessant at bemærke, hvor stor betydning kvinderne her tillagde kursusdelen af projektet. Det var første gang, de havde fået tilbudt en sådan undervisning, og de understregede, hvor vigtigt det var, at denne form for undervisning kunne fortsætte. For det var her i de små lokale organisationer og råd, at den nye udvikling kunne formidles videre til bønderne. De anførte, at kurserne allerede havde påvirket deres arbejde mærkbart i organisationer, hvor for eksempel økonomisk gennemsigtighed og samarbejdsevner var centrale i opbygningen og styrkelsen af civilsamfundene.

Mindelser om den danske andelsbevægelse?
Igen og igen ser vi mindelser om den tidlige andelsbevægelse i Danmark. De tilbageblevne lommer af dyrkbar jord på Vestbredden og i Gaza søges fastholdt i et intenst arbejde omkring nye dyrkningsmetoder og kvalitetssikrede nyplantede træer. Og vi ser, hvordan den samme understregning af behovet for viden hos den enkelte bondefamilie tegner forbindelses linjer tilbage til den danske landbrugs- og højskole bevægelses opgør med den forstokkede besiddende klasse i 1800- tallets Danmark. Det er her vi ser den ukuelige livsvilje og de menneskelige ressourcer, der trods mere end 40 års besættelse stadig giver håb om en bæredygtig palæstinensisk statsdannelse.

——————————————————————————–

Faktaboks

Eksempel på udvalgte foreninger til lederuddannelsen i landsbyen Vest Rafah:

  • Center for biologisk landbrug
  • Association for udvikling af ungdommen
  • Association for opsparing og kredit
  • Bøndernes fagforening
  • Association for udvikling for kvinder i landbruget
  • Sportsklub
Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.