ADDAMEER – det arabiske ord for samvittighed – noget om fanger

Af Grethe Bille
Baseret på 3. kvartalsrapport fra ADDAMEER

Mens én israeler holdes fanget i Gaza, er der tusindevis af palæstinensere i israelske fængsler. Her nogle eksempler og en status:

Palæstinensiske, politiske fanger i israelske fængsler – isolationsfængslinger 

PLC-medlem (Palestinian Legislative Council) og generalsekretær for PFLP Ahmad Saadat har siddet i isolationsfængsel i mere end halvandet år – siden 16. Marts 2009 uden adgang til familiebesøg og uden adgang til at skrive eller modtage breve. Samtidigt har han stærkt begrænset adgang til bøger og medier. I oktober i år anmodede de israelske anklagemyndigheder om den fjerde forlængelse af isolationsfængslingen. Datoen for den juridiske vurdering af forlængelsen er endnu ikke fastsat. Anklagemyndigheden baserede sin anmodning om yderligere isolationsfængsling ved at antyde, at mr. Saadat tidligere havde været involveret i politiske aktiviteter indenfor fængslet sammen med fanger, som udgør en trussel mod statens sikkerhed. Arten af disse aktiviteter blev imidlertid ikke defineret. 

Dette eksempel er beskrevet i den kvartalsmæssige opdatering vedrørende palæstinensiske fanger i israelske fængsler, udsendt af Addameer Prisoner Support and Human Rights Association den 20. Oktober 2010. Antallet af palæstinensiske politiske fanger i israelske fængsler er  pr. denne dato opgjort til 6.180. Heraf er ni personer medlemmer af PLC – valgt på demokratisk vis ved valget til Det palæstinensiske Selvstyre den 25. Januar 2006. Valgresultatet blev underkendt af Israel på trods af, at valget var foretaget under observation af internationale observatører og efterfølgende godkendt. 

I protest mod Ahmad Saadat’s fortsatte isolationsfængsling og i solidaritet med ham sultestrejkede et antal fanger anbragt i forskellige israelske fængsler på enkelte dage i oktober. Ved udgangen af september var ca. 39 palæstinensiske politiske fanger anbragt i isolation i israelske fængsler. 

Det skal tilføjes, at 584 palæstinensiske fanger ud af de 6.180 har siddet i israelsk fængsel i mere end 20 år.  264 fanger ud af det samlede antal er børn under 18 år, heraf er 32 under 16 år. Og 37 fanger af det samlede antal er kvinder. 

Administrative fængslinger 

Ifølge Addameer’s opdatering er 212 personer ud af det samlede antal palæstinenske politiske fanger administrativt arresteret og fængslet. Herunder fire kvinder, to børn og tre PLC-medlemmer. Disse personer er fængslet uden sigtelse eller mulighed for at komme for en dommer. Angiveligt er de tilbageholdt af sikkerhedsgrunde, og fængslingerne forlænges jævnligt som f.eks. i tilfældet Ms. Hana Shalabi, 28 år, som har været administrativt tilbageholdt siden 14. September 2009 og netop har fået sin fængsling forlænget til den 11. Marts 2011. Dette er den tredje forlængelse. Den 20. Oktober fremsatte Addameer en individuel klage til en arbejdsgruppe for vilkårlige fængslinger på vegne af Hana Shalabi. 

En ansat ved UNRWA, Reda Khaled, 37 år, har fået sin administrative fængsling forlænget for femte gang. Han har været fængslet siden 19. December 2008 uden sigtelse eller adgang til en dommer. 

Fængslinger “af hensyn til sikkerheden” 

Dr. Omar Saeed, 50 år er politisk aktivist fra Kufr Kina landsbyen i et område besat tilbage i 1948. Hans sag er illustrativ for de vedholdende problemer i forbindelse med den meget brede fortolkning af anklager “af hensyn til sikkerheden”, rettet mod palæstinensiske politiske aktivister og menneskerettighedsaktivister bosat i territorierne besat i 1948. 

Ifølge loven vedrørende kontakt med fjendtlige agenter, kan ethvert møde, enhver telefonsamtale eller enhver kontakt over Internettet med en arabisk person, bosat i en af Israel betragtet fjendtlig stat, betragtes som en kriminel handling. Dr. Saeed var  anklaget for “at etablere kontakt med en fremmed agent” og “videregivelse af oplysninger til fjenden”, hvilket er lovovertrædelser, der kan straffes med op til 15 års fængsel. Den 8. Juli 2010 indgik forsvaret imidlertid en aftale med anklagemyndigheden om en mildere straf . Dr. Saeed blev herefter domfældet efter anklage om “arbejde for en illegal organisation”.og idømt syv måneders fængsel af  Retten i Nazareth. Dr. Saeed’s forsvarere hævder, at de første og alvorligere anklager blev fremsat af anklagemyndigheden som en måde at retfærdiggøre, at den anklagede ved arrestationen blev nægtet adgang til advokat i 16 dage og blev genstand for andre vilkårlige forholdsregler. 

Speaking Tour 

I perioden 15. September – 5. Oktober i år besøgte Addameer’s generaldirektør adv. Sahar Francis fire europæiske lande, Holland, Belgien, Tyskland og Polen som et led i en Speaking Tour for at skabe opmærksomhed omkring hullerne i det israelske militære retssystem og de systematiske krænkelser af palæstinensiske fangers rettigheder. I lobbymøder med udenrigsministrene i de pågældende lande såvel som i møder med EU-kommissionen, EU-parlamentet og med Rådet understregede Sahar Francis den tvingende nødvendighed af, at EU vedtager en strategi for indførelse af EU’s retningslinier for forsvar af menneskerettigheder i de besatte palæstinenske områder. For øjeblikket er der mindst 21 dokumenterede sager med palæstinensiske menneskerettighedsfortalere fra landsbyer på Vestbredden i israelske fængsler, der protesterer imod det ulovlige byggeri af den såkaldte adskillelsesmur og annektering af palæstinensisk land til udvidelse af de jødiske bosættelser. 

Hele kvartalsrapporten vedrørende palæstinensiske fanger i israelske fængsler kan læses på web-adressen www.addameer.info

Her kan man også se en video af Sahar Francis’ offentlige tale, som fandt sted på Taz Café i Berlin den 29. September 2010 under overskriften ”Palestinian Political Prisoners in the Context of the Middle East Peace”.

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret og tagget , , , , . Bogmærk permalinket.