Salaam Fayad´s to-årige vej til en palæstinensisk stat

Dan Diker/Pinhas Inbari/Marianne Risbjerg Thomsen, Jerusalem Post

Salaam Fayad´s to-årige vej til en palæstinensisk stat

August 2009 er der fremlagt to forskellige palæstinensiske forslag til en løsning af den israelsk-palæstinensiske konflikt:

– dels – Fatahkonferencens bekræftelse i Betlehem af oprettelsen af en en-statsløsning med mindre en forhandlet to-statsløsning er opnået i 2010.

– dels – premierminister Salaam Fayads personlige plan om en ensidig oprettelse af en palæstinensisk stat i august 2011 efter en toårig statsopbygningsperiode.

Det er især teknokraten og pragmatikeren Fayads overraskende og modige soloudspil, der har vakt uro og opmærksomhed i alle lejre.

The Jerusalem Post

I en artikel i The Jerusalem Post fredag d. 9.10.09 analyserer Dan Diker og Pinhas Inbari fra ”The Jerusalem Center for Public Affairs” den palæstinensiske premierministers ensidige strategi for oprettelsen af en levedygtig palæstinensisk stat i 2011 indenfor den grønne linie fra juni 1967 på Vestbredden, i Øst Jerusalem og i Gaza.

De to forfattere lægger vægt på israelernes berettigede modstand ud fra en israelsk læsning af FN resolution 242 , hvor en engelsksproget udgave lægges til grund for en definition af de erobrede områder som ´omstridte områder´ overfor en fransksproget udgave af dem som ´de besatte områder´, Formuleringen ´anerkendte grænser´ fra 242 forstås således også her som: ´grænser der kan forsvares militært.´

Fayads plan

Fayads plan er det første seriøse palæstinensiske udspil til en statsdannelse siden PLOs grundlæggelse i 1964 og erstatter den traditionelle PLO position med væbnet kamp for Palæstinas befrielse, sidst konfirmeret på Fatahs konference i Betlehem i august 2009.

Trods planens eksplicite anerkendelse af PLO som politisk organ fremstår Fayads plan som et dristigt anti-Fatah udspil, og det er ikke på forhånd clearet med PLO , PLC (parlamentet) og PA (det palæstinensiske selvstyre . Det opfattes derfor som en direkte udfordring af Fatah og dets leder Mahmoud Abbas.

I de næste 24 måneder skal der ifølge Fayads 54 sider lange plan opbygges en fysisk infrastruktur på Vestbredden med flyvepladser, jernbanelinier til nabostaterne, vandinstallationsprojekter ved Tulkarm og Kalkilya tæt ved den grønne linie, offentlige institutioner og public service efter vestligt forbillede og skattefordele for fremmede investorer. Disse statsdannende tiltag skal danne grundlag for oprettelsen af en levedygtig statsdannelse på Vestbredden, der også omfatter områder, der ifølge Oslo aftalen fra 1993 kontrolleres af Israel – som højderne omkring Jerusalem og Jordandalen.

Fayad har kun begrænset politisk støtte i Fatah, som han ikke er medlem af , og han er ikke lovligt valgt som premierminister, men indsat af Abbas efter Hamas valgsejr i 2006, der gav embedet til Ismail Haniyeh. Fayad inddrager meget opsigtsvækkende ikke Fatah i sin plan, men taler om en politisk kamp baseret på fredelige, folkelige bevægelser og oprettelsen af en regering bygget på principper om retfærdighed, lovlighed, lighed og tolerance , beskyttet af en klar adskillelse af den udøvende, den lovgivende og den dømmende magt.

Palæstinensiske ´facts on the ground´

Fayads hensigt er at skabe ´facts on the ground´ på Vestbredden, der vil kunne samle international støtte og lede til et pres for at omforme anerkendelsen af en de facto palæstinensisk stat i 2011 til en de jure stat i det tilfælde, at PA og Israel ikke formår at opnå en forhandlet løsning.

´ Hvis besættelsen ikke er ophævet i 2011 og verdens nationer fra Kina til Chile, Afrika og Australien betragter os , så vil de sige, at det palæstinensiske folk i realiteten har en fungerende stat.Det eneste tilbageværende problem ville være den israelske besættelse, de israelske bosættelser og det israelske sikkerhedssystem´  siger Fayad.

I den to-årige periode  skal der bl.a. foregå en massiv udvikling af de såkaldte C områder, der udgør 70 % af Vestbredden og som ifølge Osloaftalen fra 1993 er under israelsk civil og militær kontrol, indtil de på eet uvist tidspunkt kan overgå til B og endelig A status.Disse C områder i den strategiske Jordan dal samt højdedragene omkring Jerusalem indgår imidlertid i de israelske krav om sikkerhed og forsvarssikrede grænser.I september udtalte Fayad følgende til den arabiske avis Asharq Alawsat: ´ Der er mange, der tror, at C områderne er blevet ´omstridte områder´ snarere end ´besatte områder´. Vi slår fast, at disse er Palestinensiske områder, hvor staten Palæstina vil blive etableret.´

Reaktioner fra det internationale samfund

Fayads udspil har allerede fået bred opbakning fra FN , Kvartetten og europæiske ledere. Den amerikanske administration har ikke officielt støttet Fayads plan, men præsident Obama har også tidligere forestillet sig en to-årig overgang til en fred i Mellemøsten. Der er også andre indirekte tegn på amerikansk støtte, idet Obamas administration kort efter planens fremlæggelse i august annoncerede et tilskud på 20 mil. dollars til støtte for forslaget, og Kongressen allerede et par uger før konfirmerede et tilskud på 200 mil. dollars til PAs pengekiste, der er under Fayads kontrol.

Fatahs reaktion

Fayads statsudspil går imod Fatah kongressens udspil august 2009 , der taler om at nedlægge PA i 2010 , hvis ikke fredsforhandlingerne med Israel lykkes. Dette ville som konsekvens betyde en en-statsløsning.

Fatah har efter præsentationen af Fayads plan besluttet at give hans ambitiøse projekt en chance, men har samtidig afvist hans kandidatur til PLO´s eksekutivkomite, som ville have givet ham magten til at udråbe en palæstinensisk stat, hvis han var blevet indvalgt.

Endnu en alvorlig forhindring for Fayads plan er dens opfordring til at genforene det Hamas styrede Gaza med den Fatah styrede Vestbred. Dette ville betyde, at Gaza skulle underlægge sig Vestbredstyret, og at Hamas skulle indvillige i at afholde valg til parlamentet i januar 2010, hvilket de for øjeblikket afviser, da det kunne risikere at omstøde deres de facto styre af Gaza.Dette er dog langt fra sikkert, idet kilder i vestbredregeringen antyder, at afholdelsen af et parlamentsvalg her og nu ville give flertal til Hamas både på Vestbredden og i Gaza.

Israelsk reaktion

Selv om en ensidig udråbelse af en palæstinensisk stat ville frigøre Israel fra de restriktioner og pligter som Osloaftalen også pålagde dem, påkalder israelerne sig ifølge Dan Diker og Pinhas Inbari som nævnt en overholdelse af Osloaftalen og udtaler bekymring for deres østgrænse og deres nuværende kontrol over Jerusalem og Jordandalen.Samtidig vil Fayads plan ændre det diplomatiske paradigme mellem PA og Israel fra en legalt sanktioneret forhandlet proces til et ensidigt palæstinensisk initiativ , der vil ophæve den israelske besættelse, men som også har vidtrækkende og bekymrende juridiske-, politiske- og sikkerhedskonsekvenser for Israel og dermed også for palæstinenserne og andre regionale aktører.

Fayads strategi kan give bagslag

Fayads strategi med at opnå opbakning fra USA og det internationale samfund til en præcist defineret palæstinensisk statsdannelse og dermed presse Israel til at hæve besættelsen og trække sig tilbage til grænserne før 1967, kan meget vel give bagslag. I stedet kan planen presse Israel, PA og andre regionale aktører ind i voldsom ustabilitet og en mulig krig.

Oversættelse og redigering: Marianne Risbjerg Thomsen

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.