Interview med Hanna Ameera (PPP)

Rahseed Hilal, International Middle East Media Center

Interview med Hanna Ameera (PPP)

Torsdag den 17. Juli 2007

Interviewet af Rahseed Hilal, International Middle East Media Center, www.imemc.org

Hanna Ameera, medlem af den Palæstinensiske Befrielsesorganisations (PLO’s) eksekutivkomité og medlem af ledelsen af det venstreorienterede Palestinian People’s Party (PPP) (tidligere kendt som Palæstinas Kommunistiske Parti), sagde at uenighederne mellem Fatah og Hamas nu ikke længere kan løses ved dialog.

Ameera fortalte, at Hamas-bevægelsen insisterer på at opretholde sit kup i Gaza-striben og afviser alle initiativer fra alle andre palæstinensiske grupper.

Med hensyn til Israels rolle sagde Ameera, at det Israel beskriver som “styrkelse af Mahmoud Abbas” kun er en politik, som skal gøre Abbas svagere. Israels politik bidrager ikke med noget som helst positivt til situationen, særligt da det israelske militær fortsætter sine voldelige overgreb imod det palæstinensiske folk: drab, invasioner, arrestationer, oprettelser og udvidelser af bosættelser samt opførelsen af den ulovlige annekterings-mur.

Denne politik, understregede Ameera, har gjort Abbas svagere, og den underminerer yderligere det palæstinensiske selvstyre, som allerede er ved at bryde sammen på grund af de vedholdende angreb.

Interviewet

Spm.: Hvordan ser du den nationale dialog mellem palæstinensiske fraktioner, særligt efter at Hamas’ ledere stillede betingelser for enhver indenlandsk samtale?

HA: Jeg tror ikke, at dialog i dens tidligere form er nogen udvej nu, og de seneste hændelser i Gaza viser klart, at de indgåede aftaler, herunder Mekka-samarbejdsaftalen ikke resulterede i, at sammenstødene stoppede. Hamas-kuppet i Gaza er bare det seneste eksempel på denne fiasko.

Uenigheden med Hamas er baseret på fire hovedspørgsmål: deres politiske dagsorden, det palæstinensiske selvstyre og dets støtter, PLO som den politiske baggrund og begrebet modstand og formålet med denne.

Jeg tror ikke, at samtaler vil kunne stoppe disse interne sammenstød. Selv Mekka-samarbejdsaftalen var ude af stand til at løse krisen mellem Fatah og Hamas.

Palæstinenserne er også udsat for regionalt og internationalt pres, hvilket får indflydelse på disse samtaler, hvortil kommer isolationen og angrebene fra besættelsesmagten.

Under alle omstændigheder skal national dialog baseres på et nyt begreb, nemlig en styrkelse af det demokratiske grundlag for den nationale kamp, og på at anvende demokrati som grundlag for beslutning omkring indenlandske problemer uden at ty til geværer og trusler.

PLO må reformeres og genskabes på demokratisk basis, og palæstinenserne må afholde parlaments- og præsidentvalg.

Nationale samtaler må også gå forud for en afslutning på kuppet i Gaza og alle dets virkninger for at undgå, at man kommer tilbage til en situation, hvor sanktionerne og de stadige angreb på det palæstinensiske folk igen vil blive forstærket

Hamas må tage initiativet, trække sig tilbage og afslutte sit kup.

Spm.: PPP tog et initiativ til at afslutte krisen ligesom andre palæstinensiske fraktioner og partier. Men disse initiativer blev kritiseret af Hamas, ved du hvorfor?

HA: Jeg tror, at Hamas’ kritik kom, fordi initiativerne forlangte, at Hamas skulle afslutte sin militære kontrol med Gaza. PLO’s centrale råd besluttede for nyligt at opfordre til enhed blandt alle fraktioner under PLO’s paraply. Rådet opfordrede også til snarlige parlaments- og præsidentvalg på basis af direkte repræsentation, hvilket ville indebære en ændring af den nuværende valglov, som er baseret på indirekte repræsentation.

Men det ser ud til, at Hamas stadig afslår snarligt valg og ikke ønsker at afslutte sit kup. Løsningen på dette problem kan ikke fremskaffes ved militær magt. Gaza-striben og Vestbredden må forenes, og det militære kup i Gaza er en alvorlig og farlig situation, som berører den palæstinensiske nationale enhed. Vi kan ikke tillade dette at ske igen, og nu må vi vende tilbage til befolkningen og lade dem beslutte igennem valg. PLO’s centralkomité bør ikke tage noget initiativ nu.

Spm.: Centralkomitéen skal træde sammen på onsdag. Det forventes, at den tager nogle alvorlige beslutninger, særlig siden den midlertidige regerings periode er udløbet, og parlamentet ikke er funktionsdygtigt. Hvad tror du, man vil beslutte?

HA: Jeg forventer, at man vil træffe beslutninger vedrørende den praktiske gennemførelse af tidligere beslutninger, særligt vedrørende at vedtage en resolution til præsident Abbas om at ændre den nuværende valglov.

Det tidligere parlament besluttede at udpege PLO’s eksekutivkomité til at forberede en valglov, som skulle forelægges for det nationale råd, og at tage skridt til at reaktivere PLO og den Nationale Palæstinensiske Fond.

Det skal bemærkes, at PLO’s centrale råd ikke vil gå i stedet for parlamentet, men vil forsøge at udfylde nogle af de huller, som er opstået som følge af parlamentets dårlige funktion, idet dets møder altid blev afbrudt. Det centrale råd vil ikke på nogen måde beslutte at anbefale opløsning af parlamentet, da den slags beslutninger er ensbetydende med at opløse det palæstinensiske nationale selvstyre.

Sådan noget kan ikke ske. PLO’s centrale råd vil følge den politiske udvikling gennem PLO’s eksekutivkomités rapporter. Rådet vil bekræfte nødvendigheden af at begynde praktiske forholdsregler vedrørende en virkelig løsning i stedet for at spilde tid på halve løsninger, som kun ville komplicere situationen og ikke ville føre til nogen ende på den aktuelle politiske krise. Vort folk trænger til reelt politisk partnerskab, ikke bare tale for talens egen skyld.

Spm.: Israel udfører stadig fjendtlige angreb mod det palæstinensiske folk, mens den israelske premierminister proklamerer, at han er villig til at tage praktiske forholdsregler for at begynde en fredsproces. Er Israel rede til fred? Vil Israel tage skridt til at opnå den?

HA: Jeg tror, og det blev klart efter det nylige Sharm Al Sheikh-topmøde, at Israel ikke er villig til at tage nogen praktiske skridt, som ville hjælpe med til at fremme fredsprocessen og en endelig løsning. Israel taler om en uklar, tåget politisk horisont. Den israelske premierminister lovede ikke at løsne restriktionerne for det palæstinensiske folk. Han frigav nogle af de penge, som Israel holder tilbage, og han lovede at løslade bare 250 fængslede, skønt det er mere end 10.000, som stadig er fængslet af Israel.

Han lovede at lette bevægelsesfriheden for indbyggerne på den besatte Vestbred, men han løfter var vage, og de inkluderede ikke nogen reel fjernelse af vejspærringer eller bosættelser. Det israelske forsvarsministerium bad Højesteret om at give det tre måneder bare til at tænke på muligheden af at fjerne én illegal bosættelses-udpost. Dette beviser, at Israels parathed er begrænset. Det beviser, at regeringen er svag, og den prøver på at vinde støtte fra den ekstreme højrefløj ved ikke at udføre nogen handling, som vil blive afvist af bosætterne.

Vi skal ikke stole på de amerikanske løfter og Israels såkaldte “gode hensigter”, vi må insistere på, at en hvilken som helst løsning må baseres på international lov. Vi må arbejde for forhandlinger, som ikke udelukker de arabiske lande og det internationale samfund. Vi må forlange, at det internationale samfund lægger pres på Israel for at føre sine forpligtelser overfor fredsprocessen ud i livet.

Hvad Israel beskrev som “styrkelse af præsident Abbas’ magt” er ikke i overensstemmelse med virkeligheden. Israel svækker Abbas og har ikke vist hensigter om at iværksætte en anden plan eller til at arbejde hen imod en endelig løsning. Israel fortsætter med at bygge bosættelser og udvide eksisterende bosættelser. Det israelske militær bygger stadig den ulovlige mur og udfører angreb, bortførelser og drab. Denne israelske politik svækker Abbas, denne politik isolerer og svækker det palæstinensiske selvstyre.

Mens Israel påberåber sig, at det bekæmper “terrorisme”, ødelægger det voldeligt enhver mulighed for en politisk løsning. Det internationale samfund må lægge mærke til dette og skaffe en ende på disse overgreb.

Oversat fra engelsk for DPV af Dagmar Dinesen

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.