Statusoversigt om Gaza

Orah Maggen

Statusoversigt om Gaza

Israelske menneskerettighedsorganisationer opfordrer til respekt for menneskerettighederne og folkeretten i Gaza-striben

Situationen i Gaza-striben er skrækkelig

· Omkring 80 % af befolkningen er yderst fattig og lever for mindre end 2 US dollars om dagen. Hovedparten af befolkningen er afhængig af fødevarehjælp fra internationale donorer.

· I de seneste fire måneder har det israelske militær dræbt over 300 palæstinensere i Gaza-striben. Over halvdelen af de dræbte var ubevæbnede civile som ikke deltog i kampen. Blandt de døde var 61 børn.

· Ca. 70 % af Gazas potentielle arbejdsstyrke har ikke arbejde eller er uden løn. Den offentlige sektor har været i strejke i de seneste 3 måneder i protest mod manglende betaling af lønninger i over 7 måneder.

· Den 28 juni bombede Israel Gazas eneste uafhængige kraftværk som producerede 43 % af den elektricitet beboerne i Gaza har brug for. Siden da har det meste af befolkningen elektricitet mellem 6 og 8 timer hver dag. Eftersom vandpumpestationerne er afhængige af elektricitet, har manglen på elkraft også reduceret vandforsyningen.

· Kun en ubetydelig mængde varer eksporteres fra Gaza; importen er begrænset til nødvendige humanitære forsyninger, og prisen på disse varer er steget stejlt pga. vanskeligheden ved at få dem igennem israelsk kontrollerede grænseovergange.

· Gaza-striben er næsten fuldstændigt afspærret fra omverdenen, da der praktisk taget ikke er nogen måde for palæstinenserne at komme ind eller ud. Rafah-grænseovergangen, Gazas port til den ydre verden, har været lukket næsten helt siden 25. juni 2006.11.29

Israel bevarer kontrol og ansvar

Selv efter Israels “tilbagetrækning” fra Gaza i 2005 fortsætter Israel med at fastholde afgørende kontrol over vigtige elementer af palæstinensisk liv i Gaza-striben, som følger:

1. Israel fortsætter med at bevare fuldstændig kontrol over Gaza-stribens luftrum og territorialfarvand. Palæstinenserne kan ikke etablere en lufthavn eller søhavn uden israelsk godkendelse. Kontrol med luftrummet giver Israel magten til effektivt at kontrollere handlinger på jorden og gribe ind i radio- og TV-udsendelser. Kontrol med kystområdet medfører restriktioner for palæstinensiske fiskeres aktivitet.

2. Israel fortsætter med at kontrollere det fælles folkeregister for Gaza-striben og Vestbredden. Næsten enhver ændring i registeret foretaget af Den Palæstinensiske Myndighed kræver forudgående godkendelse af Israel. Således nedlægger Israel veto mod enhver adresseændring, hvis den er mellem Vestbredden og Gaza. Israel forhindrer også familiesammenføring mellem Gaza-beboere og deres slægtninge som bor i udlandet. Ved at kontrollere folkeregisteret fortsætter Israel med at bestemme, hvem der er “palæstinensisk borger” og hvem der er “udlænding”. Kun personer registreret i det palæstinensiske folkeregister kan komme ind via Rafah-grænseovergangen. “Udenlandske” borgere, især dem inden for nogle få kategorier, har forbud mod at komme ind i Gaza-striben. De som får speciel tilladelse til at komme ind, kan kun gøre det via grænseovergange und Israels kontrol.

3. Israel kontrollerer alle bevægelser ind og ud af Gaza. Israel udøver eksklusiv kontrol over alle overgangspunkter mellem Gaza og Israel. Desuden har Israel magten til fuldstændigt at lukke Rafah-overgangen til Egypten. Aftalen af November 2005 om bevægelse og adgang bestemte at Rafah skulle styres af Den Palæstinensiske Myndighed under overvågning af europæiske kontrollører. Men Israel udøver kontrol over, om EU-kontrollørerne vil nå frem til grænseovergangen, og således om overgangen vil åbne. Israel har faktisk holdt Rafah-overgangen lukket i de seneste fire måneder, siden tilfangetagelsen af korporal Gilad Shalit den 26. juni 2006.

4. Israelske landtropper fortsætter med at operere sporadisk inde i Gaza, herunder langs grænsen mellem Gaza og Egypten. Før juni 2006 var den aktivitet begrænset til korte indtrængninger, men siden juni 2006 har israelske tropper gennemført aktiviteter på jorden, herunder militære operationer inden for civile områder, med svære civile ofre og væsentlig ødelæggelse af huse og landbrugsområder.

5. Israel fortsætter med at udøve næsten fuldstændig kontrol over import og eksport fra Gaza-striben. De tre hovedovergangspunkter beregnet til dette formål – Karni, Sufa og Kerem Shalom – er udelukkende under Israels kontrol. Rafah-overgangen til Egypten kan, når den er åben, anvendes til eksport; men dens anvendelighed er begrænset i betragtning af at en eksportrute Gaza-Egypten endnu mangler at blive oprettet. Israels kontrol med bevægelsen af varer til og fra Gaza-striben har vidtrækkende konsekvenser: Israels beslutning om at lukke de kommercielle grænseovergange, hvilket sker ofte, lammer Gaza-stribens økonomi og medfører mangel på basisvarer, herunder fødevarer og lægemidler.

6. Israel fortsætter med at bevare fuldstændig kontrol med bevægelsen af mennesker og varer mellem Gaza-striben og Vestbredden. Hele Vestbredden er klassificeret som et “lukket militært område”, hvad der betyder at indrejse og udrejse kræver godkendelse af det israelske militær. Palæstinensere som bor i Vestbredden, men hvis adresser er registreret i Gaza, risikerer at blive arresteret og bragt til Gaza med magt, selv hvis de har boet i Vestbredden i årevis og har stiftet familier dér. Som bemærket ovenfor, kræver ændring af adressen på et identitetskort fra det ene område til det andet Israels godkendelse. Desuden klassificerer Israel mange Vestbredbeboere som “personer med forbud mod at rejse udenlands”, hvilket også forhindrer dem i at nå Gaza-striben via Jordan og Egypten. Fortsat kontrol med bevægelse mellem de to områder er afgørende i lyset af deres gensidige afhængighed, især inden for nøgleområder som offentlig administration, sundhedstjenester, højere uddannelse og handel. Ligeledes har de fleste Gaza-beboere tætte familiære og sociale bånd med personer der bor i Vestbredden, og omvendt.

7. Idet de henholder sig til den økonomiske protokol under Oslo-aftalen, fortsætter Israel med at kontrollere de fleste elementer af Gaza-stribens beskatningssystem: Israel er ansvarligt for fastlæggelse af moms- og toldsatserne på varer der er beregnet til forbrug i Gaza-striben, idet de opsamler disse skatter for Den Palæstinensiske Myndighed og overfører skattepengene til Den Palæstinensiske Myndighed hver måned. Siden valget af Hamas-regeringen har Israel tilbageholdt alle skattepenge som det legalt er forpligtet til at overføre til Den Palæstinensiske Myndighed. Disse midler løber op i ca. 60 millioner US dollars pr. måned, hvilket udgør omkring halvdelen af Den Palæstinensiske Myndigheds totale budget for både Vestbredden og Gaza-striben, og de er ikke blevet overført siden februar 2006.

Det brede omfang af israelsk kontrol i Gaza-striben skaber et stærkt grundlag for påstanden om at Israel opretholder “effektiv kontrol”, således at lovene for besættelse fortsætter med at gælde. Dette gør Israel legalt ansvarligt for alle aspekter af civilbefolkningens velfærd. Uanset om Gaza-striben vedbliver at være besat, er Israel imidlertid forpligtet til at respektere menneskerettighederne for beboerne i Gaza-striben inden for de ovenfor beskrevne livsområder som Israel kontrollerer.

Israel har ret til at forsvare sig selv, herunder forsvare dets grænser og grænseovergange, beskytte dets tropper og forhindre angreb mod dets civilbefolkning fra væbnede palæstinensiske grupper. Imidlertid må alle militære forholdsregler taget af Israel respektere bestemmelserne i folkeretten. Specifikt må Israel til alle tider skelne mellem legitime militære mål og civile som må beskyttes mod kampen. Selv angreb på legitime militære mål er forbudt, hvis de sandsynligvis vil forårsage uforholdsmæssig skade på civilbefolkningen.

Israelske menneskerettighedsorganisationer opfordrer det internationale samfund til at sikre, at Israel respekterer de grundlæggende menneskerettigheder for beboerne i Gaza-striben, og at alle parter respekterer folkeretten.

Liste over organisationer

· B’Tselem. Det israelske informationscenter for menneskerettigheder i de besatte territorier

· Foreningen for Borgerrettigheder i Israel

· Amnesty International – israelsk sektion

· HaMoked: Center for Forsvaret af Individet

· Gisha: Center for Legal Beskyttelse af Bevægelsesfrihed

· Læger for Menneskerettigheder

· Rabbi’er for Menneskerettigheder

· Folkekomitéen Mod Tortur i Israel

14. november 2006

Fra Orah Maggen <pcati@stoptorture.org.il>

Oversat fra engelsk for DPV af Jørgen Nyeng

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Kommentarer. Bogmærk permalinket.