Storstilet offensiv .

Palestinian Centre for Human Rights

Storstilet offensiv

PCHR (Palestinian Centre for Human Rights) www.pchrgaza.org

Ugerapport 29 / 2006, 20.- 26. Juli 2006

RESUME: Mens det internationale samfund er forblevet tavst har de Israelske Besættelsestropper (IBS) fortsat en storstilet offensiv mod det palæstinensiske folk, især i Gaza-strıben. I den rapporterede periode har IBS ført en mediekrig mod civile palæstinensere.

De har kastet flyveblade i gaderne og på hustagene; de har telefonisk kontaktet civile palæstinensere og truet dem med at ødelægge deres huse, hvis de hjalp palæstinensiske modstandsaktivister; og de har via mobiltelefoner beordret et antal palæstinensiske modstandsaktivister til at evakuere deres huse, som ville blive ødelagt.

IBS har endvidere fortsat med at angribe journalister i et forsøg på at forhindre dem i at berette om Israels praksis i de Besatte Palæstinensiske

Områder (BPO). De er også trængt ind på lokalradioers frekvenser og har transmitteret advarsler og trusler mod civile palæstinensere. Israel søger at legitimere kollektiv afstraffelse af civile palæstinensere ved i sine medier at hævde ikke retter sine aktioner mod ubevæbnede civile og at det advarer dem, før det angriber nogen bygning, der tilhører dem eller er beliggende i nabolaget.

PCHR, der med den allerstørste bekymring overvåger udviklingen i denne offensiv, opfordrer det internationale samfund, især de Høje Kontraherende Parter bag Geneve-konventionerne af 1949 og FN til øjeblikkeligt at intervenere for at tvinge IBS til at stoppe denne offensiv og tillade passage af fødevarer, medicinaske forsyninger og brændstof ind i Gaza-striben.

PCHR advarer det internationale samfund mod den politik med kollektiv afstraffelse og repressalier, der praktiseres af IBS over for den palæstinensiske civilbefolkning, herunder især ødelæggelsen elektriske energikilder og nægtelse af passage for fødevarer og brændstof ind i Gaza-striben;.hvilket vil føre til en humanitær krise.

Angreb ind i BPO er ikke blot krænkelser af den Fjerde Geneve-konvention. Der er snarere tale om, at det er Israels krig mod civile palæstinensere. Denne krig omfatter ødelæggelsen af den civile infrastruktur, herunder et el-værk og broer og påtvingelsen af en finmasket belejring af Gaza-striben. – alle grænseovergange er blevet lukket og trafik af varer og personer til og fra Gaza-striben er blevet forbudt. Denne Israels krig er en krig mod civile, uden hensyntagen til international humanitær lov. Israel er blevet opmuntret af USA’s støtte og Europas tavshed til at igangsætte flere angreb på civile palæstinensere og derefter mod Libanon.

Resultatet af forbrydelser begået af IBS siden 25. juni 2006 :

* 157 palæstinensere. De fleste af dem civile, herunder 33 børn og 8 kvinder, er blevet dræbt af IBS

* Mindst 700 civile palæstinensere, deraf 158 børn og 21 kvinder, er blevet såret af beskydning fra IBS

* Mindst 170 luft-til-jord missiler og hundreder af artillerigranater er blevet affyret mod civile og militære palæstinensiske mål i Gaza-striben.

* Bygninger i det palæstinensiske Indenrigsministerium, Udenrigsministerium

og Økonomiministeriet, den palæstinensiske premierministers kontor og en række nationale institutioner er blevet ødelagt

* El-værket, der dækker 45% af Gaza-stribens forbrug er blevet ødelagt og el-nettet og transmissionsfaciliteter er gentagen gange blevet angrebet.

* Seks broer, der forbandt Gaza by med den centrale del af Gaza-striben og en række veje er blevet ødelagt.

* Hundreder af dunum landbrugsjord (1 dunum = 1.000 kvadratmeter, o.a.) er blevet ødelagt

* Hundreder af civile palæstinensere, heriblandt 8 ministre og 26 medlemmer af det Palæstinensiske Lovgivende Råd (PLC) er blevet arresteret.

* Det palæstinensiske regeringskompleks i Nablus er blevet ødelagt.

* Mange familier i Rafah, Beit Hanoun og Beit Lahiya er blevet tvunget til at forlade deres hjem.

* IBS’s efterretningstjeneste har telefonisk advaret nogle civile palæstinensere om, at evakuere deres hjem, som ville blive angrebet.

Israelske overtrædelser af international lov fortsatte i BPO i den rapporterede periode (20- – 26. Juli 2006):

DRAB: I den rapporterede periode dræbte IBS 38 palæstinensere, deraf 21 civile i Gaza-striben. Blandt ofrene var der en mentalt handicappet person, otte børn og tre kvinder. Derudover døde et barn, en stum person og en modstandsaktivist af tidligere tilføjede sår. Ni af ofrene er fra tre familier og blev dræbt ved tre forskellige angreb:

En kvinde, hendes to børn og deres onkel blev dræbt i al-Shojaeya-kvarteret i Gaza by 21 juli 2006, da IBS beskød deres hus med granater.

En gammel kvinde og hendes barnebarn blev dræbt i Beit Lahiya 24. juli 2006, da et IBS-fly affyrede et missil mod en æselkærre. Og en kvinde og hendes to børn blev dræbt i Jabalya 26. Juli 2006, da IBS beskød deres hus med granater.

Fire civile palæstinensere, deriblandt et barn blev dræbt, da IBS med granater beskød højhuse vest for Beit Hanoun. Et barn blev også dræbt, da IBS med granater angreb landsbyen al-Qarara øst for Khan Yunis. Endnu et barn blev dræbt i flygtningelejren al-Maghazi i den centrale del af Gaza-striben. IBS gik ind i al-Shojaeya-kvarteret i Gaza by og dræbte 17 palæstinensere.

Derudover blev 146 palæstinensere, de fleste civile, deriblandt 33 børn, to kvinder, to ambulancemedarbejdere og to journalister såret af beskydning fra IBS. Således når antallet af palæstinensere, der er blevet dræbt af IBS siden starten af “Operation Summer Rains” 25. Juni 2006 op på 149, hvoraf 77 er civile. Blandt disse civile var der 32 børn og otte kvinder. Desuden er 626 andre, de fleste af dem civile, heraf 163 børn, 21 kvinder, fire ambulancemedarbejdere og fire journalister, blevet såret.

IBS har også igangsat mindst 30 luftangreb mod en række mål i Gaza-striben, deriblandt fem huse, der tilhøre palæstinensiske modstandsaktivister. Disse huse blev ødelagt og en række nabohuse og civile faciliteter blev alvorligt beskadigede. Israelske efterretningsofficerer beordrede telefonisk ejerne til at forlade deres huse.

De udpegede huse var ikke beliggende i kampzoner eller i områder, hvorfra der blev affyret raketter. De lå i forskellige dele af Gaza-striben. Endvidere var der tale om højhuse. Ødelæggelsen skabte frygt blandt civilbefolkningen. Disse bombninger er en åbenlys overtrædelse af artikel 53 i den Fjerde Geneve-konvention, som foreskriver , at “det er forbudt for besættelsesmagten at ødelægge privat ejendom tilhørende enkeltpersoner, grupper, stater, offentlige myndigheder eller sociale eller kooperative organisationer undtagen hvis militære operationer gør det til en uundgåelig nødvendighed”. Den juridiske fortolkning af denne artikel fastsætter de følgende kriterier for måludpegning af en civil installation:

* Ødelæggelse under militære operationer

* Installationen udgør en direkte fare for besættelsesmagtens soldater, samt

* Ødelæggelsen er den eneste tilbageværende valgmulighed for at undgå sikkerhedstruslen.

Disse kriterier gør sig ikke gældende i de tilfælde, hvor IBS bombede civile boliger.

I en yderligere optrapning

affyrede IBS dusinvis af granater mod højhuse i al-Nada vest for Beit Hanoun. Et antal civile palæstinensere blev dræbt eller såret og et antal lejligheder blev beskadiget. Beboere i bygningerne blev tvunget til at forlade deres lejligheder på grund af IBS’s beskydning med granater. Der er værd at bemærke, at der er 26 højhuse i området og at der i hver af dem er 18 lejligheder. Der bor mindst 2300 palæstinensere (468 familier) i disse bygninger.

På Vestbredden blev en civilpalæstinenser dræbt af granatsplinter, da IBS ødelagde det palæstinensiske regeringskompleks i Nablus. Derudover blev fem civile, deraf to børn, såret af israelsk beskydning.

ANGREB: I den rapporterede periode genbesatte IBS nogle områder i Gaza-striben. Den mest omfattende af sådanne operationer fandt sted i al-Shojaeya-kvarteret i Gaza by og startede 26 juli 2006. 21. Juli 2006 trak IBS sig tilbage fra flygtningelejren i al-Maghazi efter et to-dages angreb ind i lejren. Under dette angreb dræbte IBS 17 palæstinensere og sårede 125 andre. De ødelagde også 207 dunum landbrugsjord, 13 huse og den civile infrastruktur i lejren.

På Vestbredden foretog IBS mindst 28 militære angreb ind i palæstinensiske lokalsamfund, hvorunder de gennemførte kommandoaktioner mod dusinvis af huse, bygninger og civile institutioner. IBS stormede huse og arresterede 78 civile palæstinensere, deriblandt 14 børn og fem brødre.

Fredag aften 21. juli 2006 trak IBS sig tilbage fra Nablus efter et tre-dages angreb ind i byen. Under dette angreb dræbte IBS palæstinensere, deraf to civile og sårede 68 civile, hvoraf 27 var børn og 3 journalister. De ødelagde også det palæstinensiske regeringskompleks i byen.

INDSKRÆNKNINGER I BEVÆGELSESFRIHEDEN: IBS har fortsat opretholdt en skærpet belejring af de Besatte Palæstinensiske Områder (BPO) og dekretreret alvorlige begrænsninger i civile palæstinensiske bevægelsesfrihed i Gaza-striben og på Vestbredden. Herunder det besatte Østjerusalem.

Gaza-striben

Efter et angreb gennemført af militante palæstinensere 25. Juni 2006 i nærheden af den israelsk-ægyptiske grænse, sydøst for Rafah, som kostede to IBS-soldater og to af angriberne livet, mens en tredje IBS-soldat blev meldt savnet, har IBS lukket alle Gaza-stribens grænseovergange:

IBS har lukket Rafahs Internationale Overgangssted omend de ikke direkte kontrollerer det. De har forhindret europæiske observatører, der arbejder ved overgangsstedet i at nå frem til det. PCHR har altid efter den aftale, der blev indgået mellem den palæstinensiske og den israelske side og som blev formidlet af USA og EU advaret om, at IBS har fuld, om end indirekte, kontrol

over overgangsstedet.

18. Og 19. juli 2006 tillod IBS, at overgangsstedet blev delvist genåbnet med tilstedeværelse af EU-observatører og efter aftale med Ægypten, for rejsende der ønskede at vende tilbage til Gaza-striben. IBS har lukket handelsmæssige overgangssteder i Gaza-striben, især al-Mentar(Karni)-overgangsstedet.

Som følge heraf er den økonomiske situation inde i Gaza-striben blevet yderligere forværret og mange varer har manglet på markederne. IBS har også opretholdt lukningen af Erez-overgangsstedet i den nordlige Gaza-stribe. Endvidere har IBS forhindret palæstinensiske fiskere i at fiske.

IBS har skærpet den belejring der er blevet påtvunget palæstinensiske lokalsamfund på Vestbredden siden 20. juli 2006. De har annulleret Vestbreds-palæstinenseres tilladelser til at komme ind i Jerusalem. IBS udstationeret ved forskellige checkpoints på Vestbredden har opretholdt alvorlige begrænsninger af civile palæstinenseres rejsemuligheder. IBS har fortsat holdt den nordlige og den sydlige del af Vesrtbredden adskilt fra hinanden.

I den rapporterede periode har IBS udstationeret ved forskellige checkpoints omkring Ramallah dekreteret alvorlige indskrænkninger i civile palæstinenseres rejsemuligheder. I den rapporterede periode arresterede IBS ved checkpoints på Vestbredden to civile palæstinensere og begik vold mod en tredje. 26. juli 2006 døde en palæstinensisk patient ved et IBS-checkpoint nær Qalqilya fordi IBS forhindrede, at han blev overført til et hospital for at blive behandlet for et akut hjerteanfald.

ANNEKTIONSMUREN: IBS har fortsat bygningen af Annektionsmuren inde på Vestbredden. I den rapporterede periode raserede IBS palæstinensisk jord i landsbyen al.Sawhra al-Gharbiya, øst for det besatte Jerusalem for at fuldføre bygningen af en del af Muren sydøst for bosættelsen “Efrat”.

ILLEGALE BOSÆTTERAKTIVITETER: Israelske bosættere fortsætter i modstrid med international humanitær lov med at være bosiddende i BPO og har gennemført en række angreb på civile palæstinensere og palæstinensisk ejendom. I den rapporterede periode blev to civile palæstinensere sårede da bosættere skød på dem under to forskellige angreb i landsbyen Housan, vest for Bethlehem og i landsbyen al-Zahiriya, syd for Hebron. Endvidere brændte IBS træer i Abu Ghanaim-skoven for at udvide “Har Homa”-bosættelsesn syd for Jerusalem.

Oversat fra engelsk for DPV af Karl Aage Angri Jacobsen

Dette indlæg blev udgivet i Foredrag, Gamle indlæg, Møder. Bogmærk permalinket.