Palestinian Centre for Human Rights Pressemeddelelse om dræbte og sårede i Gaza og Nablus

www.pchrgaza.org

Palestinian Centre for Human Rights

 

P  R  E  S  S  E  M  E  D  D  E  L  E  L  S  E

 

www.pchrgaza.org

 

Fire medlemmer af en familie dræbt og tre sårede i Gaza by – 20 dræbte og 193 sårede i El-Maghazi og Nablus

 

Omfattende ødelæggelser af huse, marker, infrastruktur og regerings- og sikkerhedsbygninger

 

Ved endnu en forbrydelse udøvet med anvendelse af uforholdsmæssig dødelig magt dræbte de Israelske Besættelsesstyrker (IBS) fredag 21. Juli 2006 fire medlemmer af en familie.  En moder, hendes to sønner og sønnernes nevø blev dræbt af en artillerigranat som landede på deres hus i Shejaeya-kvarteret i Gaza by. Dette er den anden forbrydelse af sin slags i samme bydel i denne måned. For to uger siden blev en moder og to af hendes børn dræbt under lignende omstændigheder.

 

Denne forbrydelse og andre der er blevet begået af IBS er en del af den israelske aggression mod Gaza-striben, som har stået på gennem næsten en måned.  Civile palæstinensere betaler prisen for denne aggression i form af et stort antal af dræbte eller sårede civile, hvis ejendom er blevet ødelagt.

 

Forud for den seneste forbrydelse i Shejaeya-kvarteret regrupperede IBS sig uden for El-Maghazi flygtningelejrens område efter et 2-dages angreb. IBS havde forårsaget store tab og betydelige ødelæggelser. Desuden trak IBS sig tilbage fra Nablus aftenen efter en 3-dages, som krævede store tab og ødelæggelse.

 

PCHR er overordentligt bekymret over den fortsatte israelske aggression mod De Besatte Palæstinensiske Områder (BPO), som truer med at påføre civile palæstinensere yderligere tab og med at forårsage ødelæggelse af civil ejendom.

 

PCHR’s indledende undersøgelse af forbrydelsen i Shejaeya-kvarteret indi-kerer, at omkring kl. 08:00 fredag 21. Juli, 2006 affyrede en IBS-tank, der var anbragt ved Gazas østlige bygrænse, en granat mod et beboelseshus tilhørende Jaber Harara, beliggende nær ved El-Muntar-bakken, tæt på grænsen. Granaten landede direkte oven på taget af det 3-etagers hus. To af Jabers børn og en fætter befandt sig oppe på taget. De døde på stedet. Jabers kone kom, efter at den første granat var landet, op fra anden etage for at se, hvad der var sket. Så snart hun nåede derop, blev en anden granat affyret. Hun døde på stedet. Tre af familiens medlemmer blev såret af granatsplinter, en af dem var en 3-årig pige. De dræbte ofre var:

 

  • *Mo’min Jaber Harara på 18 år;

 

  • *Amer Jaber Harara på 21 år;

 

  • *Sabah Harare på 45 år, moder til de to ovenfor nævnte; og

 

  • *Mohammad Hamdi Harara på 27 år.

 

I en kommentar til forbrydelsen udtalte en repræsentant for IBS, at israelske soldater bemærkede to bevæbnede personer i området, som var i færd med at affyre raketter; og IBS affyrede granaterne mod dem. IBS bevægede sig ind i området, efter at have affyret granaterne og begyndte at rasere landbrugsjord.

 

Omkring kl. 05:30 om fredagen fuldendte IBS deres omgruppering ud af El-Maghazil flygtningelejren midt i Gaza-striben. IBS havde besat store områder i 48 timer, i hvilket tidsrum de begik forbrydelser som overlagte drab og ødelæggelse af civil ejendom. 15 palæstinensere blev dræbt, deriblandt tre børn og en moder og et af hendes børn, der blev dræbt inde i deres hus. Antallet af sårede er 125, de fleste af dem civile, deriblandt 30 børn og en ambulancechauffør. 31 er alvorligt sårede.

 

Fire huse blev totalt og ni delvist ødelagt. En systue, indtægtskilde for 8o familier, blev ødelagt. Dertil kommer, at 200 dunum (1 dunum=1.000 kvadratmeter, o.a.) landbrugsjord blev raseret og der blev udøvet omfattende ødelæggelser af infrastrukturen som vandrørssystemet, el-nettet og vejene.

 

Omkring kl. 22:30 fredag regrupperede IBS sig ud af Nablus efter en 3-dages operation. Under angrebet belejrede de Regeringskomplekset og andre regeringsbygninger og sikkerhedstjenesternes hovedkvarterer. Påskuddet for operationen var anholdelse af eftersøgte personer, der befandt sig inde i regeringskomplekset. IBS anvendte et bredt spektrum af militær udrustning under operationen..

 

IBS dræbte fem palæstinensere, deriblandt tre af IBS eftersøgte og to civile. Antallet af sårede er 68, deriblandt 27 børn og tre journalister. De ødelagte regeringsbygninger og faciliteter omfatter veterinærafdelingen af Land-brugsministeriet, Indenrigsministeriets kontorer, Specialpolitiets hovedkvarter, tre af det Præventive Sikkerhedsapparats bygninger og et fængsel.

 

Derudover ødelagde IBS den sydlige fløj af det regeringskompleks, der omfatter den Nationale Sikkerhedsstyrkes hovedkvarterer; Præsidentgarden “Force 17’s” og den Militære Efterretningstjenestes bygninger. IBS ødelagde også den Nationale Sikkerhedstjenestes vedligeholdelsessektion. Central-fængslet blev delvist ødelagt. Afdelingen for kvindelige fangere blev ødelagt, efter at fangernes var blevet lukket ud. IBS tilbageholdt tæt på 100 palæstinensere, de fleste af dem medlemmer af sikkerhedsstyrkerne og andre, der var eftersøgt af IBS.

 

PCHR gentager sin bekymring over situationen i BPO og advarer mod den pågående israelske aggression, som er en krænkelse af International Lov og International Humanitær Lov. Denne aggression vil afstedkomme flere tab blandt civile palæstinensere. Desuden fordømmer PCHR de overlagte drab, som IBS begår. Disse forbrydelser er en form for repressalier og kollektiv afstraffelse af palæstinensere, hvilket er en overtrædelse af artikel 33 i den Fjerde Geneve Konvention. PCHR påpeger det faktum, at IBS ikke respekterer princippet om nødvendighed og proportionalitet, når de anvender deres krigsmaskine mod palæstinensiske modstandsaktivister, når de befinder sig i ikke-kamp-situationer i civile områder, hvilket fører til tab i civilbefolkningen og skader på civil ejendom.

 

PCHR mener, at selvtilfredsheden hos det internationale samfund og de Høje Kontraherende Parter bag den Fjerde Geneve Konvention og deres manglende vilje til at foretage nogle reelle skridt for at stoppe israelske krigsforbrydelser har støttet og opmuntret Israel til at fortsætte med at begå krigsforbrydelser mod civile palæstinensere.

 

USA’s retslige beskyttelse af Israel, som helt bevidst har til formål at hindre udøvelsen af International Humanitær Lov og den europæiske konspiratoriske tavshed opmuntrer Israel tıl uhındret at begå krigsforbrydelser og giver det ansvarsfrihed i forhold til international lov.

 

PCHR minder på ny de Høje Kontraherende Parter om

 

  • deres forpligtelse ifølge artikel 1 i konventionen under alle omstændigheder

 

  • deres forpligtelse ifølge artikel 146 i konventionen til at forfølge sager om mistanke om udøvelse af alvorlige krænkelser af konventionen og gør opmærksom på, at disse krænkelser ifølge artikel 147 er krigsforbrydelser, således som det er specificeret i den første tillægsprotokol til  konventionen.

 

 

Oversat for DPV af Karl Åge Jacobsen

               

                              

 

Dette indlæg blev udgivet i Andet, Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.