Ahmed Saadat kort før Israels kidnapning

Solidaire

Ahmed Saadat kort før Israels kidnapning

28. marts 2006. Af Julien Versteegh, Solidaire

Den 14. marts stormede israelske soldater det palæstinensiske fængsel i Jeriko, hvor PLFP`s generalsekretær Ahmed Saadat og fire andre medlemmer af PFLP var tilbageholdt for deres påståede medvirken i mordet på den israelske turist minister Zeevi i 2001.

Israels grove og illegale aggression i Jeriko er blevet fordømt vidt og bredt. Saadat og hans kammerater er nu Israels politiske fanger. Det belgiske arbejderpartis tidsskrift ‘Solidaire’ er muligvis det sidste medie, som har interviewet Saadat før han blev taget til fange af Israel

Folkefronten til Palæstinas Befrielse har et socialistisk projekt for Palæstina, men PFLP har ikke berøringsangst over for Hamas, der på langt sigt ønsker en islamisk stat.

Vi møder det palæstinensiske parlamentsmedlem Ahmed Saadat i hans celle. Han er generalsekretær for ‘Popular Front for the Liberation of Palestine’, PFLP, og den ene af tre nyvalgte parlamentsmedlemmer. Han har allerede været tilbageholdt i fire år i Jeriko, bevogtet af 18 britiske og nordamerikanske soldater. Det er et ekstraordinært interview med et ekstraordinært menneske.

PFLP`s formand

Navn: Ahmed Saadat.

Fødselsdato: 1953 i en flygtningefamilie , der var blevet fordrevet fra deres landsby Deir Tarif, nær ved Al-Ramleh, hvor alle palæstinensiske indbyggere blev tvunget til at flygte.

Familieforhold: Gift, far til fire.

Lokalitet: Tilbageholdt af de palæstinensiske myndigheder i Jeriko.

Funktion: Generalsekretær for Folkefronten til Palæstinas Befrielse, PFLP.

Det er lørdag den 11. februar, klokken 07.00 om morgenen. Jeg indleder min rejse til fængslet i Jeriko, hvilket ikke er helt let.

Selve turen til Jeriko, som er en by på den østlige del af Vestbredden, er den største udfordring. Efter Bethlehem skal man forbi mindst to af den israelske hærs kontrolposter. (på hjemvejen måtte jeg forbi fire!)

Alle besøgende skal igennem det palæstinensiske sikkerhedspersonales kropsvisitering, der overvåges af nordamerikanske soldater i civil. Kameraer og mobiltelefoner er forbudt.

Jeg skal gennem to døre og en metaldetektor, før jeg kommer ind i gården, der omkranser cellerne. Man fører mig hen til én af cellerne. Indenfor er der ret komfortabelt, og jeg bliver budt på te, kaffe og småkager. Det er Ahmed Saadat, der byder mig velkommen.

Han ser træt ud og snakker om sine fire børn, som af og til besøger ham. Hans kone er derimod af Israel nyligt idømt husarrest i mindst et halvt år. Vi taler sammen i fire timer, ofte afbrudt af besøgende venner.

For os, europæere, er det svært at forstå at en indsat kan vælges til parlamentet. Hvordan gik det for sig?

Ahmed Saadat: Min historie adskiller sig ikke fra mange andre frihedskæmperes, som kæmper for national befrielse. Men jeg er også blevet tilbageholdt, fordi jeg er PFLP`s generalsekretær.

Den Palæstinensiske Selvstyremyndighed har arresteret og fængslet mig. Israels lagde pres på USA og de europæiske regeringer. De har udstedt en international arrestordre og har presset det palæstinensiske selvstyre til at arrestere mig og andre kammerater.

Det er ingen overraskelse at USA og EU har sat PFLP på deres liste over terrororganisationer: Det tjener til at brændemærke hele den palæstinensiske befolkning som terrorister. Det er en del af af USA’s politik for at gennemtvinge deres herredømme over resten af verden.

PFLP var i stand til at få valgt tre af deres kandidater til det palæstinensernes lovgivende forsamling. Hvordan vurderer du dette resultat?

Ahmed Saadat: PFLP er et lovligt palæstinensisk parti, hvis mål er at befri folket fra besættelsen. Vi ønsker – lige som Hamas – at fortsætte Intifada`en.Vi afviser Oslo-aftalen (den såkaldte fredsaftale, undertegnet af Israel og PLO i 1993) og Køreplanen (den såkaldte fredsaftale, gennemtvunget af USA, EU, Rusland og FN i 2003). Lige som Hamas nægter vi at anerkende Israel, så længe vore nationale rettigheder ikke anerkendes.

Der er ingen perspektiver i at forhandle med Israel, fordi de afviser at forhandle med palæstinenserne.

Det nye israelske parti, Kadima, har bygget sit program op om den nuværende dagsorden, for at kunne gennemføre deres zionistiske territoriale program: 60 procent af Vestbredden skal konfiskeres. De palæstinensiske indbyggere skal fordrives, for at der kan oprettes en ren jødisk stat.

Køreplanen leder os tilbage til situationen før Intifada`en og er et forsøg på at indgå kompromis om FN`s resolutioner, der anerkender vores legitime rettigheder. Vi har ikke behov for nogen forhandling om disse resolutioner. Vi vil bare have at de skal gennemføres.

Men konflikten mellem israelerne og palæstinenserne må jo høre op en dag!?

Ahmed Saadat: Den eneste holdbare løsning på denne historiske konflikt mellem Israel og det palæstinensiske folk er oprettelse af en demokratisk nation inden for det historiske Palæstinas grænser, som eksisterede før 1948. Det er ikke realistisk nu for tiden, og derfor må vi forudse en overgangsperiode med et uafhængigt Palæstina inden for grænserne fra 1967:

Hele Vestbredden og Gaza-striben med Jerusalem som hovedstad. I denne overgangsperiode må de palæstinensiske flygtninges ret til tilbagevenden blive garanteret.

PFLP benytter sig af forskellige metoder i sin befrielseskamp. Det er et folkeligt parti, der består af adskillige folkelige organisationer for arbejdere, kvinder, studerende og intellektuelle.

Vi organiserer desuden sociale projekter fo at hjælpe befolkningen på områder som sundhed, landbrug, uddannelse, kunst og menneskerettigheder.

Hvordan er jeres økonomiske og sociale programmer?

Ahmed Saadat: Den er baserede på styrkelse af demokratiet i alle dets aspekter; etablering af en uafhængig økonomi, i henhold til vores legitime ret til at yde modstand, vor ret til at skabe de objektive forhold for vort folk, som muliggør befrielse og national selvstændighed.

Vort program forsøger at varetage hele folkets interesser og sigter mod at forbedre vilkårene for bønderne og de fattige. Det forsøger at løse den massive arbejdsløshed og sikre lige muligheder for alle til at tilegne sig viden og få en erhvervsuddannelse. Derfor vil det være nødvendigt at rehabilitere Selvstyremyndigheden.

På det økonomiske område fokuserer programmerne i den nuværende fase på sammensmeltning af offentlige og private sektorer for at skabe basis for en national og selvbærende palæstinensisk økonomi.

Hvordan fortolker du Hamas valgsejr?

Ahmed Saadat: Det er det logiske resultat af kampen, som i de seneste år har ført til konfrontationer mellem Hamas og Selvstyret. Hamas er langt stærkere end andre organisationer. Folk håber derfor på, at Hamas kan ændre det politiske system, som gælder for Selvstyremyndigheden i dag.

Er en alliance med Hamas en mulighed?

Ahmed Saadat: Vi er ikke bange for en alliance med Hamas, men vi er også åbne over for et forbund med andre palæstinensiske organisationer for at få oprettet en national front mod besættelsen. Vi har brug for en sand national regering. Der er store muligheder for en alliance med Hamas, hvis de holder fast i deres afvisning af Oslo-aftalen og Køreplanen.

I mellemtiden forsøger PFLP at opbygge et palæstinensisk venstrefløjsprojekt med alle organisationer, som hævder at tilhøre venstrefløjen og især med ‘Den Demokratiske Front til Palæstinas Befrielse’, (DFLP). Dette projekt er baseret på en klar vision og på vores marxistiske identitet, på uafhængighedskamp og klassekamp, forbundet med den nationale kamp på det regionale, arabiske niveau, og den internationale folkelige kamp og med de internationale, revolutionære bevægelser.

Hvilke uoverensstemmelser har I med Hamas?

Ahmed Saadat: Der er uoverensstemmelser mellem vore politiske programmer, men også mellem vore sociale programmer. Hamas ønsker at oprette en islamisk stat i Palæstina, med institutioner i overensstemmelse med islamisk lov.

På den anden side forsøger PFLP at opbygge en demokratisk stat med respekt for retten til mene, hvad man vil, med religionsfrihed og med garanti for respekt for menneskerettighederne, og med adskillelse mellem staten og de religiøse strukturer.

Hamas ved, at de ikke kan indføre deres program nu. Vi har spurgt dem om deres planer, og de har svaret at indførelse af deres islamiske program er umulig så længe besættelsen fortsætter.

Også på det økonomiske område har vi vores uoverenstemmelser med Hamas. De forsøger at skabe en liberal, kapitalistisk økonomi, mens vi er talsmænd for en integreret økonomi med en tæt forenet offentlig og privat sektorer, som det første skridt mod en socialistisk økonomi og som grundlag for en uafhængig og stærk national økonomi.

Du har sagt, at det er vigtigt at iværksætte den nationale kamp på basis af klassekamp. Hvad mener du med det?

Ahmed Saadat: Siden sin grundlæggelse, har Det Palæstinensiske Selvstyre banet vejen for nye, sociale skel blandt det palæstinensiske folk.

I denne nye sammenhæng, kæmper vi for sociale reformer inden for Selvstyret, mens vi fortsætter vor kamp for national befrielse. Vi er nødt til allerede at opbygge et nyt samfund, mens vi fortsætter kampen mod besættelsen.

Nu for tiden findes der to store modsætninger. Den vigtigste drejer sig om besættelsen – en modsætning mellem vort folk og den israelske stat.

Den anden modsætning består inden for det palæstinensiske folk, mellem befolkningen på den ene side og den borgerlige Selvstyremyndighed og PLO på den anden.

Det palæstinensiske borgerskab ønsker at stoppe kampen mod besættelsen og er villige til at gå med på enhver form for kompromis med Israel for at kunne forsvare deres egne økonomiske interesser. Her i Jeriko har Selvstyremyndighederne for eksempel bygget et casino med økonomisk bistand fra Ariel Sharons søn, Omri!

Hvem er hvem?

PFLP.

Folkefronten til Palæstinas Befrielse (Popular Front for the Liberation of Palestine). Marxistisk palæstinensisk organisation, grundlagt i december 1967. Ahmed Saadat er efterfølger til den afdøde Abu ali Mustapha, den tidligere generalsekretær, som blev dræbt ved et israelsk raketangreb den 27.april 2001.

Fatah.

Den afdøde palæstinensiske præsident Yasser Arafats og den nuværende præsident Mahmoud Abbas` parti

Hamas.

Islamisk parti, som vandt valget den 25. januar 2006.

PLO

Den Palæstinensiske BefrielsesOrganisation (Palestinian Liberation Organization). Grundlagt i 1964. Det er den historiske paraplyorganisation for alle palæstinensiske befrielsesbevægelser (Fatah, PFLP, etc) undtagen Hamas og Islamisk Jihad. PLO overdrog i 1993 sin ledende rolle til den nye selvstyremyndighed.

Den palæstinensiske selvstyremyndighed

Dette organ repræsenterer palæstinenserne fra Vestbredden og Gaza-striben, men ikke de millioner af palæstinensiske flygtninge i andre lande. Selvstyremyndigheden blev stiftet i 1993. Den ledes af en præsident, Mahmoud Abbas, et valgt parlament, Den Palæstinensiske Lovgivende Forsamling, en politistyrke og har repræsentationer i adskillige lande.

Den Palæstinensiske Lovgivende Forsamling

Det palæstinensiske parlament. Valget den 25.januar 2006 har fordelt de 132 pladser på følgende måde:

Hamas: 76 mandater

Fatah: 43 mandater

PFLP: 3 mandater

Al Badil: 2 mandater

Den Tredje Vej: 2 mandater

‘Uafhængigt Palæstina’: 2 mandater

Uden for partierne: 4 mandater

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Pressemeddelelser. Bogmærk permalinket.