Dokumentation: Israel beholder kontrol over Gaza

Badil

Dokumentation: Israel beholder kontrol over Gaza

Bag om Israels ensidige ”tilbagetrækning” fra Gaza

Orientering vedr. grænseovergangen ved Rafah, fra Palestinian Technical Team vedr. Israels ensidige ”tilbagetrækning”, 8. september 2008

Den 7. september mødtes israelske og palæstinensiske repræsentanter. Hermed følger et resume af de to involverede parters standpunkter:

Baggrund:

Overgangen ved Rafah er palæstinensernes eneste adgangsvej til Ægypten.

På trods af at overgangen ligger mere end seks kilometer fra grænsen til Israel, opretholder Israel både ved Rafah og ved enhver anden ind- og udrejseovergang total kontrol med palæstinensernes bevægelsesfrihed.

Dette gælder også for varers vedkommende. Efter israelsk ordre får anslået 700 palæstinenesere hver dag tilladelse til at forlade Gazastriben (til Ægypten) mens langt den største del af palæstinensere i Gaza bliver nægtet muligheden for at rejse. (Ca. 90 procent af palæstinenserne i Gaza bliver rutinemæssigt nægtet muligheden for at rejse og Israel har p.t. påtvunget palæstinensiske mænd mellem 16 og 35 år udrejserestriktioner).

Mens Israel hævder, at man er ved at ”trække sig tilbage” fra den besatte Gazastribe, ønsker man samtidig at fortsætte kontrollen med palæstinensernes bevægelsesfrihed ind og ud af den besatte Gazastribe, samtidig med at man fysisk fjerner sig fra Rafah-overgangen og Philadelphia-bæltet.

Som konsekvens heraf forsøger Israel at flytte Rafah-overgangen indenfor Israel til Kerem Shalom, som ligger ved det sydøstlige hjørne af Gazastriben og som grænser op til både Ægypten og Israel hvorfra man kan kontrollere palæstinensernes bevægelser.

Israelsk standpunkt som det forelå d. 7. september 2005:

1. Israelerne rømmer Philadelphia-bæltet d. 12. september 2005, men vil beslutte sig endeligt herom d. 11. september. D. 10. september vil ægyptiske styrker blive indsat ved Philadelphia-bæltet.

2. Overgangen er blevet lukket med virkning fra 7. september, og man har besluttet at lukke Rafah-overgangen i mindst 6 måneder.

3. Kerem Shalom skal fungere som en midlertidig overgang for både personer og varer. I denne periode må parterne udarbejde bestemmelser vedrørende sikkerhed og told. Israels regering antydede ikke, hvad der evt. ville ske, såfremt man ikke kunne nå til enighed om sikkerheds- og toldbestemmelser.

4. Når de seks måneder er gået, vil en tredje part være til stede ved Rafah-overgangen med henblik på at overvåge folks bevægelser. Det er uklart, om Rafah vil kunne åbnes for varetransport. Ifølge den israelske regering vil Kerem Shalom fortsætte med at fungere som overgangssted for varetransport indtil man når til endelig enighed herom. Det vil tage tre til fire måneder at færdiggøre opførelsen af Kerem Shalom til varetransport. Kerem Shalom åbner d. 25. september for personer.

5. Indtil Kerem Shalom åbner, vil der være følgende muligheder for at kunne rejse(humanitarian travel red.)

a. Allenby

b. At rejse til Ægypten fra den besatte Gazastribe via Erez-Nitsana

– Rejse fra Ægypten til den besatte Gazastribe via Nitsana-Sufa.

6. Indtil Kerem Shalom er færdiggjort, kan transport af varer ikke tillades(dvs. i en 3-4-måneders periode, men en midlertidig løsning vil blive fundet hvad angår brugen af Nitsana).

7. Israelerne forlanger, at det 13 kilometer brede Philadelphiabælte bliver anerkendt som sikkerhedszone, og at palæstinenserne derfor sørger for at alle ”sikkerhedsrelaterede” objekter her ikke lider overlast.

8. De særlige toldregler forbliver de samme i den periode, hvor Rafah er lukket. Når Rafah åbnes igen, vil reglerne blive taget op til revurdering mhp. en evt. ændring af disse.

Palæstinensisk standpunkt:

Palæstinenserne bør gives total bevægelsesfrihed uden israelsk indblanding.

I konsekvens heraf er man imod, at overgangsstedet Kerem Shalom flyttes, idet dette kun har et formål, nemlig at cementere israelsk kontrol over palæstinensere.

Hvis Israel virkelig tilstræber at trække sig ud af Gazastriben, så bør man indstille kontrollen med den besatte Gazastribe.

Den israelske beslutning om at flytte overgangen til Kerem Shalom vil

1. Videreføre israelsk kontrol med palæstinenserne og deres økonomi. Israel vil forsat kontrollere palæstinenseres ind- og udrejse af Ægypten og videreføre kontrollen med varestrømmen.

Tidligere erfaringer har vist, at palæstinensiske varer under disse betingelser ikke vil kunne nå dem, de er beregnet for og palæstinensisk afhængighed af israelske varer vil fortsætte. (I øjeblikket kan palæstinensisk eksport til Vestbredden blot fylde 50 lastbiler om dagen, mens Israel tilsvarende sender flere end 250 lastbiler med varer ind i Gazastriben.

2. Skabe en potentielt irreversibel situation. Palæstinenserne har ofte gjort den erfaring, at hvad der bliver vurderet som ”midlertidigt” udvikler sig til at blive ”permanent” i Israel: det gælder f.eks. Israels militære chekpoints, muren rundt om Gazastriben og dets militære installationer, som forbliver permanente bygningsværker på trods af, at man i første omgang hævdede, at de var midlertidige.

3. Skabe en endnu værre situation for palæstinenserne hvad angår bevægelsesfrihed, end det nu er tilfældet.

Denne beslutning vil medføre, at palæstinenseres rejse til og fra Ægypten blive besværligere, idet de vil blive udsat for en række israelske chekpoints, uden garanti for at de vil kunne krydse disse chekpoints

4. Fortsætte den israelske toldkontrol. Denne beslutning gør, at palæstinenserne ikke får mulighed for at udvikle toldklarering på trods af, at man tidligere har indgået underskrevne aftaler, ifølge hvilke palæstinenserne skal klarere varer, som kommer ind fra Ægypten.

Under mødet fremsatte den palæstinensiske side sit forslag.

Palæstinensisk forslag om bevægelse mellem den besatte Gazastribe og Ægypten:

1. Lige så snart Israel har trukket sig tilbage, rejser alle rejsende til Ægypten gennem Rafah.

2. En uge efter Israels tilbagetrækning ankommer palæstinensere, som har palæstinensiske identitetspapirer, gennem Rafah.

3. Palæstinensiske varer går via Rafah

4. Indføring af palæstinensiske varer gennem Kerem Shalom er midlertidig og ophører efter højst et år, med tredjepart og palæstinensisk toldklarering.

Status: Israelerne nægtede at besvare det palæstinensiske forslag.

For yderligere information: Kontakt venligst

Dianna Buttu

Juridisk rådgiver

Tlf 972-599-559-734

BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights

PO Box 728, Bethlehem, Palestine

Telefax: 00972-2-2747346

info@badil.org – www.badil.org

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Pressemeddelelser. Bogmærk permalinket.