9-16 november: Aktionsdag mod Muren

The Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign

“Med vore hænder vil Apartheidmuren blive bragt til fald!”.

9. – 16. november 2005 – Tredje Nationale og Internationale Uge for Mobilisering mod Apartheidmuren

En opfordring fra The Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall Campaign, 21. august 2005

“Med vore hænder vil Apartheidmuren blive bragt til fald!”.

Dette er det opråb under hvilket bestjålne palæstinensiske bønder og lokalsamfund over hele Vestbredden vil gøre fælles front mod Apartheidmuren og det zionistiske besættelsesprojekt:

Imod ødelæggelsen af jorden og dens udbytte, som har været Palæstinas historiske livline og skønhed.

Imod kolonisering og ghettoisering ved hjælp af mure, militarisering, kun-for-jøder boligbyggeri og veje og infrastrukturer med det formål at tilintetgøre vort folks historiske arv og dets fremtid.

Imod etnisk udrensning i Jerusalem – Palæstinas hjerte – og den pågående fordrivelse af vort folk fra deres hjem.

Det palæstinensiske folk forbereder massernes intensiverede modstand langs hele Muren for tredje gang at markere Den Nationale Uge mod Apartheiden.

1.300.000 palæstinenseres fængselstilværelse i Gaza-striben vil blive forværret under påskud af ”tilbagetrækningen” – en strategisk manøvre, der afleder det internationale samfunds opmærksomhed fra den fortsatte udbygning af Apartheidmuren, udvidelsen af ulovlige bosættelser og ødelæggelsen af palæstinensisk jord på hele Vestbredden.

Den måde hvorpå Israel har sat fokus på Gaza – dets muromkransede indelukkethed siden begyndelsen af Oslo-forhandlingerne, dets isolation og ghettoisering, ødelæggelsen af infrastrukturen og slavebindingen af palæstinensere i industrier, der tjener Israels og storkapitalens profitinteresser – det ses nu overalt på Vestbredden i et alarmerende tempo.

Verden kræver ”ansvarlighed” af palæstinenserne i administrationen af deres egen indespærring og slavebinding. Den italesætter retorikken i retning af en ny runde ”fredsforhandlinger” for at sikre palæstinensisk tavshed bag murene. Verdensbanken og forskellige regeringer er rede til at betale en høj pris for denne tavshed.

Hvad de imidlertid ikke er villige til, er at gennemtvinge anvendelsen af deres egne internationale love og regler for så vidt det angår Israel.

At holde Israel fast på Haag-domstolen kendelse om, at Muren skal rives ned og på de talrige FN-resolutioner, som Israel indtil nu har ignoreret, det bliver belejligt skubbet til side for at være i samklang med Israel og dets kollaboratører.

Men palæstinenserne kræver ikke større ghettoer, farverige vægge og international bistand, der understøtter besættelsen, men befrielse og retfærdighed.

Det zionistiske projekt har ikke kunnet nedbryde folkets vilje til at yde modstand og kæmpe for sit land og sine rettigheder. Det mislykkedes i Gaza, det mislykkes på Vestbredden.

Og det kan ikke drukne kravet om retten til at vende hjem fra 5.000.000 palæstinensere, der er blevet fordrevet fra deres hjemland.

Mobiliser til den Tredje Internationale Uge mod Apartheidmuren

som de palæstinensiske græsrødder opfordrer til det i Kampagnen mod Apartheidmuren til støtte for den folkelige modstand i Palæstina

Viderebring og støt kravet fra og beslutsomheden i den palæstinensiske kamp overalt i jeres lande med massive demonstrationer.

Mens samarbejdsbestræbelserne hos regeringer og internationale institutioner gør undertrykkelsen af palæstinenserne endeløs, står mere end 170 palæstinensiske organisationer i og uden for deres hjemland i enighed bag dette opråb til verden.

Folk rundt om i verden slutter op bag en stadig mere omfattende bevægelse for at isolere Apartheid-Israel. De retter deres protester imod meddelagtigheden i besættelsen og kræver, at deres regeringer skal bringe støtten til Israel til ophør.

Gå sammen i enighed og rejs kravet om at isolere Apartheid-Israel:

Sæt en stopper for meddelagtigheden i det zionistiske projekt for besættelse, apartheid og fordrivelse!

Igangsæt boykotinitiativer!

Gør internationale blokader mod investeringer i Apartheid-Israel og selskaber, der støtter det, til en realitet!

Lad ikke kultur, sport og akademiske aktiviteter tjene til at legitimere og støtte Israels forbrydelser !

Pres jeres regeringer til at handle i overensstemmelse med og udføre Haag-domstolens kendelse og iværksætte effektive våbenenbargoer og sanktioner mod Apart-Israel og ophøre med at finansiere og understøtte ghettoiseringen af det palæstinensiske folk!

Lad os i The Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign få kendskab til jeres aktioner – kontakt os på denne mail-adresse: Global@StopTheWall.org

Oversat fra engelsk for DPV af Karl Aage Angri Jacobsen

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.