EU BØR SUSPENDERE ASSOCIERINGSAFTALEN MED ISRAEL

Ole Olsen, DPV

EU BØR SUSPENDERE ASSOCIERINGSAFTALEN MED ISRAEL

PRESSEMEDDELELSE 17. maj 2001

D. 21. maj mødes EU og Israel til forhandling om videreførelse af Israels handels- og associeringsaftale med EU. Da det udtrykkelig (paragraf 2) er en forudsætning for aftalen, at Israel respekterer menneskerettighederne, har EU-landene et kraftigt udenrigspolitisk værktøj i hænderne, bl.a. fordi en meget stor del af Israels udenrigshandel er med EU.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening opfordrer indtrængende EU-landene til hel eller delvis suspension af aftalen især med henvisning til den eskalerende israelske voldsanvendelse over for palæstinenserne i de besatte områder samt den ekspansive bosættelsespolitik. Der er tale om massive krænkelser af palæstinensernes rettigheder.

Foreningen henviser til såvel rapporten fra FN’s Menneskeretskommission som til ”Mitchell-rapporten” (bl.a. forfattet af EU udenrigskoordinator Javier Solana). I begge rapporter skrives det klart, at det er besættelsespolitikken i almindelighed og bosættelserne i særdeleshed som står i vejen for en fredsløsning på Folkerettens grund.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening opfordrer endvidere EU til at skærpe kursen over for varer produceret i de israelske bosættelser, sådan at disse varer ikke fortsat kommer ind på EU’s marked, direkte eller via re-eksport fra andre lande. Bevisbyrden må utvetydigt være hos det land, der ønsker at sælge til EU.

Foreningen henleder opmærksomheden på at betingelsen om respekt for menneskerettighederne også indgår i EU’s aftaler med andre lande i Middelhavsområdet. Hvis EU-landene ikke tager denne bestemmelse alvorligt i Israels tilfælde, kan det næppe undgå generelt at svække muligheden for at øve indflydelse på vilkårene i resten af regionen.

Dette indlæg blev udgivet i Analyser, Bosættelser, Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.