PALÆSTINA-FLYGTNINGENE SKAL SIKRES DERES RET

Ole Olsen, DPV

PALÆSTINA-FLYGTNINGENE SKAL SIKRES DERES RET

Udtalelse fra bestyrelsen i Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, januar 2001:

Halvdelen af alle palæstinensere lever i dag uden for det geografiske Palæstina. Langt de fleste er flygtninge, og hovedparten heraf er registreret hos UNRWA, FN’s særlige organisation for Palæstina-flygtninge. FN’s generalforsamling har siden vedtagelsen af resolution 194 i 1948 i stor enighed erklæret flygtninges ret til hurtigt at vende tilbage til deres hjem samt til at få erstatning.

Med så mange palæstinensere i landflygtighed, giver det ikke mening at søge at skabe fred i Mellemøsten uden at disses rettigheder og fremtid sikres. Desuden er flygtningene og deres efterkommere ofre for fordrivelse, hvorfor det vil være accept af etnisk fordrivelse at tilsiddesætte deres krav. Endelig er det helt nødvendig for en forsoningsproces, at Israel vedkender sig sit moralske ansvar for flygtningesituationen.

Det har i hele efterkrigstiden været et kernepunkt i al international flygtningepolitik og konfliktløsning, at flygtninge og deres familie har ret til at vende hjem. Palæstinensernes ønske om dette er derfor helt på linie med folkeretlige principper, ligesom der bør huskes, at den internationale støtte til Israels oprettelse var betinget af, at det ikke måtte ske på den lokale befolknings bekostning.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening finder det på den baggrund beskæmmende, at Clintons udspil i såvel Camp David som kort før nytår de facto ignorerer kravet om hjemvenden til Israel. Ligeså beskæmmende er det, at fx EU-landene øjensynligt er med til at lægge pres på de palæstinensiske forhandlere for at de skal acceptere dette urimelige og folkeretsstridige krav.

Foreningen er helt opmærksom på, at det ikke fra den ene dag til den anden er muligt at 4 millioner flygtninge vender hjem til Israel. Løsningen er at Israel vedkender sig sit ansvar og at der aftales en reguleret tilbagevenden for de som ønsker det. Når Israel de senere år har integreret over én million indvandrere, er det selvfølgeligt også praktisk muligt med en substantiel årlig genbosætning af den oprindelige befolkning!

Det er med det palæstinensiske krav på flygtningeområdet, som med kravene om fuld israelsk rømning af alle de besatte områder og kravet om en suveræn stat: Kravene har fuld dækning i Folkeretten.

I de aktuelle forhandlinger står illegitime krav fra israelsk side således over for legitime krav fra palæstinensisk side. Når der internationalt kræves kompromisvilje af parterne, må dette aspekt indgå med stor vægt.

Dette indlæg blev udgivet i Analyser, Bosættelser, Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.