Vær konsekvent, Dr. Freddy Karup Pedersen!

Adri Nieuwhof, Jo Falk Nielsen og Stop Muren kampagnen, DPV

Vær konsekvent, Dr. Freddy Karup Pedersen!

Adri Nieuwhof, Jo Falk Nielsen og Stop Muren kampagnen

Veolia Transport, som er knyttet til Veolia Environnement, er partner i et israelsk projekt, der går ud på at bygge en sporvognslinie, som skal forbinde Jerusalem med jødiske bosættelser på besat palæstinensisk territorium. Dette er et brud på international lov.

Veolia er blevet skarpt kritiseret siden det første gang bekendtgjorde sine hensigter om at tage del i det ulovlige projekt.

[note: Mere information, http://stopthewall.org/factsheets/1047.shtml]

Institut Veolia er et akademisk institut under Veolia Environnement. Det har til opgave at give prestige og respektabilitet til Veolias forehavender. Dr. Freddy Karup Pedersen har været involveret i aktiviteter for Institut Veolia og er dermed indirekte involveret i denne krænkelse af international lov.

Dr. Pedersen er også medlem af den Internationale Røde Kors Komité (ICRC)´s øverste myndighed, den såkaldte Standing Committee, og han er tidligere præsident for Dansk Røde Kors.

Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening har opfordret Pedersen til at tage afstand fra Institut Veolia, indtil nu uden held.

Pedersen har tidligere sagt, at det var hans pligt, at “råbe det ud højt og tydeligt, når reglerne for krig ikke respekteres” eller når regeringer ikke lever op til deres forpligtelser om overholdelse af menneskerettigheder i overensstemmelse med Geneve Konventionen. I dag står han i forbindelse med sådanne overtrædelser.

Røde Kors har sit udspring i international lov

Røde Kors har sit udspring I Geneve-konventionerne. Organisationen har været aktiv i Israel og de besatte palæstinensiske territorier siden 1948. Det arbejder på at sikre anvendelsen af og respekten for international humanitær lov, især den Fjerde Geneve Konvention, som vedrører beskyttelsen af civile under krig og besættelse.

[note: http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/palestine?opendocument dec 2006].

Ifølge dens mission skal Den Internationale Komité for Røde Kors (ICRC) også “bestræbe sig på at forhindre lidelse ved at fremme og styrke humanitær lov og universelle humanitære principper”. Derfor vil respekt for international lov være en kerneværdi i ICRC’s og ICRC-embedsmænds arbejde

Dr. Freddy Karup Pedersen var præsident for Dansk Røde Kors fra 1997 til 2005. I 2003 blev han valgt til ICRC’s Standing Commission, den højeste myndighed for Røde Kors og Røde Halvmåne. [note: http://www.rcstandcom.info/m-pedersen.shtml].

Pedersen var formand for Standing Commission´s Arbejdsgruppe for at Forny Strategien for Den Internationale Røde Kors og Røde Halvmåne Bevægelse.

Som Røde Kors-embedsmand besøgte Pedersen de palæstinensiske områder i 2001. Da han rapporterede tilbage til Folketingets udenrigspolitiske udvalg, kritiserede han skarpt Israel for at nægte den palæstinensiske befolkning bevægelsesfrihed og for Israels kollektive afstraffelse af den palæstinensiske befolkning. ”Børn hindres i at komme i skole, syge i at komme på hospital, og bønder har stort besvær med at passe deres marker. Huse og landbrugsarealer ødelægges, og vandressourcer fordeles skævt.” Pedersen beskrev forholdene som ”en fuldstændig mangel på respekt for internationale humanitære regler.” Ifølge Pedersen minder den livsstil, man finder hos de jødiske bosættere i de besatte palæstinensiske territorier, om de hvides under det tidligere racistiske apartheid-system. [note: Agence France Press (9/8 2001)].

Da Dansk Røde Kors blev beskyldt for et ensidigt angreb på den israelske regering, svarede Pedersen, at ”Røde Kors ikke ville leve op til sine forpligtelser, hvis det forblev tavst.”

Guantanamo basen

Christophe Girod – en højtstående Røde Kors repræsentant i Washington – angreb i begyndelsen af oktober 2003 offentligt forholdene i USA’s militærbase på Cuba, hvor fanger bliver tilbageholdt. [note: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/3179858.stm].

Han sagde, at det var uacceptabelt, at 600 tilbageholdte kunne holdes i ubegrænset tid ved Guantánamo-bugten uden retslig beskyttelse.

I november 2003 anklagede Pedersen modigt den danske regering for medskyld i USA’s ulovlige tilbageholdelse af fanger ved Guantánamo-bugten.

[ note: http://www.pegc.us/archive/Press/Others/misc_digest_2003_6a.txt]

I en tale til Dansk Røde Kors’ årlige møde, sagde Pedersen, at regeringer bøjer international lov for deres egen bekvemmeligheds skyld, specielt efter angrebene den 11. september. Pedersen sagde, at han afskyede ”mangelen på handling” fra danske lederes og parlamentsmedlemmers side i den anledning, og opfordrede dem til at ”leve op til deres forpligtelser.”

Veolia bryder international lov

Den Veolia-drevne sporvejslinie er langt fra kun en simpel ”offentlig service”. Den er et redskab til at styrke og fastholde koloniseringen og besættelsen af Jerusalem, en tilstand som er blevet fordømt af gentagne FN-resolutioner og af den Internationale Domstol. Projektet spiller en central rolle i at opretholde bosættelser kun for jøder, og palæstinenserne anser det for at være en del af en samlet bestræbelse på at ødelægge byens unikke multikulturelle arv og på at udslette deres tilstedeværelse, deres historie og deres kultur i Jerusalem.

Som et delvist privat, delvist offentligt partnerskab mellem den israelske regering og konsortiet, er dette projekt imidlertid afhængigt af internationale virksomhedsgrupperingers villighed til at indskyde store mængder kapital. Veolia vil til gengæld høste betragtelig profit og afkast over en 30-års periode.

Veolia er vel bekendt med de brud på international lov, det er involveret i, men – som i Deres tilfælde, Dr. Pedersen – kræver det en vis mængde offentligt pres for at sikre, at der lægges vægt på menneskerettighederne.

Telefonsamtale med Dr.Pedersen

Jo Falk Nielsen fra Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening tog Dr. Pedersens forbindelse med Institut Veolia op i en telefonsamtale. Nielsen bad Pedersen om at distancere sig fra Veolia på grund af dets medvirken i det israelske sporvejsprojekt. Pedersen sagde til Nielsen, at han havde diskuteret Veolia-sagen med folk i Røde Kors, og at man efter deres mening ikke kunne lægge skylden for sporvejsprojektet på Veolia, men på Israel og Jerusalems bystyre. Nielsen svarede, at Pedersen meget vel vidste, at det er umuligt for os at stoppe Israel, og at Veolias medvirken er i strid med international lov. Pedersen afsluttede telefonsamtalen med at fastslå, at ”de bestemt ikke kunne blive enige om dette emne.”

Lev op til Deres forpligtelser

Dr. Freddy Karup Pedersen, det er vores pligt at ”råbe det ud højt og tydeligt”, at De må distancere Dem fra Institut Veolia. Deres medlemskab af ICRC’s Standing Committee er uforeneligt med Deres forbindelse med Veolia og dets brud på Geneve Konventionen.

Dr. Pedersen, det er Deres pligt at ”råbe det ud højt og tydeligt”, at De ikke ønsker at blive sat i forbindelse med den israelske besættelse af Palæstina.

Adri Nieuwhof er uafhængig konsulent, bosat i Holland. Jo Falk Nielsen er medlem af Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening og bosat i Danmark. Stop Muren (Anti-Apartheid Wall Campaign) er hjemmehørende i de besatte palæstinensiske territorier.

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Kommentarer, Reportager/interviews. Bogmærk permalinket.