Invitation til konference om ”Palæstinenserne i det danske samfund” den 28-29/1

Det Palæstinensiske Netværk

Invitation til konference om ”Palæstinenserne i det danske samfund” den 28-29/1

 

Det Palæstinensiske Netværk I Danmark inviterer til konferencen “Palæstinensere i det danske samfund” d. 28. og 29. januar 2005.

 

Invitationen og programmet er vedhæftet – send den gerne ud til relavante personer.

 

Tilmeldingen sker efter “først-til-mølle”-princippet, så HUSK – der er tilmeldingsfrist d. 14. januar 2005

 

På Vegne af Det Palæstinensiske Netværk

 

Anita Sørensen

 

 

 

 

Det Palæstinensiske Netværk i Danmark inviterer til konferencen

 

”Palæstinensere i det danske samfund”

 

Fredag d. 28. og lørdag d. 29. Januar 2005

 

 Fredag: ”Vartov” – store mødesal,

Farvergade 27, 1463, København K (ved Rådhuset)

Lørdag:  Dansk Flygtningehjælp, Borgergade 10, 1002 København K (5.sal)

 

Det Palæstinensiske Netværk ønsker i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp at synliggøre palæstinenseres medborgerskab og vilkår i det danske samfund.

 

I den anledning inviteres palæstinensere fra hele landet samt repræsentanter fra kommuner, foreninger, uddannelsesinstitutioner og andre, der beskæftiger sig med integration og palæstinenseres medborgerskab i Danmark til at møde hinanden i et forum, hvor fordomsfri dialog står øverst på dagsordenen.

 

Konferencens formål

Konferencen er et startskud til en fremadrettet og handlingsorienteret dialog om palæstinenseres medborgerskab i Danmark, hvor udgangspunktet er palæstinenseres viden og ressourcer som medborgere i det danske samfund frem for især mediernes ofte anvendte ”offer-rolle” retorik.

 

Hovedformålet med konferencen er at tematisere problematikker knyttet til palæstinenseres medborgerskab i Danmark, styrke samarbejder på tværs af palæstinensiske og danske miljøer samt styrke allerede eksisterende sociale og faglige integrationsnetværk rundt om i landet.

 

 

Det Palæstinensiske Netværk i Danmark

Initiativet til Det Palæstinensiske Netværk blev taget i 2003 af en gruppe palæstinensere med mange års arbejdserfaring med palæstinenseres situation i Danmark. Gruppen ønskede at etablere et netværk, der kunne fungere som bindeled mellem palæstinensere i Danmark samt mellem palæstinensere og samfundslivet i Danmark.

 

Det Palæstinensiske Netværk er på den måde et oplysnings- og formidlingsorgan, der står for at skabe kontakter, debattere, rådgive, inspirere samt støtte op omkring landsdækkende og lokale aktiviteter på tværs af generationer, køn og eksisterende organiseringer. Det er et politisk, juridisk og økonomisk uafhængigt netværk, og bygget op omkring principper som åbenhed, mangfoldighed, respekt og imødekommenhed over for andre mennesker.

 Program

 

Fredag d. 28. januar 2005

09.30 – 10.00                       Indkvartering og morgenkaffe

 

Hovedtalere

10.00 – 10.20                        Baggrund for konferencen og præsentation af Det Palæstinensiske Netværk v/ Maher Khatib

10.20 – 10.45                        Samfundets ønsker til netværket v/ Henrik Kyvsgaard, Integrationsministeriet

10.45 – 11.30                        Livsfortællinger, identitet og den palæstinensiske selvforståelse v/ Lektor Marianne Horsdal

11.30 – 11.40                        Kaffe og thé

 

Temaoplæg

11.40 – 12.40                        · Kvinders deltagelse i samfunds livet  v/ Amneh Hawwa

· Unge palæstinensere i Danmark v/ Christina Copty

· Familieliv & Traditioner v/ Nidal Povlsen

· Netværkers betydning for integration på arbejdsmarkedet v/ Torben Møller Hansen, Foreningen Nydansker

 

12.40 – 13.20                        Frokost

13.20 – 14.50                       Workshops

 

14.50 – 15.00                       Kaffe/thé & Kage

 

15.00 – 16.00                        Opsamling af idéer, konkrete løsningsforslag og initiativer, der er fremkommet i de enkelte workshops. Tid til debat, spørgsmål, erfaringsudveksling etc.

16.00 – ?                               Afslutning og præsentation af lørdagens program

 

 

Lørdag d. 29. januar 2005

Kl. 10 – ca. 14                      Lørdagens program er orienteret mod netværkets videre arbejde og organisering. Fredagens temaer drøftes videre i forhold til konkrete initiativer og kontaktpersoner på landsplan.

Mohammad Zahir fra Al-Karama Klub i Tyskland og Dr. Ayad Ahmad fra Arabisk Forening i Sverige bidrager med erfaringer fra palæstinensiske netværk i hhv. Tyskland og Sverige, hvor succesfulde integrationsnetværk fungerer som bindeled mellem palæstinensere og kommuner, foreninger, arbejdsmarked etc.

 

 

 

Workshops

Oplægsholderne fungerer som tovholder i hver deres workshop. Deltagerne tilmelder sig en workshop i overensstemmelse med erfaring, faglighed og interesse. I workshoppen udveksles erfaringer om problematikker og områder, behov og løsningsforslag i forhold til de 4 fokusområder. Målet er at kunne præsentere en række anbefalinger til konkrete initiativer ved afslutningen af konferencen. Efter konferencen samles diskussioner og idéer i et idékatalog over initiativer, der kan tages op lokalt.

 

Deltagelse til konferencen er Gratis.

 

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest d. 14. januar 2005

 

For yderligere information kontakt Mahmoud Issa:

3373 5246 / mahmoud.issa@drc.dk eller

Anita Sørensen 3373 5256 / anita.sorensen@drc.dk

Tilmelding til workshop

 

Tilmelding til workshops:Tilmelding kan ske på 33735256 / anita.sorensen@drc.dk eller pr. post til

Dansk Flygtningehjælp, Frivilligafdelingen,

Borgergade 10, Postboks 53, København K

 

Du kan ikke tilmelde dig via Dansk-palæstinensisk venskabsforenings hjemmeside. Tilmelding skal foregå direkte til Dansk Flygtningehjælp.

 

Af hensyn fordelingen af deltagerne på workshops bedes du angive din 1. og 2. prioritering

 

· Kvinders deltagelse i samfundslivet  _____

 

· Unge palæstinensere i Danmark      _____

 

· Familieliv & Traditioner                      _____

 

· Netværkers betydning for arbejds-

  markedsrelationer                                _____

 

 

Navn      

 

Adresse

 

Postnr./by                         

 

Tlf.                           

 

E-mail

 

 

Tilmelding skal ske senest d. 14. januar 2005

Dette indlæg blev udgivet i Analyser, Bosættelser, Gamle indlæg, Klip fra pressen. Bogmærk permalinket.