DANSK-PALÆSTINENSISK VENSKABSFORENING KRÆVER MUREN FJERNET

DPV

DANSK-PALÆSTINENSISK VENSKABSFORENING KRÆVER MUREN FJERNET OG NYE FORHANDLINGER OM OPRETTELSEN AF EN PALÆSTINENSISK STAT

Det seneste israelske overgreb på folkeretten er opførelsen af MUREN. En op til 8 m høj mur der vel at mærke ikke er opført langs grænsen mellem Israel og de besatte områder (den grønne linje) men derimod dybt inde på palæstinensisk jord. Ud over at umuliggøre tilværelsen for de omkring 350.000 palæstinensere der enten har fået beslaglagt deres jord eller er endt med at bo på den ”forkerte side” er opførelsen af MUREN i eklatant modstrid med folkeretten. De arabiske lande har derfor med opbakning fra FN’s generalforsamling indbragt sagen for den Internationale Domstol i Haag.

Det er helt uforståeligt at den danske regering har været imod, at dette seneste overgreb af folkeretten bliver indbragt for den organisation i FN-pagten, der har til formål at behandle sådanne overgreb. Den danske regering er åbenbart kun indstillet på at fordømme den israelske regerings overgreb ved at opføre muren, så længe det kan ske i uforpligtende vendinger i Generalforsamlingen. Der mangler vilje til at tvinge Israel til at opfylde de internationale forpligtelser til at efterleve folkeretten og de internationale menneskerettigheder, som landet så længe har overtrådt.

Konsekvensen heraf er, at man i realiteten støtter Sharon-regeringens indlemmelse af dele af de besatte områder i Israel og overlader den palæstinensiske befolkning til fortsat undertrykkelse og besættelse.

Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening kræver at regeringen på samme måde som den svenske regering aktivt arbejder for at tvinge den israelske regering til at efterleve de folkeretlige regler for internationalt samarbejde. Skal der overhovedet bygges en mur, skal den bygges på israelsk område.

Herudover bør Israel tvinges til at fjerne bosættelserne. De er i direkte strid med folkeretten og bryder med et af den internationale rets mest fundamentale principper, nemlig at land ikke kan erhverves gennem magtanvendelse. Den ”tostatsløsning”, som skal blive resultatet af den køreplan (roadmap) mod fred som USA, EU, Rusland og FN har vedtaget, forudser derfor at langt de fleste af bosættelserne rømmes.

Endelig skal Israel tvinges til øjeblikkeligt at genoptage forhandlingerne om oprettelsen af en palæstinensisk stat omfattende hele det besatte område på Vestbredden, i Gaza og i Østjerusalem. Ligesom der må findes en retfærdig løsning for de palæstinensiske flygtninge. Kun herigennem vil det være muligt for Israel at opnå den udsoning med den palæstinensiske befolkning, som er eneste mulighed for at løse sikkerhedsproblemet for den israelske befolkning.

For kommentarer kontakt venligst foreningens nye formand: Pernille Frahm 40 19 44 10

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Klip fra pressen. Bogmærk permalinket.