Referat af møde med Preben Wilhjelm

Lise Lenz, DPV

Møde med Preben Wilhjelm

Medlemsmøde i DPV i Nørre Alle Medborgerhus d. 6. 5. 2002.05.08

Preben Wilhjelm, som næppe behøver særlig introduktion, har siden november sidste år fungeret som observatør ved den retsinstans, der fører de to sager, som den israelske stat har anlagt mod Asmi Bishare, medlem af Knesset for et af de arabiske partier.

Bishara er kristen palæstinenser, meget højt uddannet og karismatisk.

PW oplever det israelske samfund som voldsomt polariseret, et indtryk, som deles af mange journalister og diplomater.

Bishara er tiltalt på to anklager. Begge har rod i lovgivning, der stammer fra 1948 og begge finder de årsager, som ligger mere end et år tilbage i tiden.

Dels er han anklaget for ”støtte til terror”, der i lovteksten beskrives som ”sammenslutning af personer, der planlægger at udføre vold”, uden henvisning til politik eller andre årsager.

Dels er han anklaget for, at have arrangeret rejser til Syrien for ældre arabiske israelere, der sent i livet har ønsket at se deres flygtede slægtninge.

At disse anklager, som begge er temmelig lemfældige, den første baserer sig på en tale holdt for mere end et år siden, hvor Bishara udtrykte sig om Hisbollas medindflydelse på den israelske tilbagetrækning fra Syd – Libanon, og den anden, hvor loven udover Syrien nævner lande, som det er helt legalt at rejse til, Ægypten og Jordan f.eks.,kommer op nu, skønner Wilhjelm nok mere er en følge af det arabiske mindretals reaktion på Israels politik i de besatte områder end noget andet.

Det arabiske mindretal har ellers været israelske statsborgere først, men under den nuværende intifada har de ændret det. Ikke mindst fordi en demonstration i Nazareth til støtte for palæstinenserne resulterede i at 13 unge blev skudt af det israelske politi.

Reaktionen kommer også p.g.a. den øgede forskelsbehandling mellem jøder og ikke-jøder. F.eks. er 90% af den jord, der beslaglægges til udviklingsformål, hvilket er synonymt med boliger til jødiske imigranter, taget fra de 3 – 4%, der ejes af det arabiske mindretal.

19 – 20% af Israels befolkning er af arabisk herkomst, og de oplever en mere og mere skarp adskillelse og diskriminering.

Set med vore øjne ville der næppe være grund til bekymring over en retssag som denne, der i starten blev afvist af den israelske statsadvokatur. Imidlertid meddelte denne efterfølgende, at der alligevel efter møder med regeringen Sharon ville blive rejst tiltale!!!??

Retssagen har betydet, at det arabiske mindretal begynder at reagere som gruppe. Det er muligvis årsagen til, at retssagen foreløbig er udsat..

Imens diskuterer de israelske jødiske politikere den lokale version af etnisk udrensning,”transfer”. De seneste galluptal for den tiltalende ide er 31% for, at udrense Israels arabiske befolkning og 46% for, at udrense palæstinenserne fra de besatte palæstinensiske områder!!

Der har været forslag om, at fratage det arabiske mindretal stemmeretten eller at udvide stemmeretten til alle jøder i Verden.

Vi lever i menneskerttighedernes århundrede, eller hur?

Det skal bemærkes, at 2/3 af Knesset stemte for, at ophæve Basharis immunitet. Vor danske mand i Tel Aviv, Michael Melchior, stemte for at hæve den i bus – sagen, men imod i terror – sagen.

Vi gik hjem oplyste, men ikke just glade og optimistiske, mens vi tyggede på PW holdning til USA som for meget part i sagen til at kunne mægle. Europa bliver nødt til det.

Ref. Lise Lenz

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Måedens citat. Bogmærk permalinket.