Vesten svigter palæstinenserne

Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening – forsamlet til ordinær generalforsamling i Odense, lørdag den 17. april 2010 – udtaler:

Vesten svigter palæstinenserne

43 års besættelse – ½ mio. ulovlige bosættere – fornyet etnisk udrensning 

Israels manglende forhandlingsvilje 

Verdenssamfundet kan ikke længere være i tvivl; israelsk forhandlingsvilje er ikke til at få øje på. Israel har atter vist sin historiske modvilje til en holdbar og retfærdig løsning, der kunne sikre det palæstinensiske folks nationale og politiske rettigheder – med afsæt i især FN’s Sikkerhedsråds resolutioner 242 og 338 om land for fred og FN-generalforsamlingsresolution 194 om de palæstinensiske flygtninges rettigheder. 

Ulovlige bosættere tredoblet til 500.000 

Det er en kendsgerning, at antallet af ulovlige bosættere[1] er mere end tredoblet til 500.000 siden Oslo-aftalerne i 1993, at palæstinenserne både i Gaza og på Vestbredden nu er hegnet inde af Israel under apartheidlignende vilkår. Og trods den grove undertrykkelse af palæstinenserne er det lykkedes Israel at knytte endnu nærmere bånd til USA og Europa end tidligere. 

Kampen om Østjerusalem 

Aktuelt fører Israel en intensiv kampagne for at nedrive palæstinenseres huse i det besatte Østjerusalem, mens de jødiske bosættelser udvides. Målet er klart at blokere for at Østjerusalem bliver den palæstinensiske hovedstad. 

Fornyet etnisk udrensning 

Ydermere har Israel på det seneste igangsat en ny form for etnisk udrensning; planen om at massedeportere tusinder af palæstinensere bosat på Vestbredden med påskud af ulovligt ophold. Indtil videre tyder intet på at EU og verdenssamfundet vil protestere med en styrke der vil gøre en forskel. Israel synes fast besluttet på at smide endnu flere palæstinensere fra deres huse og land. 

Verdenssamfundets rolle 

Det burde stå klart for verdenssamfundet, herunder Danmark, at hvis der skal opnås et rimeligt forhandlingsresultat mellem en besættelsesmagt og et besat folk, så skal omverdenen lægge pres på førstnævnte og understøtte sidstnævnte. Vestens politik har mest været omvendt. Palæstinenserne – især i Gaza – er gennem isolation blevet presset af Vesten, mens besættelsesmagten Israel er blevet belønnet med nye samarbejdsaftaler, f.eks. med EU. 

Forhandlingsløsning 

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening foretrækker, at det palæstinensiske folks legitime rettigheder, herunder retten til en stat på de besatte områder, realiseres gennem forhandling. Det må imidlertid konstateres, at de 16 års forhandlinger siden Oslo-aftalerne ikke har ført til palæstinensisk selvbestemmelse, men til mere besættelse, isolation og kolonisering. 

Vesten vælger generelt at give Hamas (og ikke Israel) skylden for palæstinensernes forhandlingsnederlag og Israels brutale politik, herunder Israels overgreb mod Gaza og den fortsatte blokade. Det er givet, at Hamas i nogle situationer kunne have handlet anderledes, men opbakningen, herunder en demokratisk valgsejr, til Hamas, er først og fremmest skabt af nederlagene for den palæstinensiske forhandlingspolitik. De nederlag, som Vestens svigt har gjort uundgåelige. 

Vesten ved en skillevej 

Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening finder, at Danmark og Vesten står ved en skillevej. Enten lægges der nu pres på Israel, eller også vil vi se, at konflikten skærpes og gøres endnu mere uforsonlig. Eksempel vil en snarlig optagelse af Israel som medlem af OECD af Israel blive opfattet som et grønt lys til en fortsat bosættelsespolitik og af palæstinenserne som endnu et svigt af deres rettigheder. 

________________________________________

[1] Ifølge folkeretten kan besættelsesmagten ikke integrere det besatte territorium i sit eget myndighedsapparat, jf. Sikkerhedsrådets resolution 497 (1981), ej heller kan besættelsesmagten permanent søge at ændre territoriets befolkningsmønster, for eksempel ved at oprette eller blot tolerere bosættelser af egne statsborgere, jf. artikel 49 i 4. Genève konvention, ”Besættelsesmagten må ikke deportere eller overføre dele af sin egen civilbefolkning til det område, den besætter”. 

  FN’s Sikkerhedsråd anfægtede i resolution 446 (1979), 452 (1979) og 465 (1980) lovligheden af israelske bosættelser i de besatte områder, ”a flagrant violation of the Genèva Convention”, og Den Internationale Domstol konstaterede i 2004, at bosættelserne er ulovlige (Wall, ICL Reports [2004] 136, pr. 120). Det samme gælder en de facto annektion i form af en mur, der opdeler et besat område og knytter en del heraf til besættelsesmagtens territorium (Wall, ICL Reports [2004] 136, pr. 121 f og 134).

Dette indlæg blev udgivet i DPV mener, Udtalelser. Bogmærk permalinket.