Fact sheet: Gaza Buffer

Marianne Risbjerg Thomsen, MA´AN Development Center

Fact sheet: Gaza Buffer

29. oktober 2009, MA´AN Development Center

Gazas Buffer zone

Den såkaldte bufferzone omkring Gaza er et militært ´no-go´ område, der strækker sig langs indersiden af Gazas grænser til Israel mod nord og øst så vel som langs sydgrænsen ind til Egypten (kendt som Philadelphi korridoren). Palæstinenserne er forment adgang til bufferzonen, hvis bredde går fra 300 meter op til 2 kilometer på det bredeste sted i det nordlige Gaza.

Historisk Baggrund

 • Ved underskrivelsen i 1995 af overgangsaftalerne mellem Israel og Palæstina indgik en 50 meter bred buffer zone omkring Gaza i sikkerhedsarrangementerne.
 • Da den anden intifada brød ud i 2000 udvidedes bufferzonen til 150 meter
 • I maj 2009 spredte det israelske militær tusinder af løbesedler ud over Gaza, der indprentede beboerne, at de skulle holde sig 300 meter fra grænsen, hvis de ikke ville risikere at blive beskudt.
 • Siden da har zonen bredt sig til over 2 kilometer på de bredeste strækninger i det nordlige Gaza.

I juni 2009 foretog ”Save the Children UK” en undersøgelse af levevilkårene for 240 familier beboende i og ved Gazas buffer zone.

Omkring 30-40% af Gazas samledelandbrugsjord ligger i buffer zonen sammen med et stort antal brønde.

 • 55% af de adspurgte familier har ingen adgang til deres jord på grund af buffer zone politikken.
 • 88% af landbrugsfamilierne i zonen har store problemer med at sælge deres landbrugsprodukter.
 • 73% af familierne i og nær buffer zonen lever under fattigdomsgrænsen sammenlignet med 43% af Gazas samlede befolkning.

Tvangsforflyttelser

Disse faktorer og den stadige trussel om ødelæggelse af husene i zonen som konsekvens af hyppige israelske militære aktioner , har resulteret i flytningen af familier, der lever i og tæt på grænseområderne.

 • Ifølge ´Save the Children UK´ er den væsentligste grund til flytning fra buffer zonen ødelæggelse af husene (48%) og bekymring for personlig sikkerhed (28%)
 • Mellem 2000 og 2004 førte opførelsen af Philadelphi korridoren ind mod Egypten til at 10% af befolkningen i området (1.600 palæstinensere) måtte fraflytte deres ødelagte huse. De fleste af disse beboere er flygtninge, som hermed blev tvangsforflyttet for anden eller tredje gang i deres liv.
 • Op mod 50 % af undersøgelsens målgruppe ved og i buffer zonerne angav, at de havde mistet deres erhvervsmuligheder.
 • Undersøgelsen fastslog også at 19% af de interviewede børn havde overværet ødelæggelsen af deres hjem. Disse børn indlæringsevner har taget skade, og de lider under de forværrede sociale og økonomiske forhold for deres familier.

Adgang til offentlig service for beboere i bufferzonen

 • I undersøgelsen af levevilkårene i buffer zonen svarede 49%, at de havde vanskeligheder med at sende deres børn i skole.
 • 65% havde problemer med at få adgang til sundhedshjælp.
 • 48% sagde, at de havde problemer med at få adgang til vand, mens 15% slet ikke havde adgang til vand. I modsætning hertil er procentsatserne for adgang til vand for Gazas totale befolkning henholdsvis 19% og 3%.
 • 26% i bufferzonen havde adgang til sanitetstjenester sammenlignet med 60% for det øvrige Gaza.

Israelske militære angreb

Israelske militære patruljer sikrer, at palæstinenserne forbliver uden for zonen ved at skyde ´varselsskud´ mod alle, der kommer for tæt på den.

De noget uklare angivelser af hvor grænsen til zonen går, udgør et alvorligt beskyttelsesproblem for de indbyggere, der bor tæt på grænseområderne.

Siden afslutningen på det israelske angreb ´Cast Lead´ i januar 2009 vurderer FN at 5 civile , (heraf 3 børn) er dræbt. og at 20 (heraf 4 børn) er såret i israelske militærangreb i området.

Aktuel kommentar til Bufferzonens betydning i 2010 (MRT)

Efter udgivelsen af denne artikel i oktober 2009 er antallet af israelske militære raids ind i bufferzonen taget til med tab af menneskeliv til følge. Flere er blevet dræbt, fordi de ifølge det israelske militær gjorde klar til at skyde mod de israelske grænsepatruljer. Fra palæstinensisk side er det blevet fremført, at de dræbte var i færd med at indsamle byggematerialer fra de mange sønderskudte huse i zonen.

Kamp i Bufferzonen 26-27 marts 2010

Ifølge den israelske centrum-venstre avis Haaretz d. 29. marts førte den sædvanlige kædereaktion af gensidige provokationer tværs over bufferzonen den 26 marts 2010 til et større israelsk angreb 500 meter ind gennem bufferzonen med 5 tanks, 2 armerede bulldozere, helikoptere og en afdeling soldater. Angrebet blev standset af skudsalver fra soldater fra Hamas, der påkaldte sig retten til at forsvare Gaza mod angrebet. Før israelerne trak sig tilbage d. 27 marts knuste bulldozerne al lokal infrastruktur i området.

Denne episode, der kostede 2 israelske soldater livet, vakte voldsom vrede i den israelske regering og fremkaldte krav om hævnaktioner mod Hamas. Episoden påkalder sig opmærksomhed i alle lejre, fordi det er første gang siden våbenstilstanden efter operation ´Cast Lead´ i januar 2009, at Hamas påtager sig ansvaret for en militær handling. Israelerne frygter et skift i Hamas politiske strategi, idet de i hele perioden med større eller mindre succes har forsøgt at forhindre de mange radikale smågrupper i Gaza i at bryde våbenstilstanden med Israel.

Ifølge Haaretz marts fremfører den israelske hær, at den er nødt til at operere på begge sider af grænsehegnet ind til Gaza, hvis deres forsvarssystem skal fungere maksimalt.

Redigering og oversættelse: Marianne Risbjerg Thomsen

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.