Palæstinensiske Lovgivende Valg i januar 2006

PCHR

Palæstinensiske Lovgivende Valg i januar 2006

Foreløbig vurdering af afstemnings og stemmeoptællingsprocessen fra kontrollanterne.

Onsadag d. 25.januar 2006 afgav palæstinenserne deres stemme for at vælge repræsentanter til det Palæstinensiske Rådgivende Råd. Det var det andet parlamentsvalg i det Besatte Palæstinensiske Territorium ( OPT ) siden oprettelsen af det Palæstinensiske Nationale Selvstyre i 1994.

Valgene blev afholdt som en del af processen for fredelig magtoverdragelse, som blev startet efter tidligere præsident Arafats død i november 2004. Siden da har der været en række positive demokratiske tiltag til reformer. D.9.januar 2005 blev der afholdt præsidentvlag for at vælge en ny præsident til PNA.

Desuden blev der afholdt valg til lokalrådene ( PLC ) over 4 trin i perioden fra december 2004 til december 2005. Disse valg, som stod overfor nogle forhindringer, blev afholdt i 265 lokale råd. Valg i de resterende råd i Gaza-Striben og Vestbredden regnede man med skulle afholdes før udgangen af 2005. I 2005 annoncerede PNA, at valg til parlamentet skulle afholdes d.17 juli 2oo5. Imidlertid forsinkede lovmæssige og politiske problemer valgene indtil d. 25.januar 2006.

De lovgivende valg nr.2 er et vigtigt vendepunkt i det palæstinensiske politiske system og udgør en del af den demokratiske omstillingsproces. Disse valg vil forny mandatet for det Palæstinensiske Rådgivende Råd. ( PLC ), hvis lovlige mandat endte i maj 1999 i overensstemmelse med den Israelsk – Palæstinensiske Midlertidige Aftale ( Oslo II ).

I flg. aftalen skulle de første parlamentsvalg afholdes i januar 1996. Imidlertid fortsatte PLC med at fungere, baseret på Præsidentens Forordninger. Hertil kommer, at vigtigheden af valgene også blev forøget af det faktum, at alle palæstinensiske partier, undtagen Islamic Jihad, deltog. De fleste partier, incl. Hamas og Islamic Jihad, boykottede de første parlamentsvalg i 1996 og præsidentvalgene i 2005.

Valgene blev afholdt i overensstemmelse med #9 fra 2005 og dets forordninger ang.valg. Loven øgede antallet af PLC medlemmer fra 88 til 132. Valgene var en blanding af et flertalssystem (distrikter) og et forholdsmæssigt, repræsentativt ( liste) system, med halvdelen af pladserne til hver kategori. Der vælges 66 medlemmer fra 16 valgdistrikter, hvor hvert enkelt modtager en kvote baseret på befolkning med et minimum af én plads pr.distrikt.

Et Præsidentielt Dekret reserverede 6 pladser til kristne : 2 i Jerusalem, 2 i Bethlehem,1 i Ramallah og 1 i Gaza. De andre 66 medlemmer fordeles efter forholdsmæssig repræsentation, der betragtede hele OPT som ét valgdistrikt. Denne del af valgene gav en positiv andel for kvinder, med et minimum af 1 kvindelig kandidat i top 3, en anden i de næste 4 og 1 i hvert af de efterfølgende 5.

Set i lyset af denne lov, forberedte Den Centrale Valgkomite ( CEC ) to bokse til hvert valgsted : En til flertallet af stemmer og den anden til de forholdsmæssige stemmer.

Valgene udviste intens konkurrence mellem de to største palæstinensiske partier Fatah og Hamas.

Konkurrencen lignede den stærke styrkeprøve i de 4 trin fra de lokale valg. Begge partier vandt størsteparten af pladserne i de lokale råd på Vestbredden og i Gaza – Striben.

Valgloven sikrer, at alle trin i valgene af holdes på en overskuelig og offentlig måde. Den garanterer at kontrollanterne får mulighed for at overvåge alle trin i valgprocessen. Dertil kommer tilladelse for journalister til at dække valgene.

PCHR fortsatte dets observatørrolle, som begyndte med at kontrollere valgene til præsident og de lokale råd. I deres arbejde med at kontrollere alle trin i valgene, samarbejdede PCHR med 34 civile organisationer, incl.den Palæstinensiske Advokat Organisation, Addameer Sammenslutningen for Menneskerettigheder, Kvindesags Centret og Sharek. Centret rekrutterede et hold på 600 kontrollanter, hvoraf halvdelen var kvinder. De overvågede 988 afstemningssteder i 254 afstemningscentre over hele Gaza – Striben.

Afstemningen startede kl.7 om morgenen i Gaza – Striben. I overensstermmelse med forskriften for valgprocedure, opsatte CEC valgstederne.To stemmebokse blev placeret hvert sted. Desuden blev der foretaget foranstaltninger, der skulle sikre hemmelig afstemning ved stemmeafgivningen. Der var palæstinensisk politi til stede i alle centre for at opretholde ro og orden. CEC tillod kandidater og partir-repræsentanter samt lokale kontollanter at være indenfor på valgstederne.

De overvågede åbningen af valgstedet, samt at de tilforordnede fulgte den rigtige procedure ved stemmeafgivningen. Når folk, der ville stemme, begyndte at ankome til valgstedet, blev der dannet kø med hjælp fra personalet. Hver enkelt vælger blev godkendt og registreret, før vedkommende fik lov at komme ind på valgstedet. Vælgerne afgav deres hemmelige stemme i en afskærmet stemmeboks.

De første resultater af den overvågede proces kom frem efter en fuldstændig gennemgang af Afstemningsstederne i Gaza – Striben. Afstemningen forløb roligt og effektivt, den udmærkede forberedelse og professionalisme fra CEC og dets folk taget i betragtning. Afstemnigen var overskuelig og blev udført under tilstedeværelsen af kandidater og parti-repræsentanter, lolale og internationale kontrollanter, samt lokale og internationale medier.

Hele dagen igennem samarbejdede CEC fuldstædigt med kontrollanterne og behandlede alle kommentarer fra disse med stor alvor. PCHR registrerede mindre voldsepisoder hos kandidat og parti supportere. Den voldsomste var den vedvarende demonstration ved indgangene og indenfor på valgstederne.

Dertil kommer private medier, der prøvede at sende kampagne-budskber for kandidater og konkurrerende partier, især for de største to partier. Mange mennesker og sammenstimlen ved indgangen til afstemningsstederne førte til nogle få sammenstød. Imidlertid var der ikke tegn på, at volden underminerede kontrollen ved valgene

Valgcentrene blev lukket kl.19 om aftenen uden forlænmgels, i flg. loven .De tilforordnede ved valget lukkede stemmboksene med speciallåse. De talte de ubrugte stemmesedler og registrerede antallet i referatet af optællingen. Lukningen af boksene blev foretaget og underskrevet af lederen af valget, de tilforordnede, parti og kandidat- repræsentanter og af kontrollanterne.

Fremmødet til valgene var meget højt og gengav folkets vilje til at engagere sig i aktiv politisk deltagelse.CEC data oplyser, at stemmefremmødet var på 77,69 % af de 1,3 mil. registrerede vælgere i alle centre, undtagen postcentrene i Jerusalem. Fremmødet på Vestbredden var 74,18 % med 585,003 vælgere; og 81,65 % i Gaza – Striben med 396,079 vælgere. Det totale antal vælgere var 981,082.

Optællingsproceduren startede umiddelbart efter, man havde lukket valgstederne og centrene kl. 19. Optællingen inkluderede stemmeafgivningen på valgdagen samt de stemmer, der blev afgivet af sikkerhedespersonalet ved en tidligere afstemning. CEC peronalet bekræftede, at der ikke var nogen uofficielle folk til stede på valgstederne.

I flg.loven var de personer, der havde tilladelse til at være til stede under valghandlingen, CEC personale, kontrollanter, kandidat og pati – repræsentanter samt jounalister.

Efter at stemmnerne var optalt, blev referatet af de forskellige bokse sat i gang og underskrevet af valg-personalet samt af de af kontrollanter og repræsententer, der ønskede det. Valglederen tog en kopi af referatet og anbragte det ved indgangen til valgstedet. Derefter blev alle dokumenter anbragt indeni stemmeboksen .

Optællingen fortsatte til tidligt om torsdagen, d.26.januar 2006. Optællingen fortsætter i andre centre. Stemmeboksene blev sendt til CEC distrikts – kontorerne til genoptælling. Så bliver de bragt til CEC hovedkvarteret i Ramallah. De første valgresultater ventes om få timer.

PCHR udtrykker lettelse over, at alle afstemnings og optællingsprocesser fandt sted som planlagt og bekræfter gyldigheden af disse processer. Disse valg repræsenterer viljen hos de palæstinensiske vælgere. I denne henseende roser Centret alle parter, incl. repræsentanterne for kandiadter og partier samt det palæstinensiske politi for at opretholde ro og orden i løbet af dagen.

PCHR lykønsker det palæstinensiske folk for dets fine bedrift. Desuden lykønsker Centret CEC, repræsenteret af hele personalet, for dets store anstrengelse for at sikre at valget blev en succes, karakteriseret ved en meget høj gennemskuelighed og organisation. Centret roser ligeledes de palæstinensiske politifolks vigtige rolle, som beskyttede valgprocessen i det hele taget.

PCHR er forhåbningsfuld mht., at der vil blive en rolig og fredelig magtoverdragelse efter valget for at opretholde viljen hos det palæstinensiske folk mht. en fredelig magtoverdragelse.Centret ser frem til flere demokratiske reformtrin, incl. fuldførelsen af den 5.og endelige runde af lokalvalg så snart som muligt, incl.en måde at holde en gentagelse af de lokale rådsvalg i Rafah, EL-Bureij og Beit Lahya under den nye valglov.

Oversat fra engelsk for DPV af Birthe H.Christensen

Dette indlæg blev udgivet i Analyser, Gamle indlæg, Kommentarer. Bogmærk permalinket.