Palæstina har behov for retfærdighed – ikke godgørenhed

The Eletronic Intifada

Palæstina har behov for retfærdighed – ikke godgørenhed

Om G8 og tilbagetrækningen

af Arjan El Fassed, The Eletronic Intifada

Mens rockstjerner gjorde fattigdommen til det centrale tema på verdens strørste koncert i weekenden, er verdens mest magtfulde ledere udsat for et tiltagende pres for at foretage sig noget konkret.

I denne uge mødtes lederne fra G8-landene – USA, Canada, Storbritanien, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan og Rusland – efter indbydelse fra den britiske premierminister Tony Blair i Gleneagles i Skotland.

G8-lederne er blevet konfrontertet med krav om at gøre en ende på fattigdommen ved at fordoble bistanden, helt at slette gælden, og sørge for, at Afrika kan handle på retfærdige vilkår.

Men samtidigt med at Afrika måske vil spille en stor rolle i G8-debatten, kan andre problemer så som stigende oliepriser, klimatiske forandringer og tilbagetrækningen fra Gaza blive genstand for mere opmærksomhed.

Idag sagde den ledende britiske topmødearrangør Michael Jay, at verdens ledere vil starte torsdag morgen med en debat om globale økonomiske problemer og klimaændringer.

Så vil G8-lederne samles til endnu en session og spise en middag, som vil sætte fokus på de samme problemer, men med et bredere udsyn – sammen med omhyggeligt udvalgte udviklingsgæstelande: Indien, Kina, México, Brasilien og Sydafrika.

Blandt deltagerne vil være FN’s Generalsekretær Kofi Annan og ledere fra WTO(Verdenshabndelsorgtanisationen), det Internationale Energi Agentur, Verdensbanken og den Internationale Valutafond.

Derefter vil G8-lederne diskutere udenrigspolitiske emnmer. Situationen i Mellemøsten vil blive genstand for særlig opmærksomhed. Kvartetten (USA, Europa, Rusland og FN)’s særlige udsending i forbindelsse med Israels tilbagetrækningsplan og forhenværende præsident for Verdensbanken, James Wolfensohn vil holde en tale for over for G8-lerderne at fremlægge sin opfattelse af, hvordan konflikten kan bilægges.

USA’s præsident George W. Bush har sagt, at han ønsker, at lederne skal diskutere ”hvordan vi alle kan hjælpe palæstinenserne til at forbedre deres sikkerhed, forstærke lysten til at igangsætte foretagender, så folk kan se, at de får et bedre liv.

Under samtaler med kronprins Abdullah har den britiske premierminister søgt opbakning til en ”støttepakke”, som han ønsker, at G8-lederne skal skænke palæstinenserne forud for Israels tilbagetrækning fra Gaza-striben.

”Vi diskuterede situationen i Mellemøsten og jeg forklarede, at vores ønske var at nå frem til et G8-initiativ til støtte for palæstinenserne i kølvandet på tilbagetrækningen”, sagde Tony Blair til journalisterne.

For to uger siden, før G8’s udenrigsminostre mødtes i London for at diskutere dagsordenen, mødtes medlemmer af Kvartetten og gentog deres støtte til Wolfensohns mission. Han var blevet udpeget til at give en unilateral plan form som et internationalt project.

Regeringerne har kun erklæret støtte til ”genoplivningen af den palæstinensiske økonomi”, ”reform”, ”anti-korruptionsbestræbelser”, ”en budgetstrategi med mange facetter” og ”skabelse af jobs i den private sektor”. Men samtidigt med, at G8-lederne diskuterer ”bistandspakker” og ”reformstrategier” umuliggør andre udviklinger i området ethvert fremskridt.

Kvartetten har ikke formået, at få sat en stopper for bygningen af Muren og oprettelsensen af nye og udvidelsen af eksisterende – alle ulovlige- israelske bosættelser.

Et år efter, at den Internationale Domstol (i Haag, red.) udsendte en vejledende tilkendegivelse vedrørende de retslige konsekvenser af Muren, senere bakket op af en resolution fra FN’s Generalforsamling med de meget talende stemmetal 150 (heriblandt 7 G8-lande) for og 6 (heriblandtr US) imod, mens 10 undlod at stetmme, har verden ikke været i stand til at sikre at Israel retter sig efter international lov og fjerner Muren.

Retten erklærede at Isreael er forpligtet til at bringe sine overtrædelser af international lov til ophør, til at stoppe bygningsarbejdet med Muren, til at ophæve eller omgående gøre alle lovgivningsmæssige og regelmentsmæssigeskridt i forbindelse hermed virkningsløse.

Retten erklærede også, at Israel er forpligtet til at yde erstatning for alle skader, der er forårsaget ved Murens bygning.

Endvidere fastslog Retten, at alle stater – og derfor også G8-landene – er forpligtede til at erkende den lovstridige situation, der fremkommer som følge af bygningen af Muren: og også forpligtede til ikke at yde bistand eller støtte til at opretholde den situation,der er fremkommet som følge af bygningen af denne mur.

Dertil kommer, at alle stater, der har underskrevet den Fjerde Geneve-Konvention, heriblandt G8-landene, de overholder FN’s Chareter og international lov, er forpligtede til at sikre at Israel retter sig efter international humanitær lov, som den er udformet i Konventionen.

Derfor burde G8-landene i stedet for at udøve godgørenhed over for den Palæstinensiske Myndighed (PA), eller betale for de skader, der er forvoldt af 38 års israelsk besættelse, overveje hvad der er påkrævet for at gøre en ende på den illegale situation, der er resultatet af bygningen af Muren og det dermed forbundne regime.

I betragtning af, at Retten også konkluderede, at ”de israelske bosættelser på det besatte palæstinensiske territorium (herunder Østjerusalem) er blevet oprettet i modstrid med international lov”, må G8-landene også overveje, hvilke handlinger de vil foretage sig for at sætte en stopper for etableringen og udvidelsen af israelske bosættelser.

Den aktuelt pågående bygning af bosættelser foregår hovedsageligt i områder rundt om Jerusalem, Kiryat Sefer-blokken og også i Ariel, Kedumim, Karnei Shomrom og Alfei Menashe. Dette er et groft fortsøg fra den israelske regerings side på at påtvinge palæstinenserne en ny grænse på Vestbredden. Denne grænse vil annektere mere end 10% af Vestbrtedden til Israel.

Samtidigt foregår der bygningsarbejde i de bosættelser, der vil forblive uden for Murens nuværende linjeføring, såvel som bygningen af flere omkørselsveje veje.

Det massive bygningsarbejde godkendes officielt af regeringen. Den isreaelske regering ofrer stadig hvert år millioner af dollars på at lokke israelere til at flytte til Vestbredden. Relativt lave huslejer, meget generøst susidieeede lån og en række incitamenter som den israelske regering tilbyder folk, der flytter til Vestbredden, har haft en enorm virkning på antallet af israelere, der har besluttet sig for at bo på Vestbredden i løbet af de sidste tre årtier.

Til trods for at Israel ifølge det berammede skal evakuere sine illegale bosættelser i Gaza-striben, fortsatte bygningsarbejdet dér i det første kvartal af 2005.

Mens Kvartetten og således også G8 fortsat holder fast ved ”to-stats-løsningen” og ”the Roadmap” som ”den bedste måde til at opnå en permanent fred og bringe besættelsen til ophør”, har Isreael undladt at rette sig efter kravene fra det overvældende flertal af verdens befolkning (150 – 6, 10 undlader ved afstemningen i FN’s Generalforsamling – gældseftergivelsen, fordoblingen af bistanden, eller en retfærdig handel på verdenspllan opnåede aldrig et så overvældende flertal). Kvartetten kunne ikke komme uden om at udtrykke ”bekymring over bosætteraktiviteten”.

Det er måske et tilfælde. USA ofrer større summer på bistand til Israel

end på bistand til Afrika. I 2003 modtog Israel alene $ 3.700.000.000 i bistand fra USA. I sammenligning er USA’s årlige bistand til Afrika på $ 3.200.000.000. Washingtion ofrer $ 200.000.000 på ”støtte [til] palæstinensiske politiske, økonomiske og sikkerhedsreformer”.

Imidlelrtid ender $ 50.000.000 af disse penge direkte i hænderne på israelere, der bygger terminaler til personer og godstransport ved konrtrolposter, der omringer palæstinensiske områder. Andre $ 2.000.000 blev givet til Hadassah, Amerikas Zionistiske Kvindeorganisation, mens der er stramme forskrifter for hvorledes resten af disse penge skal anvendes.

Krisen i Palæstina er en menneskeskabt krise. Trods en massiv bistandsindsats er arbejdsløsheden destruktivt høj. Fattigdommen på Vestbredden og i Gaza ligger er en direkte følge af Israels aktioner mod palæstinenserne. Med over 600 kontrolposter, porte, jordvolde, skyttegrave, mobile kontrolposter, vejspærringer og – ikke mikndst – Muren har Israel forkrøblet al person- og godstrafik og dermed også påført Palæstinas socio-økonomiske netværk et totalt sammenbrud.

I stedet for at betale prisen for politisk inaktivitet eller kompensation for det internationale samfunds uformåen, burde G8 tvinge Israel til at bringe besættelsen til ophør. Selv hvis det internationale samfund fordoblede sin bistand og donerede mere end $ 2.000.000.000 om året, ville – ifølge Verdensbank-studier – fattigdomsniveauet kun falde med 10%.

Det viser klart, den bilaterale og multilaterale bistand har begrænset rækkevidde og kapacitet og i bedste fald kun vil kunne lindre en del af de lidelser, som den israelske besættelse har skabt. Hvad palæstinenserne behøver er, at international lov bliver håndhævet. Palæstinenserne beder ikke om godgørenhed, men om retfærdighed.

4. juli 2005

Redigeret og oversat fra engelsk for DPV af Karl Aage Angri Jacobsen

Dette indlæg blev udgivet i Demonstrationer, Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.