Åbent brev til statsminister Anders Fogh Rasmussen

Ole Olsen, DPV

DANSK-PALÆSTINENSISK VENSKABSFORENING

 

StatsministerAnders Fogh RasmussenStatsministerietPrins Jørgens Gård 111218 København K

København, 11. juni 2002

 

Kære Anders Fogh Rasmussen,

Med overtagelsen af formandskabet for EU i andet halvår af 2002 får dinregering en central rolle i det europæiske samarbejde og det fællesudenrigspolitiske engagement. Arbejdet for fred i Mellemøsten bør have enmeget høj prioritet. USA’s manglede evne til at indtage balanceredeholdninger understreget behovet for europæisk handling.

Danmark – og alle andre lande i EU – ønsker en opfyldelse afpalæstinensernes krav om at få oprettet deres egen stat – hvilket nu ogsåer anerkendt af FN’s Sikkerhedsråd. Med en levedygtig palæstinensisk statskabes forudsætningen for fredelig sameksistens mellem israelere ogpalæstinensere.

Efter Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings opfattelse er det vigtigsteskridt lige nu, at Israels 35-årige besættelse af Vestbredden, Gaza-striben ogØstjerusalem hurtigt bringes til ophør. Indtil endelige aftaler om enpalæstinensisk stat, bør der indsættes en international fredsstyrke til atbidrage til sikkerheden blandt såvel israelere som palæstinensere.

Det nødvendige krav om at Israel trækker sig ud af de besatte områder harfuld dækning i Sikkerhedsrådets resolutioner om Mellemøsten (herunder 242 af1967 og 338 af 1973). Den Arabiske Ligas tilbud til Israel om normalisering harunderstreget kravets legitimitet.

Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening finder det vigtigt, såvel for at enlevedygtig palæstinensisk stat kan blive en realitet, som for respekten for 4.Genevekonvention, at samtlige bosættelser i de besatte områder nedlægges. Deer den afgørende hindring for fred, og en begyndende afvikling allerede detkommende halvår, bør være et succeskriterium for EU’s fællesudenrigspolitik..

EU-landene må fastholde kritikken af den nylige – og fortsatte – israelskeinvasion og ødelæggelse af de palæstinensiske selvstyreområder. Den har ikkealene kostet i 100-vis af palæstinensere liv og førlighed, men også ført tilet økonomisk sammenbrud – herunder af den infrastruktur, der med hjælp frabl.a. EU er blevet opbygget. Aktionen har været – og er – ud fra enhverbetragtning skadelig for muligheden for fred og sikkerhed for begge parter.

Det er ligeledes vigtig at holde de palæstinensiske flygtninges rettighederog fremtid centralt i arbejdet for fred. Da de udgør over halvdelen af allepalæstinensere er det indlysende, at en fredsløsning må omfatte en retfærdigløsning på flygtningespørgsmålet. Venskabsforeningen erindrer omflygtningenes ret til at vende hjem, hvilket alle EU-lande årligt er med til atbekræfte på FN’s generalforsamlinger.

Fra Dansk-Palæstinensisk side er det opfattelsen, at Sharon-regeringenfortsat vil sabotere alle forsøg på at finde en løsning på et retfærdigtgrundlag. Vi mener heller ikke, at det kan forventes, at der i Israel vil bliveflertal for en væsentlig anden kurs – uden et pres udefra. Det giver bl.a.EU-landene et særligt ansvar, da Fællesskabet har mulighed for at lægge etmeget kontant tryk bag sin politik.

Det umiddelbare redskab til at lægge pres på Israel er, som også anbefaletaf Europaparlamentet, at anvende Associeringsaftalen mellem EU og Israel. Her ereksplicit skrevet i artikel 2, at aftalen kræver begge parters respekt formenneskerettighederne. Det er absolut ikke situationen i Israels tilfælde, idetsåvel bosættelserne som den øvrige undertrykkelse af palæstinensernesrettigheder udgør brud på aftalen. En suspension er således et logisk skridtindtil Israel ændrer politik.

De palæstinensiske selvmordsbomber i Israel bør fordømmes, men de kanunder ingen omstændigheder anvendes som undskyldning for den gennemførteinvasion i de palæstinensiske selvstyreområder eller for at afviseforhandlinger om fred. Selvmordsbomberne er primært et udtryk for denfrustration som 35 års hårdhændet besættelse har påført denpalæstinensiske befolkning. Kun et stærkt palæstinensisk styre samt en udsigttil fred vil kunne bringe selvmordsbomberne til ophør.

Dansk-Palæstinensisk Venskabsforeningen opfordrer på den baggrund dig ogdin regering til en aktiv indsats i Mellemøsten under EU-formandskabet. Det ertænkeligt, at den nødvendige politik vil møde modstand, men en afventendepolitik vil blot forstærke problemerne.

 

Med venlig hilsen

Ole Olsen

formand

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Møder. Bogmærk permalinket.