Dansk palæstinensisk venskabsforening (DPV) indgiver hermed denne omfattende klage til Statsforvaltningen i forbindelse med Movias bestyrelsesbeslutning om at nedtage DPVs bus-kampagne tilbage maj måned.

Meget er sket siden DPV mandag d. 27. april 2015 lancerede en bus-kampagne på 35 buslinjer i København og omegn.

Kampagnens formål om at forny og løfte debatten om bosættelsesprodukterne, ved at gøre forbrugeren opmærksom på at Israel i mere end 8 år nægtet at følge EU’s retningslinjer vedr. mærkning af bosættelsesprodukter der indføres i de europæiske markeder, fik i den grad opmærksomhed.

For Movia meddelte, efter blot fire dage, at kampagnen virker unødigt stødende, at den er udformet uden behørig social ansvarsfølelse, og at den er diskriminerende med hensyn til nationalitet. Movia beslutning lød, at reklamen øjeblikkeligt måtte fjernes.

“Movias afgørelse om at fjerne Dansk Palæstinensisk Venskabsforenings reklame fra københavnske busser strider mod fundamentale rettigheder til ytringsfrihed i en demokratisk retsstat. Som offentligt trafikselskab er Movia underlagt de samme grundlæggende love og regler som andre forvaltningsorganer – regler om saglighed, ligebehandling og retten til at komme til orde efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10.

Venskabsforeningens reklame indeholder et budskab, der bygger på en simpel konstatering, som Danmarks Folketing, Den Internationale Domstol (ICJ), FNs Sikkerhedsråd, EU, m.fl., alle er enige om: De israelske bosættelser udgør en ulovlig besættelse og en menneskeretskrænkelse af det palæstinensiske folks rettigheder. 

Boykot og afinvestering er legitime og velkendte midler såvel i Danmark som internationalt, og f.eks. Danske Bank har fravalgt Bank Hapoalim p.g.a. dens støtte til de ulovlige, israelske bosættelser. 

8 medlemmer af Movias bestyrelse valgte ikke desto mindre – uden at partshøre venskabsforeningen, men holdt i stedet møde med Israels ambassadør – at nedtage venskabsforeningens lovlige og demokratisk funderede budskab, stik imod sin egen advokats og sin egen administrations juridiske vurdering.

Som jurist og advokat er jeg forbløffet og skuffet over den manglende respekt, som disse 8 politisk udpegede bestyrelsesmedlemmer har for demokratiske grundregler og lovlig forvaltning.

Det er kun rimeligt, at venskabsforeningen beder Statsforvaltningen om at udøve sine tilsynsbeføjelser og får bragt den ulovlige tilstand i Movia til ophør.”

 – advokat Christian F. Jensen, Advokatfirma Christian Harlang

Bilag vedr. klage:

151112 klage til Statsforvaltningen.compressed

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Dette indlæg blev udgivet i Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.