TID TIL HANDLING !

Ole Olsen, DPV

TID TIL HANDLING !

Udtalelse fra Dansk Palæstinensisk Venskabsforening ved indgangen til 1998:

——————————————————

Det står efterhånden klart for alle ansvarlige regeringer, at (freds-)processen i Mellemøsten er i dyb krise, og at den altovervejende årsag hertil er Israels manglende accept af Oslo-aftalens hovedpræmisser: Land for fred og palæstinensisk selvbestemmelse.

Det kan heller ikke være ukendt, at Israel i stedet strammer grebet om de besatte områder gennem fortsatte bosættelser, jordkonfiskationer, nye veje for bosættere og en generel og systematisk chikane af økonomisk udvikling for palæstinenserne. Grove overtrædelser af menneskerettighederne og tilsidesættelse af FN-beslutninger er fortsat hverdagskost.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening har med glæde noteret sig, at alle EU-lande nu går ind for oprettelsen af en selvstændig palæstinensisk stat og flere gange har opfordret den israelske regering til at opgive modstanden herimod.

I lyset af disse forhold undrer vi os dybt over, at EU-landenes relationer til Israel ikke på nogen måde bliver nedkølet, men at de tværtimod styrkes på det økonomiske, kulturelle og politiske område. EU-landene synes endog ikke at tage notits af, at Israel underminerer effekten af den bistand, som EU og medlemslandene yder til palæstinensisk udvikling.

Situationen giver desværre det indtryk, at Danmarks og andre EU-landes støtte til palæstinensisk selvbestemmelse er en holdning til pynt, og at der ikke er vilje til at sætte handling bag ord og internationale principper. Foreningen bifalder, at Folketinget planlægger en høring til april om situationen, men vi påpeger at et sådant arrangement ikke må blive en undskyldning for at udsætte inititativer af mere håndfast karakter.

Foreningen opfordrer derfor til, at skeen allerede nu tages i den anden hånd, og at der tages skridt som kan overbevise Israel om, at Danmark og andre EU-lande tager deres egen politik alvorligt. En oplagt mulighed er at anvende Associeringsaftalen melllem EU og Israel som løftestang, bl.a. fordi den forudsætter respekt for menneskerettigheder og demokrati.

Vi gør opmærksom på, at alle som er tilskuere til overgreb, og som har mulighed for at gribe ind, påtager sig et tyngende medansvar, hvis de forholder sig passive. Seks millioner palæstinensere venter på en hjælpende hånd !

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Ikke kategoriseret. Bogmærk permalinket.