EU’s associeringsaftale med Israel bør suspenderes

Ole Olsen, DPV

EU’s associeringsaftale med Israel bør suspenderes

Udtalelse fra Mellemfolkeligt Samvirkes repræsentantskabsmøde den 5. april 1998

efter forslag fremsat af Dansk-Palæstinensisk Venskabsforening.

—————————————————————

13. marts 1997 vedtog folketinget at tilslutte sig EU’s associeringsaftale med Israel. Aftalens formål er bl.a. at skabe en politisk dialog og udvide handelsforbindelserne. Artikel 2 lyder: “Forbindelserne mellem parterne samt alle bestemmelserne i denne aftale bygger på respekten for menneskerettighederne og de demokratiske principper, som ligger til grund for deres interne og internationale politik, og som udgør et væsentligt element i aftalen.”

Gennem mere end 30 år har den israelske besættelsmagt i Gaza og på Vestbredden tilsidesat denne respekt for menneskerettighederne, som aftalen forudsætter. Trods alle internationale protester krænker Israel fortsat FN’s toturkonvention og den 4. Genèvekonvention om beskyttelse af civilbefolkningen i krigstid, blandt andet gennem legalisering af torturmetoder under forhør, administrativ tilbageholdelse af politiske fanger uden retshandling og systematisk undergravning af de besatte områders infrastruktur og økonomi ved hjælp af afspærringer og udgangsforbud.

I samtlige EU-medlemslande er der enighed om, at de israelske bosættelser og forsøget på at presse palæstinenserne ud af Jerusalem er i strid med folkeretten. En endelig EU-ratificering af associeringsaftalen foreligger endnu ikke, idet bl.a. Frankrig hidtil har undladt at underskrive den.

På denne baggrund opfordrer vi den danske regering til at medvirke til, at EU suspenderer associeringsaftalen med Israel, indtil den israelske regering ophører med handlinger, der strider mod folkeretten og den 4. Genèvekonvention.

Dette indlæg blev udgivet i Boykotkampagne, Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.