Brev til udenrigsminister Per Stig Møller

Fathi El-Abed, DPV

Brev til udenrigsminister Per Stig Møller

Frederiksberg den 27.oktober 2008

Kære udenrigsminister Per Stig Møller

Som Danmarks udenrigsminister er du nu på vej til Israel og Palæstina. Og her 60 år efter konfliktens start så begræder det palæstinensiske folk fortsat tabet af fædrelandet og af folks liv og ejendomme op til, under og efter staten Israels oprettelse den 15. maj 1948. Og konflikten ser endnu mere håbløs ud end nogensinde før.

Udenrigsministeren besøger et Israel, der både er i konflikt med sig selv og dets naboer. Et land, der er ramt af kronisk korruption og som holder verden for nar i forhold til fredsprocessen ved at forhale en endelig aftale med palæstinenserne samtidig med at endnu flere bosættelser kommer til – over alt på Vestbredden.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening ser gerne, at udenrigsministeren under sit ophold i Israel benytter lejligheden til overfor de israelske ledere at stå frem som den kritiske røst og fremhæve de grundlæggende principper, som bør regulere de internationale forhold og understrege hvordan andre mennesker bør behandles. Selv af en besættelsesmagt. Og ikke mindst besættelsesmagtens ansvar over for det folk den holder under jerngreb såvel på Vestbredden som i Gaza.

Udenrigsministerens besøg til Israel falder sammen med at landet er endnu en gang i dyb politisk krise. Rygterne om et snarlig valg og en evt. sejr til den stærk højreorienterede politiker og leder af Likud partiet Benjamin Netanyahu har erobret overskrifterne. Valget af Benjamin Netanyahu vil sandsynligvis give det endelig dødsstød til den for længst kuldsejlede fredsproces. For om nogen – ifølge både selv israelske og internationale fremtrædende personer – så er Benjamin Netanyahu den med det største ansvar for at Oslo processerne i slutning af 1990`erne kuldsejlede.

Danmark har altid været kendt for sin evne til at kritisere lande, der har forbrudt sig menneskerettighederne. Danmark har, som et skandinavisk land, altid været kendt for som den barmhjertige stemme i Europa og verden.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening må konstatere at den linje Danmark og det øvrige Europa har valgt overfor Israel med den såkaldte kritiske dialog har intet godt bragt med sig. Palæstinenserne mærker intet til effekterne af den kritiske dialog. Desværre snarere det modsatte. Idet palæstinensernes forhold er systematisk blevet forværret gennem de sidst 7 år.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening ønsker i den forbindelse at gøre udenrigsministeren opmærksom på følgende og som kan tages i betragtning under besøget i Israel og samtaler med israelske politikere:

1. Israel har i 40 år holdt Vestbredden og Gaza besat. Herunder det palæstinensiske Østjerusalem. Israel er hermed den længstvarende besættelsesmagt i nyere historie.

2. Israel holder mere end 11.000 palæstinensere som politiske fanger. Heriblandt flere teenagere og kvinder. For manges vedkommende i flere år uden rettergang. 42 af dem er folkevalgte herunder også ministre i den sidste palæstinensiske nationalsamlingsregering. Også parlamentsformanden er fængslet.

3. Israel har siden det besatte Vestbredden og Gazastriben (de resterende 22% af det historiske Palæstina) i 1967 fængslet mere end 738.000 palæstinensere. Det svarer til en 1/3 af palæstinenserne i Gaza og på Vestbredden.

4. Israel har indført en ubarmhjertig og umenneskelig embargo mod 1½ million palæstinensere i Gazastriben, som hver eneste dag kræver sine ofre. Dette medfører fortsat stor forargelse og harme blandt arabere og muslimer generelt og palæstinensere især.

5. Israel holder palæstinenserne på Vestbredden i et fortsat jerngreb med ca. 600 checkpoints (ifølge en nylig FN rapport), der forpester palæstinensernes hverdag og gør det umuligt for den almindelige palæstinenser at opretholde en normal hverdag. De mange checkpoints forhindrer desuden al væsentlig økonomisk udvikling ifølge verdensbanken.

6. Israel har siden 2001 lukket flere palæstinensiske kulturelle og nationale institutioner i det besatte Østjerusalem.

7. Israel har siden fredsprocessen blev indledt i midten af 1990´erne tredoblet antallet af sine borgere, der ulovligt er blevet flyttet til den besatte Vestbred – de såkaldt jødiske bosættere, hvilket er i strid med Geneve Konventionen, der udtrykkeligt forbyder en besættelsesmagt at flytte egne borgere til besatte områder. Disse bosættere bygger huse og infrastruktur på land stjålet primært fra palæstinensiske landmænd. Bosætterne vander deres græsplaner med vand stjålet fra palæstinensiske landmænd som selv desperat mangler vand til deres marker. Og for slet ikke at nævne Apartheid Muren der bygges på kryds og tværs på Vestbredden og har kun til formål at annektere yderligere palæstinensisk land.

Opremsningen kunne fortsætte i det uendelige med Israels overtrædelse af de mest basale internationale konventioner og ikke mindst FNs resolutioner.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening håber også at udenrigsministeren vil give sig tid til at mødes med palæstinensiske personligheder og politikere fra Østjerusalem. Byen, der for tiden er udsat for en intensiv judaisering på bekostning af byens palæstinensiske befolkning. Udenrigsministeren kan dermed minde Israel om, at Østjerusalem unægteligt ER en besat palæstinensisk by og den kommende hovedstad for en levedygtig palæstinensisk stat som et enigt verdenssamfund ønsker skal etableres førend freden kan blive en realitet.

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening ønsker udenrigsministeren en god og udbytterig tur og ser frem til at en fortsættelse af den kritiske dialog overfor Israel vil kunne følges op med handlinger.

De venligste hilsner

Fathi El-Abed

Landsformand

Dansk Palæstinensisk Venskabsforening

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg. Bogmærk permalinket.