Etisk hollandsk ASN Banks slutter forbindelser med Veolia

Adri Niewhof, The Electronic Intifada

Etisk hollandsk ASN Banks slutter forbindelser med Veolia

Denne uge har den hollandske bank, ASN Bank med hovedkvarter i Hague, meddelt at den vil stoppe sin forbindelse med Veolia Transport og alle selskaber, der drager fordel af Israels besættelse af Palæstinensisk territorium.

Siden det først meddelte sin intention om at tage del i et israelsk projekt for at bygge en letbane/sporvognslinje, der skal bygges i det besatte Øst Jerusalem, har det franske multinationale selskab, Veolia Transport, været mål for kritik fra hele verden. Sporvognslinjen skal forbinde illegalt byggede bosættelser i Øst Jerusalem med byer i Israel.

ASN Bank bygger på etiske principper, som den beskriver på følgende måde: Som en etisk bank anvender ASN Bank ikke udelukkende finansielle kriterier, når den vælger, hvor den skal investere, men inddrager også miljømæssige og sociale kriterier. Sidstnævnte omfatter menneskerets-kriterier. FN resolutioner er en vigtig guide for banken i den praktiske fortolkning af disse menneskeretskriterier. Banken afviste tidligere at handle med selskaber, der på nogen måde var forbundet med Sydafrikas apartheid.

For at opmuntre ASB Bank til at trække sine penge ud af Veolia gik interesserede personer med konto i ASN Bank sammen med hollandske, palæstinensiske og internationale organisationer.

Artiklen beskriver, hvordan den succesfulde aktion blev gennemført.

Første kontakt var 15. maj 2006, da ASN Bank modtog en formel opfordring til at trække sine penge ud af Veolia Environment. Opfordringen kom fra nogle få, der gik sammen og applerede til bankens etik og dens antiapartheid historie.

I slutningen af maj svarede banken, at den ville genoverveje sin forbindelse med Veolia på grundlag af en grundig undersøgelse. Relevante oplysninger om besættelsen og hvorfor udviklingen af et letbane system/sporvognslinje i Øst Jerusalem er ulovlig, blev sendt til bankens direktør af kernegruppen af enkeltpersoner.

I Juli blev direktøren for ASN Bank erindret om betydningen af et svar i rette tid. Han understregede dog behovet for grundig undersøgelse og bad om tålmodighed. Dette var svært for gruppen at acceptere, da de israelske militære operationer i Gaza og Sydlibanon på det tidspunkt havde nået et volds-niveau som ikke tidligere i det seneste tiår. Der var en stærk følelse af nødvendighed, grundet den stigende hastighed, hvormed Israel skabte resultater på jorden i form af konstruktionen af muren, bosættelserne og sporvognslinjen. Disse bekymringer blev videregivet ved flere lejligheder.

Mens sagen om Veolia var meget klar i forhold til etiske og legale argumenter, førte det ikke hurtigt til ændring af ASN Banks politik. Derfor blev presset mod banken øget, og nye potentielle deltagere blev identificeret. To organisationer blev inviteret til at slutte sig til kernegruppen, den mellemkirkelige organisation for udviklingssamarbejde (the Interchurch Organisation for Development Co-operation, ICCO), en stor hollandsk NGO, og den Amsterdam-baserede NGO, A Different Jewish Voice (EAJG).

EAJG havde allerede taget initiativer til at påvirke Veolia til at trække sig fra sporvognslinje-projektet ved at skrive til den franske ambassador og til den hollandske udenrigsminister. ICCO havde en mangeårig forbindelse med ASN Bank og har været aktiv i Mellemøsten i mange år. Andre hollandske organisationer blev også informeret om aktionen. Det blev klart, at adskillige organisationer var klar – om nødvendigt – til at gå aktivt ind i en større kampagne for ASN Banks tilbagetrækning fra Veolia.

For bedre at forstå Veolias kompagniskab (interessentskab) i det israelske projekt for sporvognslinjen i Øst Jerusalem blev der foretaget en undersøgelse af selskabets baggrund.

Undersøgelsen tjente flere formal. Den hjalp kernegruppen til at opbygge sin argumentation for at ASN Bank til at opgive investering i Veolia, den tjente som en konkret tilførsel af datat til ASN Banks egen vurdering af Veolia, og den inspirerede andre aktivister til at fortsætte deres kampagner for Veolias tilbagetrækning fra sporvognsprojektet. Troværdige kilder blev citeret, herunder Public Citizen, en non-profit organisation grundlagt af Ralph Nader, som havde kritiseret Veolia for dets spor (track record) af korruption, brudte løfter, miljømæssig nedbrydning, pris-udhuling, formørkelse, vildledning og hemmeligholdelse. På grundlig af undersøgelse blev to artikler offentliggjort i juni og september 2006.

I et brev til de hollandske aktivister, dateret 22. maj 2006, hævdede Veolia, at de var uvidende om ulovligheden af bygningen af sporvognslinjen, selv om Amnesty International i Frankrig allerede havde klargjort dette emne i en offentlig erklæring 1. marts 2006.

Først for nylig blev kernegruppen klar over, at præsidenten for det Palæstinensiske Selvstyre, Mahmoud Abbas, og den franske præsident Jacques Chirac diskuterede Veolias interessentskab i sommeren 2005. På det tidspunkt havde den franske regering aktier i Veolia Corporation. I november sidste år mødtes en delegation fra det Palæstinensiske Selvstyre med ministre og parlamentsmedlemmer i Frankrig og i Holland vedrørende Veolias handlinger. Det er nu klart, at det Palæstinensiske Selvstyre længe har givet udtryk for sine indsigelser mod sporvognsprojektet i Øst Jerusalem.

I september 2006 bad ASN Bank om et møde mellem banken og kernegruppen. Først i november kunne bankens repræsentanter afse tid til et sådant møde. Kernegruppen var ulykkelig over forsinkelsen, men så ikke anden konstruktiv mulighed end at sige ja.

Imens afsluttede United Civilians for Peace, en koalition af seks hollandske organisationer, der arbejder inden for fred, menneskerettigheder og udvikling, en undersøgelse af forbindelserne mellem hollandske selskaber og den israelske besættelse af palæstinensiske områder.

Mens undersøgelsen var i gang, blev der i det hollandske parlament rejst spørgsmål om Riwal, et hollandsk selskab, der er involveret i den ulovlige konstruktion af muren på besat palæstinensisk område. Parlamentarikere forlangte indgreb fra den hollandske udenrigsminister. Da den komplette ”Profundo” rapport (af United Civilians for Peace) blev offentliggjort, fik den masser af medieomtale og førte til yderligere debat i det hollandske parlament. Disse begivenheder var nyttige i opbygningen af presset på ASN Bank for at få den til at trække sine investeringer i Veolia tilbage.

For yderligere at overbevise ASN Bank om, at den ikke havde anden mulighed end at skifte politik i forhold til Veolia, mobiliserede kernegruppen ekstra støtte til november-mødet med banken. Breve, der opfordrede banken til at trække sine penge ud af Veolia, eller som fordømte Veolias bygning af sporvognslinjen blev skrevet af hollandske, israelske, palæstinensiske og forskellige internationale organisationer og af prominente enkeltpersoner, herunder en internationalt respekteret menneskerets- og international lov ekspert så vel som den palæstinensiske befrielsesorganisation (PLO, Palestinian Liberation Organisation).

Kernegruppen og en repræsentant for Stop the Wall kampagnen deltog i mødet med ASN Bank. Bankens direktører informerede kernegruppen om, at de havde besluttet at holde sig til deres etik og principper og derfor ville afslutte deres forbindelse med Veolia. ASN Bank ønsker ikke at have nogen forbindelse med et selskab, som tjener på den israelske besættelse af palæstinensiske områder. Derfor forventes det, at ASN Bank også vil stoppe sine forbindelser med det irske cementselskab Cement Roadstone Holdings Plc (CRH), der er medejer af den israelske Mashav Group, som er hovedleverandør af cement til den ulovlige konstruktion af muren på Vestbredden. (CRH ejer desuden 129 Gamma og Karwei forbedringscentre (home improvement centres) i Holland – dette skal slettes, er forkert).

I sin korrespondance med Veolia forklarede ASN Bank sine grunde til at stoppe forbindelsen: ”Denne kombinerede information har overbevidst ASN Bank om, at Veolias engagement udgør et problem for ASN Bank, når den anvender sine sociale kriterier om menneskerettigheder. Vi mener ikke, at Veolias engagement i letbaneprojektet er i overensstemmelse med FNs krav om at stoppe al støtte til Israels bosættelsesaktiviteter og er dermed heller ikke i overensstemmelse med ASN Banks sociale kriterier. Som følge af den direkte natur af Veolias engagement (gennem en 5 pct.s andel i konsortiet og som fremtidig operatør) er vi af den mening, at Veolias aktiviteter i Jerusalem er i konflikt med FNs resolutioner. Derfor vil Veolia på grundlag af de nuværende informationer blive fjernet fra vores investeringsunivers”.

Sagen med ASN Bank viser, at en opfordring til boykot og af-investering (divestment) kan være en succes. Forbrugere sætter deres penge i banker, og de har magt til at påvirke deres politik. De stemmer med deres penge og kan nogle gange appellere til en banks etiske standarder. Det forventes, at flere hollandske investerings- og pensionsfonde vil trække deres penge fra Veolia og andre selskaber, som tjener på Israels besættelse af palæstinensiske områder, eller på grund af deres meddelagtighed i brud på menneskerettighederne. Sådanne kampagner vil have betydning for støtten til palæstinensernes fortsatte kamp for deres frihed og lige rettigheder.

En af kernegruppens palæstinensiske kontakter reagerede som følger: Mange tak for jeres meddelelse; den er meget opmuntrende. Dette er et lille lys i den meget mørke tunnel, som vi for tiden er i. Dagens chokerende og afskyelige forbrydelse, begået mod civile i Beit Hanoun (Gaza) og den skamfulde retfærdiggørelse, som israelske ledere gav, viser hvor nødvendigt det er at fastholde en aktiv og levende verdenssamvittighed.

ASN Bank er den første bank, som stopper forbindelser med selskaber, der tjener på besættelsen. Et vigtigt skridt er taget. Nu er det op til os at overbevise andre banker og pensionsfonde om at gøre det samme. For eksempel den hollandske Bank ABN AMRO, der har investeringer i Caterpillar, producenten af D9 bulldozers, som er tilpasset (retro-fitted) med panser og maskingeværer og brugt af den israelske hær til ødelæggelsen af talrige palæstinensiske huse som en form for kollektiv straf så vel som for at bygge adskillelsesmuren.

Så hvem er den næste?

Adri Nieuwhof er konsulent og menneskeretsaktivist, som i 80’erne var involveret i talrige BDS (Boykot, divestment and sanctions) projekter for den hollandske Sydafrikakomité (KZA).

Oversat fra engelsk for DPV af Jo Falk Nielsen

Dette indlæg blev udgivet i Gamle indlæg, Møder. Bogmærk permalinket.